Vívókönyv adatbázis Középkori német-magyar szótár Középkori német fordítási segédlet Fegyver és vívástechnikai szótárvisszavissza a főoldalra

Vívókönyv értelmezések, feldolgozások

Harcművészet
RekonstrukcióFiore dei Liberi

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Posta longa

Pisani-Dossi:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Per guadagnar le prese e son aperichiato
Se non te ingano tu harai bon merchato

Getty:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Io son posta longa e achosi ti aspetto. E in la presa che tu mi uoray fare, Lo mio brazo dritto che sta in erto. Sotto lo tuo stancho lo mettero per certo. E intrero in lo primo zogho de Abrazare. E cum tal presa in terra ti faro andere. E si aquella presa mi uenisse a manchare In le altre prese che seguen uigniro intrare

Florius:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Nem áll rendelkezésre.

Fordítás:

Hogy elnyerjem a kötést, készen állok
Ha meg nem tévesztelek, magad szerencsésnek mondhatod

Fordítás:

Én vagyok a posta longa és így festek. És a presában, melybe engem kívánsz fogni, felemelt jobb karomat bizonyosan a te balod alá helyezem. És belépek az abrazare első játékába, és azzal a presával a földre kényszerítelek. És ha eme presával kudarcot vallanék, a másik presába, mely ezt követi, belépek.

Fordítás:

Nem áll rendelkezésre.

Az átirat Marco Rubboli és Luca Cesari munkája: Fiore dei Liberi - Flos Duellatorum, Manuale di arte del combattimento del XV secolo, il Cerchio, 2002

A fordítás Fábián Gábor munkája.

Elemzés:

A posta longa a Fiore-féle abrazare első alapállása, magyarul a "hosszú állás". Az ábra tanúsága szerint enyhén előredöntött felsőtesttel vesszük fel, a jobb kezet előrenyújtva oly módon, hogy a kézhát kívülre fordul, míg a bal kéz az egyensúly megőrzése céljából a testtől kicsit eltartva, lefelé fordított tenyérrel pozicionálandó. Természetesen a kezek helyzete felcserélhető, ami azonban fontos, hogy a lábak helyzete a karokéhoz alkalmazkodik, azaz az előrenyújtott karral azonos oldalon lévő lábbal, a térdet enyhén berogyasztva előrelépünk - ide helyezzük a test súlyának nagy részét - míg a másik láb stabilizáló szerepet tölt be, amivel szükség esetén előreléphetünk. További lényeges megjegyzés, hogy a kinyújtott kar nem kifeszített helyzetben, hanem egyfajta ívben, szablyformához hasonlatosan nyúlik előre, így biztosítva a kellő mobilitást és elkerülve azt, hogy az ellenfél azt megragadva könnyedén kibillentsen minket egyensúlyunkból. Az alapállás alapvetően támadásra, az ellenfél fejének, nyakának, vagy vállövének megragadására szolgál, de mint azt Fiore említi, védekezésre is hasonlóképp alkalmas, hisz a kinyújtott kar mitegy előretolt, mozgékony védekezési pontként szolgál az arra az oldalra indított támadások ellen.


Dente di zenghiar

Pisani-Dossi:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

De pugna mutacion cercho defare
E cum quella in tera ti faro andare

Getty:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

In dente di zenghiar contra ti io uegno. Da romper la tua presa certo mi tegno. E di questa isiro, e in porta di ferro intrero. E per metterte in terra saro a parechiado. E si aquello chio ditto mi falla per tua defesa. Per altro modo cerchero di farte offesa. çoe cum roture ligadure edislogadure. In quello modo che sono depente le figure.

Florius:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Nem áll rendelkezésre.

Fordítás:

A változó harc alatt erre törekszem
S vele az ellent a földre verekszem

Fordítás:

A vaddisznófoggal ellenedre török. Bizonyos, hogy presádat fogásommal megtöröm. És emezt elhagyva a vaskapuba lépek. És hogy téged a földre teremtselek, felkészülök. És ha ez, miről szóltam, kudarcot vall védelmed okán, hát más módot keresek hogy téged megtámadjalak, jelesül töréssel, szorítással és ficamítással. Oly módon, ahogy az a képeken látható.

Fordítás:

Nem áll rendelkezésre.

Az átirat Marco Rubboli és Luca Cesari munkája: Fiore dei Liberi - Flos Duellatorum, Manuale di arte del combattimento del XV secolo, il Cerchio, 2002

A fordítás Fábián Gábor munkája.

