Vívókönyv adatbázis Középkori német-magyar szótár Középkori német fordítási segédlet Fegyver és vívástechnikai szótárvisszavissza a főoldalra

Vívókönyv értelmezések, feldolgozások

Harcművészet
RekonstrukcióMS3227a

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Das ist eyne gemeyne vorrede des
blozfechtens czu fuße Das merke wol

JVng Ritter lere got lip haben frawen
io ere So wechst dein ere Vebe ritter-
schaft vnd lere Kunst dy dich czyret
vnd in krigen sere hofiret Ringe~s
gut fesser glefney sper swert vnde
messer Menlich bederben vnde in andn
henden vorterben Haw dreyn vnd hort
dar rawsche hin trif ader la varn
Das in dy weisen hassen dy man siet
preisen Dor auf dich zoße alle ding
haben limpf lenge vnde moße Vnd was du trei
wilt treiben by guter vornu~ft saltu blei-
ben Czu ernst ader czu schimpf habe
frölichen mut mit limpf So magstu ach-
ten vnd mit gutem mute betrachten Was
du salt füren vnd keyn im dich rüren
Wen guter mut mit kraft macht eyns
wedersache czagehaft Dornoch dich richte
gib keynem forteil mit ichte Tumkunheit
meide vier ader sechs nicht vortreibe Mit
deynem öbermut bis sitik das ist dir gut
Der ist eyn küner man der synen gleichen
tar bestan Is ist nicht schande vier ader
sechze flien von hande

Az oldal többi része vastagon áthúzott szöveg.

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

Ez a páncélozatlan, gyalogos küzdelem általános előszava. Jegyezd meg jól!

Ifjú lovag, tanuld hát meg Isten szeretetét és a nők tiszteletét, így növelvén dicsőséged! Gyakorold a lovagiasságot és tanuld a művészetet, mely megsegít és a harcban dicsőséget ád. Birkózz jól, ragadd meg a lándzsát, kardot, Messert! Forgasd férfimódra, hogy más kézben ne váljon haszna! Csapj középre, csapj keményen, rohand le, nem számít talált, vagy nem. A bölcs megveti, ki védekezésre szorítkozik. Vésd eszedbe: mindennek hossza és mértéke vagyon. A művészetet értve tégy, mit csak akarsz! Szíved légyen helyén, akár komoly a harc, akár játék. Imígyen tudsz cselekedni és bizton lépni. Vezesd hát így te a harcot és kerekedj fölébe! Bátorság és erő - ez gyengíti az ellent. Ez vezéreljen és előnyhöz ne juttasd őt semmiképp! Ne légy meggondolatlan, ne menj négy vagy hat ellen! Ne bízd el magad, ez segíteni fog. Bátor ember az, ki önnönmagát legyőzi. Négy vagy hat elől megfutni nem szégyen.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Ugyanezen tanítások más művekben (vastagon kiemelve a párhuzamok):

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

IN sant Jörgen namen höbt
an die kunst deß fechtens
die gedicht vnd gemacht hat
Johanns liechtnawer der ain
hocher maister In den kunste~
gewesen ist dem gott ge-
nädig sy Deß ersten mitt
dem langen schwert Dar
nach mitt dem spieß Vnnd dem
schwert zu° roß Vnnd och mitt
dem kurczen schwert zu° dem
kampf als her nach geschriben
stat ~~~~~~

Jüngk ritte~ lere gott liebhaben
frowen ja eere~ so wechst dein
ere über ritterschafft vnd lere
kunst die dich ziert Vnnd in kri-
egen zu° eren hofiert Ringes gu°tt

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

Szent György nevében kezdődik a harc művészete, ahogy Johanns Liechtnawer kitalálta és elkészítette, ki a művészet hatalmas mestere volt - Isten irgalmazzon lelkének! Először a hosszú karddal, aztán a lándzsával, majd karddal a lovon, eztán pedig rövid karddal is, harcban, amint itt leírva lészen.

