Vívókönyv adatbázis Középkori német-magyar szótár Középkori német fordítási segédlet Fegyver és vívástechnikai szótárvisszavissza a főoldalra

Vívókönyv értelmezések, feldolgozások

Harcművészet
RekonstrukcióMS3227a

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Das ist von den vier blössen etc etc

VIer blößen wisse remen zo slestu
gewisse An alle var an zweifel
wy her gebar

Glosa

Hie merke daz
lichtnaw° der teilt eyn menschen yn vier
teil recht zam das her eym von der schei-
tel eyn strich vorne gleich neder machte
an sym leybe bis her neder czwische~ syne
beyne Vnd de~ and°n strich by der görtel dy
czwere öber de~ leib zo werde~ vier vierteil
ey~ rechtes vnd ey~ links öber der görtel vnd
alzo auch vnd° der gortel das sint dy vier bloße~
der hat itzlichs syn sonder gefechte der reme
vnd nu~mer keyns swertes zonder der bloßen

Von den vier blössen wy man dy bricht

WIltu dich rechen vier bl össen ku~stlichen
brechen Oben duplire do neden rechte~
mutire Ich sage vorware sich schötzt
keyn man ane vare Hastu vornomen czu
slage mag her kleyne komen ~

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

A négy védelmi résről:

Tanuld meg a négy védelmi rést felismerni, így bizton fogsz csapni, mindenek előtt, kétségek nélkül, bármit is tegyen!

Magyarázat:

Tanuld meg, hogy Lichtnawer négy részre osztja az emberi testet, mintha csak egy vonalat rajzolnánk a fejtetőtől egyenesen lefelé a testen át a két láb közé és egy másikat az öv vonalában keresztben a testen. Így négy negyedet kapunk: egy jobb és egy bal oldalit az öv fölött és ugyanezt az öv alatt is. Ez a négy védelmi rés, és mindegyik saját harci technikákkal rendelkezik és ezeket kell keresned: soha nem a kardot, hanem a réseket.

Hogyan törjük meg a négy védelmi rést?

Ha bosszút akarsz állni, törd meg a négy védelmi rést művészien! Fent dupliere, jobb oldalt alul mutiere. Igazat beszélek, mikor azt mondom, senki nem védekezhet veszély nélkül! Ha ezt megérted, ellenfeled kevéssé tud csapásokhoz jutni.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Ugyanezen tanítások más művekben (vastagon kiemelve a párhuzamok):

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Wann du schniden solt Vn mörck
wan man dir der aynes verseczt
dz du in mitt dem andern treffest
Also versecz man dir den stich
so tryb treyb den haw° Laufft
man dir eynn so treyb den vndern
schnitt In sin arm des morck
in allen treffen vn anbinden der
schwert wilt du anderst die mai-
ster effen die sich wider dich
seczen ~~:~:

Von den vier blossen

Vier bloß wisse rem so schlechstu
gewisse an alle for on zwifel
wie er gebar :

Glosa

Hie soltu
morcken die vier blossen an dem
man da du all wegen zu° fechten

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...mikor nyírnod volna helyes. Jegyezd meg, hogy amikor az egyiket védi, a másikkal jöjj ellene! Tehát ha védi a szúrást, akkor csapást alkalmazz! Ha lerohan, akkor pedig vágd meg alulról a karját! Ezt jegyezd meg minden találkozáskor és a kardok kötésekor, különben kigúnyolod a mestereket, kik újra és újra támadnak.

A négy védelmi résről:

Tanuld meg a négy védelmi rést felismerni, így bizton fogsz csapni, kétségek nélkül, bármit is tegyen.

Magyarázat:

Itt meg kell figyelned a négy védelmi rést az emberen, melyeket mindenkor támadnod...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Solt Die erst bloß ist die recht
seytt die ander ist die link
seytt oberhalben der girtel deß
manß Die ander zwuo sind och
die recht vnd die linck seytten
vnderhalben der girtel Der
blossen nym eben war in dem
zu°fechten mitt welcher er sich gege~
dir enblösse der selbigen reme
künstlichen on far mitt einschiessen
des langen orts mit nachraisen
vn sunst mit allen geförten vn
acht nitt wie er mit syne~ geförten
gegen dir gebar So vichtest
du gewisß vnnd schlechst schlege
daruß die do treffenlich sind vnd
laust in domitt zu° seine~ stucken nitt
komen ~:~

