Treatise Database
Medieval German Dictionary Medieval German Translation Aid Hungarian Treatise Translations:backback

Treatise database

Martial Arts
ReconstructionLog in here to edit entriesSuggest a new treatise or modification or request login

Search:     Show entries on a page, sorted by  
1 - 5 from 5

Centuries:
   13th century
   14th century
   15th century
   16th century
   17th century
   18th century
   19th century
   20th century
Language:
   Arabic
   Czech
   Danish
   Dutch
   English
   Finnish
   French
   German
   Greek
   Hungarian
   Icelandic
   Italian
   Latin
   Norwegian
   Polish
   Portuguese
   Romanian
   Russian
   Spanish
   Swedish
Weapons / topics:
archery
armoured fighting
bayonet
boxing
broad sword
Close combat
cudgel
dagger
double sword
dueling
dueling shield
dussack
épée
espadon
fighting on horseback
firearms
flail
fleuret
foil
gladius
grappling and wrestling
great sword
groundfighting
halfswording
history
jiu-jitsu
lance
longsword
Messer
military art
mixed weapons
pike
polearms
pollaxe
quarterstaff
rapier
sabre
savate
scythe
sickle
siege machines
single-stick
small sword
spada da fanteria
spadone
spear
stick
street defense
sword and buckler
sword and cape
sword and dagger
sword and shield
sword in one hand
swordsmithing / metallurgy
training & gymnastic
two handed sword
walking stick
woman versus man
wounds
wrestling in armour

Results shown are filtered by: "Ministertwo spraw wojskowych: Regulamin Kawalerji"  Results are sorted by: relevance


Regulamin KawalerjiAuthor: MINISTERTWO SPRAW WOJSKOWYCH
Title: REGULAMIN KAWALERJI
Year: 1938
Language: Polish
Published: Główna Drukarnia Wojskowa, Warszawa, 1938

Weapons / topics: fighting on horseback, sabre

Transcription: https://fr.scribd.com/doc/248578946/Regu..._...ji-Rules-of-the-Cavalry-Polish-Army-1938

Submitted on: 2018-10-25
by: Mike Vieillard (Armatura)
Last modified on: 2018-11-08
by: Mike Vieillard (Armatura)
30431


 Author: Kazimierz Bryla
Title: Szermierz podstawowy czyli podrecznik polski do nauki szermierki szpadonem. Oprac. Na podst. Zasad przyjetych w szkolach WOJSKOWYCH
Year: 1888
Language: Polish


Submitted on: 2010-05-01
by: Erényi Gábor (Schola Artis Gladii et Armorum)
56202


 Author: Centralna Komisja REGULAMINowa (Ministerstwo Obrony Narodowej)
Title: Instrukcja walki bagnetem
Year: 1943
Size: 25 pages
Language: Polish
Published: Wielka Brytania, 1943

Weapons / topics: bayonet

Submitted on: 2018-08-24
by: Mike Vieillard (Armatura)
Last modified on: 2018-08-24
by: Mike Vieillard (Armatura)
33046


 Author: Polski Związek Szermierczy
Title: Szermierka na bagnety. REGULAMIN zawodów. W opracowaniu polskiego zwizku szermierczego
Year: 1950
Size: 78 pages
Language: Polish
Published: Wydawnictwo "Prasa Wojskowa, Warszawa, 1950

Weapons / topics: bayonet

Submitted on: 2010-05-01
by: Erényi Gábor (Schola Artis Gladii et Armorum)
Last modified on: 2018-08-24
by: Mike Vieillard (Armatura)
57179


 Author: Julian K Malicki
Title: Tajemnica walki francuskiej : (refleksje SPRAWozdawcy)
Year: 1921
Size: 27 pages
Language: Polish
Published: Warszawa, 1921

Weapons / topics: grappling and wrestling

Submitted on: 2018-10-23
by: Mike Vieillard (Armatura)
Last modified on: 2018-10-23
by: Mike Vieillard (Armatura)
16666


Results shown are filtered by: "Ministertwo spraw wojskowych: Regulamin Kawalerji"  
1 - 5 from 5
Results are sorted by: relevance


Report an error

SAGA members login   magyar