Ifjú lovag, tanuld hát meg Isten szeretét és a nőknek tiszteletét, így növekszik dicsőséged. Gyakorold a lovagiasságot és tanuld a művészetet, mely megsegít és a harcban dicsőséget ád. Birkózz jól, ...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Fesset glefen sper schwert vnnd
messer Manlich bederben Vnnd
In andern henden verdörben Haw
dren vnnd hart dar Rau°schen
treffen ode~ la farn Das in die
wysen hassen die man sicht
brysen daruff dich fasse Alle
kunst haben leng~ vnd masse

Das ist ain gemain lere
des langen schwerts

Wilt du kunst schawen sich
linckgen vn recht mitt hawen
vn linck mitt rechtem Ist dz
du starck gerest fechten Wer
nach gät hawen der darff

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...ragadd meg a lándzsát, kardot, Messert! Forgasd férfimódra, hogy más kézben ne váljon haszna! Csapj középre, csapj keményen, rohand le, nem számít talált, vagy nem. A bölcs megveti, ki védekezésre szorítkozik. Vésd eszedbe: mindennek hossza és mértéke vagyon.

Ez a hosszúkard egy általános tanítása.

Ha be akarod mutatni a művészeted, lépj ballal és vágva a jobbal! És bal a jobbal, így fogsz erősen harcolni. Ki a csapások után megy...

A fordítás Erényi Gábor munkája.Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Sigmund ain ringeck der
zyt des hochgeborne~ fürsten
vn herren hern aulbrecht
pfalczgrauen by Rin vn herczog
in bayern schirmaiste~ Glo-
sieret vn außgelegt alß hie
in disem biechlin her nach
geschryben stät dz sy ain
yede~ fechter wol verömen vnd
vestan mag der da ande~st
fechten kan ~

Die vor red der zedel ~

Jungk ritter lere Got liebhaben
fröwen ia ere so wöchse dein
ere Kunst die dich ziert
In kriegen zu° ern hoffiert

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...Sigmund ain Ringeck, aki ez időben a Nagyságos Albrecht, rajnai őrgróf és Bajorország hercege vívómestere volt, látta el magyarázatokkal és fejtette ki, ahogy ebben a könyvben írva lészen minden vívó okulására és megértésére, kik amúgy már jól vívnak.

A Zedel előszava:

Ifjú lovag, tanuld hát meg Isten szeretét és a nőknek tiszteletét, így növekszik dicsőséged. A művészet megsegít és a harcban dicsőséget ád.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Ringes gütt fesset Glefen
sper schwert vnd messer manlich
bederben Haw drin hart dar
Rausch hin triff ode~ las farn
daß in die wysen hassen den
man sicht brysen Daruff dich
fasse alle kunst haben lenge
vn masse
~:~

Das ist der text von vil
gu°tter gemainer lere des
langen schwerts

Willtu kunst schowen Sich linck
gen vn recht mitt hawen Vn
linck mitt rechtem ist dz du
starck gerst fechten :

Glosa

Merck dz ist die erst lere des

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

Birkózz jól, ragadd meg a lándzsát, kardot, Messert, forgasd férfimódra! Csapj középre, csapj keményen, rohand le, nem számít talált, vagy nem. A bölcs megveti, ki védekezésre szorítkozik. Vésd eszedbe: mindennek hossza és mértéke vagyon.

Következzék a szöveg a hosszú kardnak jó általános tanításairól:

Ha be akarod mutatni a művészeted, lépj ballal és vágva a jobbal! És bal a jobbal, így fogsz erősen harcolni.

Magyarázat:

Jegyezd meg, hogy...

A fordítás Erényi Gábor munkája.Hans Talhoffer: Alte Armatur und Ringkunst (Thott 290 2°)

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Paulus Kal: Cgm 1507

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Goliath

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Codex I.6.2°.5

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Johannes Liechtenauers Fechtkunst 1539

Hie hebt sich an die zetl in der geschribenn stet die ritter-
liche kunst des langen schwertes die geticht und
gemacht hat Iohannes Liechtenawer der ain grosser
maister in der kunst ist gewesen dem got genad Der hat die
zetl gechriben und geticht mit verporgen verdeckten worten
darumb das die kunst nit gemain soll werden und die selben
verporgen und verdeckten wort der zetl hat maister Sigmund
Schining der diser zeit des hochgeboren fürsten und herren
Herrn Albrechtz pfaltzgraue bey Rein und hertzog in Baiern
schirmmaister gewesen ist Also glosirt und ausgelegt Als
dann in disem buch hernach geschriben steet das ain ieder vechter
wol vernemen und versteen mag der anderst recht vechtenn
kan Und darnach auch von andern maistern gemert und ge-
bessert und besunder durch maister Hansen Niedel von Saltzburg
wie dann hye nachvolget