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...kell. Az első rés a jobb oldalon található, a második a bal oldalon, az ember öve fölött. A másik kettő szintén a jobb és a bal oldalon van, az öv alatt. A résekre figyelj amint küzdőtávolságba kerülsz, és arra, hogy az ellenfél téged támadva hol nyílik meg. Ugyanígy művészien, félelem nélkül lődd be a hosszú hegyet nachraisen-nel, és más technikákkal és ne figyelj arra, hogy mit alkalmaz ellened. Így bizton harcolsz és olyan csapásokat vágsz, melyek találnak és ezért ő nem fog tudni a technikáihoz jutni.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Der text vnd die gloß von de~
dupliern vnd von dem mutiern
Wie die brechen die vier
blossen ~

Wilt du rechen Die vier blossen
künstlich brechen Oben duplir
vnden recht mutier Ich sag dir
für war sich schücz kain maiste~
an far Haustu es recht vernom~en
zu° schlage mag er klain kom~en
:

Glosa

Daß ist Wann du
dich an eine~ rechen wilt also dz
du im die vier blossen mitt kunst
wilt brechen So tryb dz dupliern
zu° der oberen blössen gen de~
störcki seines schwerts vn daß
mutiern zu° der anderen blösß

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

A Dupliern-ről és a Mutiern-ről szóló szöveg és magyarázata. Hogyan törik meg a négy védelmi rést?

Ha bosszút akarsz állni, törd meg a négy védelmi rést művészien! Fent duplir, jobb oldalt alul mutier. Igazat beszélek, mikor azt mondom, semelyik mester nem védekezhet veszély nélkül! Ha ezt megérted, ellenfeled kevéssé tud csapásokhoz jutni.

Magyarázat:

Vagyis amikor valakin bosszút akarsz állni avagy a négy védelmi rését művészien szeretnéd megtörni, hajts végre dupliern-t a felső védelmi résekre a kardja erős része ellenében és mutiern-t a többi védelmi rése felé.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

So sag ich dir für war daß er sich
dar von nitt schüczen kan vnd
mag weder zu° schlachen noch
zu° stechen komen ~

Daß dupliern

Item wann du in mitt dem zorn
haw° oder sunst oben eyn haw~st
verseczt er dir mit stöck So stos
In des deines schwerts knopff
vnder deine~ rechte~ arm mitt
der lincken hand vn schlach in
mitt gecruczten henden am sch-
wert hinder sines schwerts
klingen zwischen de~ schwert
Vn dem mann durch daß
maul Oder schlach im mit dem
stück vff den kopff ~

Mörck daß mutiern

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

Így valóban mondom néked, hogy nem tud védekezni ellene és sem csapásokhoz sem szúrásokhoz nem fog tudni jutni.

A Dupliern:

Item, amikor egy Zornhaw-val vagy mással fentről csapsz, ő pediglen erősen védi, vágd be a kardod markolatgombját bal kézzel a jobb karod alá és vágd meg keresztezett kezekkel a kardon az ő kardjának pengéje mögött a kard és az ember között az arcán keresztül. Vagy találd el a fején.

Figyeld meg a Mutiern-t:

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Daß mutiern treyb also Wenn du
im mitt dem obern haw° ode~ sunst
an daß schwert bindest So winde
die kurcze~ schnide~ an sin schwert
vn far wol vff mit den armen
vn heng im dein schwerczs S
clingen vssen über sein schwert
vn stich im zu° der vndern blösse
vn dz tryb zu° bayden sytten ~

Der krumphaw° mitt sine~
stucken

Krump vff behende wirff
den ort vff die hende:

Glosa

Daß ist wie du krump solt haw°en
zu° den henden vn daß stuck tryb
also wenn er dir von deine~ recht~
sytten mitt aine~ obern ode~ vndern
haw~ zu° der blöss haw~et So

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

A Mutiern-t így hajtsd végre: mikoron egy felső vágással, vagy egyébbel kötésbe kerülsz a kardjával, csavard a rövid élt a kardján és kardodat magasba emelve lógasd be kardod pengéjét az ő fegyvere fölött, és szúrd meg az alsó védelmi résében. Ezt mindkét oldalon végrehajthatod.

A Krumphaw és technikái:

Vágd a Krump-ot fürgén, dobd fegyvered hegyét a kezére!

Azaz, hogyan vágj csavartan a kezekre. Ezt a technikát hajtsd végre úgy, hogy mikoron jobb oldaladról egy felső vagy alsó vágással a védelmi résed felé vág, ...

A fordítás Erényi Gábor munkája.Hans Talhoffer: Alte Armatur und Ringkunst (Thott 290 2°)

Eredeti kép:

A képet a Det Kongelige Bibliothek honlapjáról linkeltük be.