Elemzés:

A "vaddisznófog" jellemzően védekező alapállás. A posta longától csak az előrenyújtott kar helyzetében tér el: az alkar az íves pozíció helyett a függőleges iránnyal kb 35-40 fokos hegyesszöget zár be. Döntően az ellenfél fogásainak hárítására szolgál, a kifejezetten stabil pozíciót meglehetősen nehéz megtörni, a könyök pedig nehezebben elérhető, mint a posta longánál, ezért annál fogva sem egyszerű előnyt szereznie az ellenfélnek. A tőrös hárítások java részénél is megfigyelhető alkalmazása. Továbbá ugyanúgy használatos a különféle kulcsok és szorítások során, vagy az ábrán látható klasszikus pozícióban, vagy a föld felé mutató alkarral (lásd második technika)


Porta di ferro

Pisani-Dossi:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Se per inçegno non me uinceray to creço
Che cum mia força ti faro male e peço

Getty:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

In porta di ferro io ti aspetto senza mossa per guadagnar le prese a tutta mia possa. Lo zogho de Abrazare aquella e mia arte. E di lanza, Azza, Spada, e daga o grande parte. Porta di ferro son di malicie piena. Chi contra me fa sempre gli do briga e pena. E a ti che contra mi uoy le prese guadagnare. Cum le forte prese io ti faro in terra andare.

Florius:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Nem áll rendelkezésre.

Fordítás:

Ha ravaszsággal engem le nem bírsz, úgy vélem
Erőmmel téged beteggé s gyengévé teszlek.

Fordítás:

Vaskapuban várlak anélkül, hogy mozdulnék, hogy minden erőmmel elnyerjem a presát. Az abrazare játéka általa a művészetem. És java részt a lándzsáé, a fejszéé, a kardé és a tőré. A vaskapu rosszindulattal teli. Ki velem szembeszáll, azt mindig harcban és fájdalomban részeltetem. És téged, ki az elnyert presámban szembeszáll velem, az erős presával a földre kényszerítlek.

Fordítás:

Nem áll rendelkezésre.

Az átirat Marco Rubboli és Luca Cesari munkája: Fiore dei Liberi - Flos Duellatorum, Manuale di arte del combattimento del XV secolo, il Cerchio, 2002

A fordítás Fábián Gábor munkája.

Elemzés:

A porta di ferro, mint az a szövegből egyértelműen kiderül, az összecsapás kezdetén és végén alkalmazandó. Ebben az alapállásban a felsőtest egyenes, a lábakat kissé berogyasztjuk, hogy a test súlypontja a lehető legalacsonyabbra kerüljön, ekképp nehezítve meg az ellenfélnek, hogy egyensúlyunktól megfosszon minket. A karok lazán a test mellett-előtt lógnak, a tenyerek lefelé fordulnak. Az ellenfél földrevitelét célzó technikákban szintén erre a pozícióra kell törekedni, azaz a felsőtest nem görnyed meg a földrevitel közben, sem a fej nem hajol előre, a lábak pedig továbbra is stabil helyzetben akadályozzák meg, hogy az ellenfélre, vagy mellé zuhanjunk.


Posta frontale

Pisani-Dossi:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Cum li braci uegno acusi ben destese
Per guadagnar in ogni modo le prese.

Getty:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Posta frontale son per guadagnar le prese. Chi in questa posta uegno, tu me faray offese. Ma io mi mouero di questa guardia. E cum inzegno ti mouero di porta di ferro. Peço ti faro stare che staresti in inferno. De ligadure e rotture ti faro bon merchato. E tosto si uedera chi auera guadagnato. E le prese guadagnaro se non saro smemorato.

Florius:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Nem áll rendelkezésre.

Fordítás:

Karjaim jól előrenyújtva jövök
Hogy a presákat megnyerjem minden körülmények között

Fordítás:

Én vagyok a posta frontale, hogy a presát elnyerjem. Azokat, kik e helyzetben ellenem jönnek, támadásra bírom. De ebből az állásból elmozdulok. És elmésen téged a vaskapuból kimozdítalak. Aztán oly helyzetbe bírlak téged, hogy a poklok kínjait álld ki. Szorítást és törést rajtad könnyen alkalmazok. És hamarosan ámul majd azon, mit elnyertem. És a presát, ha el nem feledem, elnyerem.

Fordítás:

Nem áll rendelkezésre.

Az átirat Marco Rubboli és Luca Cesari munkája: Fiore dei Liberi - Flos Duellatorum, Manuale di arte del combattimento del XV secolo, il Cerchio, 2002

A fordítás Fábián Gábor munkája.

Elemzés:

A posta frontale, vagy "elülső állás" egyértelműen támadó alapállás. Gyakorlatilag a posta longa megkettőzése, mindkét kar előrenyújtásával. Figyeljük meg, hogy bár mindkét kar elöl van, a lábak állása a posta longáéhoz hasonló, tehát továbbra is egyfajta átlót képeznek az ellenféllel szemben, máskülönben nagyon instabillá válna a testtartás. A karok a posta longához hasonlóan ívformában lendülnek előre, a felsőtest viszont - nyilvánvalóan a mozdulat lendületéből fakadóan - kicsit jobban előredől, ezzel is segítve az ellenfél megragadását.Ugyanezen tanítások más művekben (vastagon kiemelve a párhuzamok):

Philippo Vadi

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.

Elemzés:vissza
előreHibát találtam az oldalon,
vagy módosítási ötletem, javaslatom van!


bejelentkezés