Das ist Die vorrede

Iunckritter lere got liebhaben Ioch fräwen ere So
wechst dein ere Über ritterschafft und lere kunst
die dich zieret und in kriegen zw eren hoffieret
Ringes gute fesser Glefuen sper swert und messer
Manlich bederben und in andern henden verderben
Haw drein und huet rausch hin triff oder lass farn
das in die weisen hassen den man syist preisen darauf
sy fassen all kunst haben leng und massenn

Das ist der text von vil guter
gemainer lere des langen swertz

Wiltu kunst schawen so biß glinck gen und recht mit
hawen und glinck mit rechtem ist das dw starck be-
gerst zefechtenn

Glosa

Merck das ist die erst lere des langen schwertz das dw die hew
von baiden seitten recht solt lernen hawen ist das dw anderst
starck und recht vechten wilt das vernym also Wann dw
wilt hawen von der rechten seitten So sich das dein lincker
fueß vor stee Hawstu dann den oberhaw von der rechten seitten
so volg dem haw nach mit dem rechten fueß Thustu das nit

Paulus hector mair

Az átirat Andreas Engström (Gothenburg Historical Fencing School) munkája, Andreas engedélyével közöljük.

Fordítás:

Johannes Liechtenauer Harcmuvészete 1539

Itt kezdodik a Zetl, melyben a hosszúkard lovagi muvészete vagyon lejegyezve, melyet Iohannes Liechtenawer gondolt és dolgozott ki, ki a muvészet hatalmas mestere volt - Isten irgalmazzon lelkének! O írta és gondolta ki a Zetl-t, titkos, rejtett szavakkal, hogy a muvészet ne légyen ismert mindenki által, és a Zetl ugyane titkos és rejtett szavait maister Sigmund Schining, aki ez idoben a Nagyságos Albrecht, rajnai orgróf és Bajorország hercege vívómestere volt, látta el magyarázatokkal és fejtette ki, ahogy ebben a könyvben írva lészen minden vívó okulására és megértésére, kik amúgy már jól vívnak. És más mesterek által javítva és továbbfejlesztve vagyon, különösen a saltzburgi maister Hansen Niedel von Saltzburg által, mint az itt következik.

Im az eloszó:

Ifjú lovag, tanuld hát meg Isten szeretét és a nőknek tiszteletét, így növekszik dicsőséged. Gyakorold a lovagságot és tanuld a muvészetet, mely megsegít és a harcban dicsoséget ád. Birkózz jól, ragadd meg a lándzsát, kardot, Messert! Forgasd férfimódra, hogy más kézben ne váljon haszna! Csapj középre, csapj keményen, rohand le, nem számít talált, vagy nem. A bölcs megveti, ki védekezésre szorítkozik. Vésd eszedbe: mindennek hossza és mértéke vagyon.

Szöveg hosszúkard sok jó általános tanításáról:

Ha meg akarod mutatni a muvészeted, lépj ballal és vágva a jobbal! És bal a jobbal, így fogsz erosen harcolni.

Magyarázat:

Jegyezd meg, hogy a hosszúkard elso leckéje az, hogy a vágásokat mindkét oldalról jól tanuld meg, hogy helyesen és erovel tudj harcolni. Vagyis, amikor jobbról akarsz vágni, helyezd a bal lábad elore és amikor felülrol vágsz a jobb oldalad felol, akkor a vágásod kövesse a jobb lábad! Ha nem így...

