visszavissza a főoldalra

Bemutatkozás

Életmód
Rekonstrukció

élet a középkorban

Vajon mit takarnak a címben foglalt fogalmak? A következő pár bekezdésben erre próbálunk magyarázatot adni, és be próbáljuk mutatni, hogy hogyan is valósítjuk meg mindezt a gyakorlatban.

Életmód rekonstrukció:

Iskolánk munkájának egy részét a középkori ember mindennapjainak tanulmányozása és bemutatása képezi, legyen szó ruházatról, szokásokról, hiedelemvilágról, mindennapi munkáról, kézművességről, játékról vagy bármilyen az adott korban elképzelhető szokványos tevékenységről. Talán említenünk sem kell, hogy a feladat rendkívül szerteágazó és bonyolult, hiszen egy teljes, mára már letűnt és csak nyomokban fennmaradt világot kell megteremtenünk a semmiből. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a lehetetlenséggel határos, azonban úgy érezzük, hogy ha a közönségnek nem a legjobb tudásunk szerinti és lehető leghitelesebb képet próbálnánk bemutatni egy letűnt korszakról, az a látogatók becsapása, félrevezetése lenne. A korrekt kép megjelenítéséhez azonban mindössze beöltözni (legyen az bármilyen pontos viseletrekonstrukció) elenyészően kevés, hiszen ahhoz egy élettelen kirakatbábú is elég lenne. Ezért úgy érezzük, hogy egy adott korszakbeli karaktert csak úgy tudunk hitelesen megjeleníteni, ha az azt megjelenítő személy a lehető legnagyobb mértékben elsajátítja az adott korszak szokásait, hiedelmeit, és életmódját. Ezt nevezzük, amennyiben tudományos kutatásokon, kísérleti régészeti módszereken (és nem "hagyományokon") alapul, életmód rekonstrukciónak. A fogalom tisztázását azért érezzük szükségesnek, mert tudomásunk szerint azt Magyarországon mi vezettük be, azonban azóta mások is használják, a miénktől némileg eltérő értelmezésben.

élet a középkorban

Élö interpretáció:

Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a középkori ember életét bemutatni kizárólag színpadon előadott (mellesleg sokszor nem történelmi alapokon nyugvó) párharcok hivatottak. A lakosság hány százaléka foglalkozott harccal? A harcok hány százaléka volt párviadal? Valójában kizárólag ezt kell, hogy jelentse a korabeli bemutató? Bár külön hangsúlyt fektetünk a középkor harci technikáira, az életmód rekonstrukció/harcművészet rekonstrukció különválasztásának egyik oka épp az, hogy bár a korabeli életmód jóval több dologból állt, mint a harcból. Sőt, a közhiedelemmel ellentétben a lakosság elsöprő többsége valószínűleg ritkán keveredett harci szituációba.

Az élő interpretáció szintén egy Magyarországon még kevéssé ismert fogalom. (A helyzetet bonyolítja, hogy mint "buzzword", azonban már megjelent, és sokan egész egyszerűen a régi "hagyományőrző" tevékenységükre húzzák rá, valódi tartalom nélkül, ezzel pont a kettő közötti hatalmas különbségeket takarva el.) Mi egyes szám első személyű élő interpretáció alatt azt értjük, ha az előadó úgy létesít kapcsolatot a közönséggel, mintha ő valóban a múltból érkezett volna, vagy a közönség repült volna vissza az időben egy régmúlt korba. A hiteles előadáshoz természetesen ismét csak az szükséges, hogy az előadó tisztában legyen korának, illetve az általa képviselt személy életének a lehető legtöbb apró részletével, mesterségének fogásaival és reakciói, cselekedetei és viselkedése teljesen megfeleljen az általa képviselt történelmi korszaknak, tájegységnek és történelmi osztálynak - legalábbis annak, amit a történelemtudomány mai állása szerint a legvalószínűbbnek tart, még abban az esetben is, ha az jelentősen eltér a közhiedelemtől.

Kutatás és oktatómunka:

A fentiek érdekében tagjainkat önálló, de tudományos alapokon nyugvó kutatómunkára bíztatjuk, valamint rendszeres előadásokat hallgatnak és tartanak történelmi, életmód rekonstrukcióra kihegyezett témakörökből, sőt, néhány témából belső vizsgát is tehetnek. A kutatás, oktatás és a bemutatók színvonalának biztosítása érdekében tagjai vagyunk a világ legmagasabb rangú múzeumait és élő interpretációval foglalkozó szervezeteit tömörítő International Museum Theatre Alliance (I.M.T.A.L.) szövetségnek. De aktív, gyümölcsöző munkakapcsolatot tartunk fenn például a Hadtörténeti Intézet-tel illetve a Magyar Nemzeti Múzeum-mal is.

élet a középkorban

Müsorok:

Kutatásaink eredményeit korabeli viseletbe öltözve, igény szerint akár egy korabeli táborképet is kialakítva, abban akár folyamatos műsorokat bemutatva tárjuk a nagyérdemű elé. Célunk a "szórakoztatva oktatás", azaz, hogy a közönség ne csak egy szimpla vizuális élménnyel legyen gazdagabb, hanem kiterjedt és pontos, megbízható információt is kapjon az adott korról. Legkedveltebb műsoraink közé tartoznak az élő történelemórák, az élő interpretáció, korabeli orvoslási bemutató, a harci technikai műsorok, a kézműves műhelyek, a gyermek játszóházak és a fegyver- és/vagy viselettörténeti kiállításaink és műsoraink. Ezek természetesen szabadon kombinálhatóak, műsorban, szereplők számában, a megjelenített korban képesek vagyunk alkalmazkodni a megrendelő igényeihez.... létezik egy való és egy jelképes múlt. A valódi múlt lehető legtöbb részletének felderítése és rekonstruálása igen fáradságos feladat, ugyanis rengeteg odafigyelést, lelki- és képzelőerőt, továbbá elhivatottságot kíván. Ez nem valami papírra vetett, egydimenziós elképzelés.... ezzel szemben létezik a jelképes múlt... a nagyok képei, a királyi ceremóniák, a son et lumiére a "nemzet szívén", vagyis a dicsőséglistán... Ez a fajta múlt nem követel semmilyen erőfeszítést, ha bele próbáljuk képzelni magunkat, hiszen jelképes, emberek által kitalált hagyományokat rejt, ezzel persze a reklámszlogenek szintjére degradálva a történelmet...

(Michael Wood, angol történész)

Hibát találtam az oldalon,
vagy módosítási ötletem, javaslatom van!


bejelentkezés   English version