Átirat:

Von den vir plößen
vier plöß wisse
Der hab acht so schlechtu gewisse
nit slach ungefar
lug eben Wie er gebaer

Die vier plöß brechen

Wiltu dich rechen
Die vier ploß künstlich brechen
obnen toplir
unden recht mutir
So sag ich ouch dier fürbaß
stand vest und biß nit laß
und erschrick ab kainen man
stand und sich in ernstlich an
hastuß denn recht vernomen
zuo dem slag mag er nit kumen

Von krumm // wiedre schnyd da kumm

Werff. krum uff sin hende
Slach den ort nach sinr lende
und darby wol versetz
Mit schaitler vil höw letst
how uff sin fleche
so tuostu in schwechen
wenn eß knuolt obnen
So nym ab Daz wil ich loben
und wer krum zu dir how
Durch wechsel du in schow
wil er Dich Jrren
Der krieg in verfieret
Daz er nit nympt war
wa er ist ungefar

Az átirat Jeffrey Hull munkája, Jeffrey Hull engedélyével tesszük közzé.

Fordítás:

A négy védelmi résről: ismerd a négy védelmi rést! Segítségükkel bizton tudsz csapni. Nem csapsz veszély nélkül, figyeld hogy viselkedik.

A négy védelmi rés megtörése:

Ha bosszút akarsz állni és művészien megtörni a négy rést, felül Toplir (duplázz), alul Mutir (válts)! Ezt mondom én továbbá: állj határozottan, ne légy erőtlen és ne ijedt meg senkitől. Állj és nézz határozottan. Ha ezt megérted, nem fog tudni csapásokhoz jutni.

A Krumm-ról: hogyan vágd?

Dobj Krum-ot a kezére, döfj a heggyel az ágyékára. Ezzel jól védekezel és a Schaitler-rel utolsót üt. Csapj a lapjára, így gyengíted meg. Mikor fenn csattan, vedd le, ezt dícsérem! Aki csapásodra Krum-ot vág, válts át, így mutasd meg. Ha ki akar cselezni, kényszerítsd közelharcba, hogy ne vegye észre, hogy veszélyben van.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Paulus Kal: Cgm 1507

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

A kép a Bayerische StaatsBibliothek München honlapján

Átirat:

Oben duplir

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Fent duplir (duplázz)!

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Paulus Kal: Cgm 1507

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

A kép a Bayerische StaatsBibliothek München honlapján

Átirat:

Niden mutier

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Alul mutier (válts, mutálj)!

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Paulus Kal: Cgm 1507

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

A kép a Bayerische StaatsBibliothek München honlapján

Átirat:

Vier bloSSe wiße zu reme

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Tanuld meg a négy védelmi rést támadni!

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Paulus Kal: Cgm 1507

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

A kép a Bayerische StaatsBibliothek München honlapján

Átirat:

So SlegStú gewiSSe ane fare

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Így bizton csapsz félelem nélkül

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Paulus Kal: Cgm 1507

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

A kép a Bayerische StaatsBibliothek München honlapján

Átirat:

Vber arbait lere

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

A felső munkát tanuld

A fordítás Erényi Gábor munkája.Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Das iSt wenn dů mit dem Zôrnhaů einhaůSt, So Soltů mit den Winden
am Schwert gar wol geůbt und gannz fertig Sein, Wen ein iglichs windn
hat drey besůnder Stück, das iSt ein haů, ein Schnit, und ein Stich, und wen
dů windeSt am Schwert. So Soltů gar eben gedenckenn. das dů die Stück nicht
unrecht treibSt: die in die winden gehörent AlSo das dů nicht haůSt
wen dů Stechenn Solt, und nit Schneidenn wan dů haůenn, Solt und nicht
StichSt wan dů Schneiden Solt, Unnd alSo Soltů das stück alweg wiSSen
das mit recht gehort dar zu zůtreiben in allen treffenn: und anpinden des
Schwerts, wiltu annders die maiSter effen, oder teůSchn, die Sich wider dich
Setzen Und wie dů die winden treiben Solt, unnd wie vill ir iSt an der
Zall, das findeStů in dem letzSten Stück der zedell geSchriben, das do alSo
Spricht, Wer woll füret, unnd recht pricht:

Von den vir BlöSSen

Vir ploSSen wiSSe, raůme, So SchlechStů gewiůSS, an alle
far, on Zweifel wie er gebar