Paulus Hector Mair

A fordítás Erényi Gábor munkája.Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Alhye hebt sich an dye zedel der ritterlichen
kunst des fechtens dye do geticht und gemacht
hat Johans Liechtenawer der ain hocher mais-
ter In den kunsten gewesen ist dem got ge-
nadig sey

Des ersten mit dem langen swert Dar nach
mit der glefen und mit dem swert zu ros
Dar nach mit dem kürtzen swert zü champf
Und dar umb dy kunst fursten und herzen
Ritter und knechten zu gehört das sy dy
wissen und lernen sullen So hat er die
selbig kunst igleich besunder lassen schrei-
ben mit verporgen und verdackten wor-
ten Dar umb das sy nit yderman ver-
nemen noch versteen sol als du sy her
nach geschriben wirst vinden Und hat
das getan durch der leichtfertigen schir-
maister willen dye irer kunst gering we-
gen das sein kunst von den selbigen mais-
tern nicht gemain noch geoffenwart sol
werden solichen lewten die dye kunst in
wieden nicht behalten als dan der kunst
zu gehört

Das ist dy vor red

Junck ritter lere Got lieb haben frawen
io ere So wechst dein ere Ube ritter-
schaft und lere kunst dye dich zyret
Und in kriegen zu eren hofiret Ringes
guet fesser Glefen sper swert und messer
handleich bederben und in anderen hen-
den ver derben Haw drein und hurtt

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

Itt kezdődik a harc lovagias művészetérol szóló Zedel, melyet Johans Liechtenawer gondolt és dolgozott ki, ki a művészet egy hatalmas mestere volt - Isten irgalmazzon lelkének!

Először hosszú karddal, azután lándzsával, majd karddal lóhátról, végül rövid karddal páncélban. Fejedelmeknek, hercegeknek, lovagoknak és fegyvernököknek, hogy ismerjék és tanulják. Ezért írta hát titkos és rejtett szavakkal, hogy bárki ne értse meg amit itt majdan leírva találsz. Azért, hogy a léha vívómesterek által, kik a művészetben silányak, ez a tudomány ne váljék ismertté és elterjedté olyan emberek között, kik a művészetet nem érdemlik meg és nem tartozik rájuk.

Ím az előszó:

Ifjú lovag, tanuld hát meg Isten szeretetét és a nők tiszteletét, így növelvén dicsőséged! Gyakorold a lovagiasságot és tanuld a művészetet, mely megsegít és a harcban dicsőséget ád. Birkózz jól, ragadd meg a lándzsát, kardot, Messert! Forgasd férfimódra, hogy más kézben ne váljon haszna! Csapj középre, csapj keményen,...

A fordítás Erényi Gábor munkája.Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Dar Rausch hin trif oder la faren Das yn die
weyssen hassen dye mann sicht preysen
Dar auff sich fasse alle kunst haben leng
und masse

Das ist eyn gemaine ler
des langen Swerttes

Wildu kunst schauen Sich linck gen und recht
mit hawen Und linck mit rechten Ist das
du starck gerest vechten Wer nach get
hauen Der darff sich kunst wenig fräwen
Haw nahent was du wild kain wechslär
kumpt an deinen schilt Zu kopff zu leib
dye zegt nicht vermeyd Mit gantzem leib
vicht was du starck gerest treyben Hör
was da slecht ist Vicht nicht oben linck
So du recht pist Und ab du linck pist
jm rechten aug sere hinckes Vor und nach
dy zway ding Sind aller kunst ain ur-
sprinck Swech und sterck Inn des Das
wort do mit mit merck So magstu ler-
nen mit kunst arbaitten und weren
Erschrickstu gerne kain vechten nymmer
gelerne Funff häw lere von der rechten
hant wer dy were denn wir geloben
In kunsten gerne zulon

Das ist der text

Zorn haw krump twer hat schiler mitt schai-
tlar alber vorsetzt Nach reysen über lauff
haw setzt Durch wechsel zuck durchlauff
abschneid hende druck heng wind mit

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

...rohand le, nem számít talált, vagy nem! A bölcs megveti, ki védekezésre szorítkozik. Vésd eszedbe: mindennek hossza és mértéke vagyon.