GloSa

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Vagyis amikor a Zornhauval bevágsz, a kardos Winden tudományában gyakorlottnak és felkészültnek kell lenned. Ugyanis mindegyik Windnnek három különleges technikája van: egy csapás, egy vágás és egy szúrás, és amikor csavarsz a kardon, gondolnod kell arra, hogy a Windenhez tartozó technikákat ne csináld rosszul. Azaz ne csapj, mikor vágnod kellened, és ne nyírj, amikor csapnod kell, vagy ne szúrj, ha nyírásra van szükség. És végig tudnod kell, hogy mely technikát alkalmazd bármely találkozáskor és a kardok kötésekor. Így tudod a mestereket is megszégyeníteni, kik újra ellened támadnak. És azt, hogy hogyan alkalmazd a Windent, és hogy hány fajtája van, megtalálod a Zedell utolsó részében leírva, ahol az is el lészen mondva, mi működik jól és töri meg a technikákat.

A négy védelmi résről:

Tanuld meg a négy védelmi rést felismerni, így bizton fogsz csapni. Mindenek előtt, kétségek nélkül, bármit is tegyen.

Magyarázat:

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Wer ein maiSter des Schwerts Sein will, der Sol wiSSenn, wie man die vir ploSs
mit kůnst Sůchen Soll, wil er anders gerecht vnd gewis fechtenn, Die erSt
plos iSt die recht Seit, Die ander die linck, oberhalb der gürthell des mans, die
andernn zwo ploSs, Seind auch die recht und die linck Seit, vnderhalb der gür-
theill Ann Sein zwai gefert daraus, man die ploSSenn sůchn soll, Zu
dem erSten, Sol man Sie Sůchn, aůs dem zůfechten, mit nachraiSen, vnd mit ein-
SchiSSen des langen orts Zů dem anndern mal Sol man Sie Sůchn mit den acht
winden, Wan ainer dem andern an das Schwert gepyndet, das Soltu alSo
verSten, Wenn dů mit dem zůfechten zu im kůnpst, das dů alweg mit
einem haů oder mit einem stych hinlich, on alle vorcht, Solt reinen der vir
plos einer Zů welcher dů am pestenn kůmen magSt, vnd acht nicht was er
gegenn dir treibt oder vicht, Domit zwingStů den man das er dir verSetzen můs,
Unnd wen er hat verSetzt, So Such pald in der verSatzůng mit dem windn
am Schwert aber die nechSt plos, vnnd alSo raůme alweg der ploSSenn des
mans unnd vycht nicht zu dem Schwert in dem Stůck das do alSo Spricht Setz
an vier enden playb daraůf lere wiltů enden,

Wie man die vir plös prechn Sol

Wiltů dich rechen, die vir plos kůnStlich, prechen, oben důp-

A lap oldalán található szöveg:

Mit einSchieSSen
des langen orts
vnd mit nachra-
iSen, Sůch die plos

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Annak, aki a kard mesterévé kíván válni, tudnia kell, hogy hogyan keresse művészien a négy védelmi rést, ha egyébként jól és bizton harcol. Az első rész jobb oldalon, a második a balon található, az öv fölött. A másik két rés szintúgy a jobb és a bal oldali, az öv alatt. És két esetben kell a réseket keresni: először is vívótávolságba kerülvén, Nachraisen-nel (követéssel) a hosszú hegy belövésével; másodszor pedig a nyolc csavarásban. Ha kötésbe kerülsz, meg kell értened, hogy amint küzdőtávolságba érsz, hol egy csapással vagy szúrással bejuthatsz, akkor félelem nélkül fel kell mérned, hogy a négy rés közül melyikbe tudsz legjobban behatolni, és nem szabad törődnöd azzal, hogy mit tesz vagy harcol ellened. Ezzel arra kényszeríted, hogy hárítson. És amint hárított, a hárításban csavarásokkal fürgén keresd a következő védelmi rést. És imígyen támadd az ellenfél védelmi réseit és ne a kardját, ahogy a tanítás mondja: állj rá a négy végre és maradj rajtuk, ha a leckét be akarod fejezni.

Hogyan törjük meg a négy védelmi rést?

Ha bosszút akarsz állni és a négy védelmi rést művészien megtörni, felül dup-

A lap oldalán található szöveg fordítása:

A hosszú hegy belövésével és Nachraisen-nel (követéssel) keresd a réseket!