Ez a hosszúkard általános tanítása:

Ha be akarod mutatni a művészetedet, lépj ballal és a vágásoknál lépj jobbal! És bal a jobbal, így fogsz erősen harcolni. Aki a vágások után lép, kevés örömét leli a művészetben. Csapj szűken, ezt akarod, Wechslär (Átváltás) nem jön át a védelmeden. A fejre és a testre, a Zegt-t sem feledve. A teljes testeddel harcolj, így leszel erős. Halld hát mi az, mi rossz: ne harcolj fent balról, ha jobbkezes vagy! Ugyanígy, ha balkezes vagy, jobb oldalt vagy ügyetlen. Vor (Elott) és Nach (Után), ez a két dolog, melybol minden művészet ered. Swech (Gyenge) és Sterck (Erős), Inn des (Közben) - e szót jegyezd meg, velük tanulsz meg művészien dolgozni. De ha könnyen megijedsz, ne tanulj vívni! Öt csapást tanulj jobb oldalról, mit ha megfogadsz, a művészetben megtérül.

Ez hát a szöveg:

Zorn haw, Krump, Twer hat, Schiler és Schaitlar, Alber, Vorsetzt, Nach reysen, Über lauff, Haw, Setzt, Durch wechsel, Zuck, Durchlauff, Abschneid, Hende druck, Heng, Wind és...

A fordítás Erényi Gábor munkája.Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Junck ritter lere Got lieb haben frawen iü
ere So wechst dein ere Ube ritterschafft
und lere Kunst die dich zyret Und in kriegen
zů eren hofieret Ringes gut fesser glefen
sper swert und messer handleich bederben
und in anderen henden verderben haw drein
und hürtt dar Rausch hin trif oder la fa-
ren Das in die weysen hassen die man
sicht preysen Dar auff dich a fasse alle kunst
haben leng und masse

Das ist ein gemaine ler des langen swertz
das In vil guter kunst begriffen ist

Text

Wiltu kunst schauen Sich linck gen unr
recht mit hauen und linck mit rechtem
Ist das du starck gerest vechten

Glosa
Merck das ist die erst kunst des langenn
swertz Das du vor allen dingen die haw
solt lernen gerecht hawen ist das du anders
starck vechten wilt Und das vernym
also Wenn du mit dem lincken fues vor
stest und haust vor deiner rechten seitten
volgstu dann dem haw nicht nach mit
deinem zů trit deins rechten fuess So
ist der haw valsch und ungerecht Wenn
dein rechte seitt die pleibt da hinden dar
umb wirt der haw zů kurtz und mag
seinen rechten gangk zů der anderen sei-
tten vor dem lincken fuess undersich
nicht gehaben

Oder

Stestu mit dem
rechten fuess vor und haust von der lincken

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

Ifjú lovag, tanuld hát meg Isten szeretét és a nőknek tiszteletét, így növekszik dicsőséged. Gyakorold a lovagságot és tanuld meg a művészetet, mely megsegít és a harcban dicsőséget ád. Birkózz jól, ragadd meg a lándzsát, kardot, Messert, forgasd férfimódra, más kézben ne váljon haszna. Csapj középre, csapj keményen, rohand le félelem nélkül, nem számít talált, vagy nem. A bölcs megveti, ki magát dicsőíti. Vésd eszedbe: mindennek hossza és mértéke vagyon.

Ez a hosszú kard egy általános tanítása, melyben sok jó művészet vagyon megírva:

A szöveg:

Ha be akarod mutatni a művészeted, lépj ballal és vágva a jobbal! És bal a jobbal, így fogsz erősen harcolni.

Magyarázat:

Jegyezd meg, hogy a hosszúkard első tanítása az, hogy mindenek előtt a csapásokat kell megtanulnod, ha egyébként is erősen akarsz harcolni. Jegyezd meg hát, ha a bal lábaddal állsz elől és jobb oldalról vágsz és a csapást nem kíséri a jobb láb lépése, a csapás hamis lesz és nem lesz jó iránya mikoron jobb oldalad lemarad. Így a csapás túl rövid lesz és ezalatt a helyes útját nem tudja követni a másik oldalra a bal láb elé.

Avagy

Ha jobb lábbal állsz elől és bal oldalról...

A fordítás Erényi Gábor munkája.Paulus Hector Mair: Mscr. Dresd. C 93/94

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Codex I.6.2°.2

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.vissza
előreHibát találtam az oldalon,
vagy módosítási ötletem, javaslatom van!


bejelentkezés