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Plir, nider recht můtir Ich Sag dir fůr war, Sich Schůtzt
kein man one far hastů vernomen, zů Schlag mag
er klain kůmen,

GloSa

Wenn dir einer ernStlich einhaůet, Wiltů dich dan am im rechn, und
im die ploSSen mit kůnSt angewinden, das er Sich on Seinen danck
schlahen mus läSen, So treib das düplieren gegen der Sterck Seines Schwerts,
und das mütiren wen er Schwach iSt am Schwert, So Sag ich dir für war,
das er Sich fůr dir vor Schlegen nicht geSchützen, mag, und kan Selber zů
Schlegn nicht kůmen,

Wie dů das důplrin zů paiden Sei-
ten treiben Solt

Merck wan er dir oben Zůhaůt, von Seiner rechten achSall, So haw aůch
von deiner rechten mit im geleich Starck oben ein zů dem kopff, ver-

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

-lázz, jobbra alul válts! Valóban mondom néked, félelem nélkül senki nem védi. Ha ezt megérted, aligha fog tudni csapásokhoz jutni.

Magyarázat:

Ha valaki komolyan csap feléd és bosszút akarsz állni, te pedig csavarni szeretnéd a kardot művészien a védelmi réseibe, hogy ő saját csapásait ne tudja alkalmazni, akkor duplázz a kardja erős része ellenében, és válts, amikor gyenge a kardon. Így valóban mondom néked, a csapásaid ellen nem fog tudni védekezni, és önmaga nem fog tudni csapásokhoz jutni.

Hogyan hajtsd végre a Duplrin-t mindkét oldalon:

Jegyezd meg, hogy ha valaki fentről, a jobb válla felől csap feléd, csapj te is fent jobbról ugyanígy erősen a feje felé! Ha...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Setzt er, unnd bleib Starck am Schwert, So var Inndes auf mit den
armen, vnnd Stos mit der lincken hant den Schwerts knopf vnder
deinen rechten arm, und Schlag in mit der langen Schneid aůs
gekreůtzten armen, hinder Sein Schwerts klingen aůf den kopf,

Ain anders

Haut er dir von Seiner lingen achSeln, mit der lanngenn Schneid oben ein,
zu den kopf und thue im alSo, Widerbleibt er denn Starck am Schwert,
So var pald aůf mit den armen vnnd Schlag in hinder Seiner Schwerts
klingn mit der kůrtzen Schneid auf den kopf,

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

...védi és erősen a kardon marad, azonnal (Inndes) emeld fel a karod és csapd be a markolatgombot bal kézzel a jobb karod alá és csapj a hosszú éllel keresztezett karokból, kardja pengéje mögött, a fejére.

Egy másik

Ha bal válláról vág, föntről, a hosszú éllel fejre, cselekedj ugyanígy. Ha erősen a kardon marad, gyorsan emeld fel a karod és csapj a kardjának lapja mögött rövid éllel a fejére.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Des habß gelehrt, wirt dein schwert zů Krigken
Und důc gehen

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Ha megtanultad, a kardod közelharcba tud bocsátkozni és találni.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Wie man das můtieren treiben Sol zů pei-
den Seiten,

Wenn dů im von deiner rechten achSeln oben Starck einhaůSt, zů dem kopff,
verSetzt er vnnd iSt waich am Schwert, So wind aůf dein linck Seiten, die
kůrtz Schneid an Seinem Schwert, und var wol aůf mit den armen, und
var im mit deiner Schwertz klingn oben uber Sein Schwert, und Stich im zů
der ůndern plös,

Ain anders

So dů im von deiner lincken Seiten oben einhaůest, zů dem kopff, verSetzt er
vnnd iSt waich am Schwert, So var aůf mit den armen, und heng im den
ort obenn uber Sein Schwert, und Stich im zů der andern plös, alSo magStů
die zway Stückh treyben, aůs allen haůen, darnach als dů empfindeSt
Schwech und Sterck am Schwert,

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Hogyan hajtsd végre a Mutieren-t mindkét oldalról:

Ha jobb válladtól felülről erősen csapsz a fejére és védi, ugyanakkor puha a kardon, akkor a kardján csavard fegyvered rövid élét bal oldalad felé és karjaid jól megemelve pengédet szúrd be kardja felett az alsó védelmi résbe.

Egy másik:

Ha bal oldaladról fentről csapsz a fejére és védi, ugyanakkor puha a kardon, emeld fel karjaid és lógasd be kardod hegyét az övé felett és szúrd meg a másik védelmi résén át. Így tudod e két technikát végrehajtani bármely vágásból, amint megérzed, hogy gyenge avagy erős-e a kardon.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Das seind die feihtn mit dem Schwertt, Vnnd werk gerindt iSt
LobenS wertt

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Ezek a kardos harci technikák, használatuk dicséretet érdemel!

A fordítás Erényi Gábor munkája.Codex I.6.2°.5

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Wenn dw windest am swert so soltu gar eben brüfen das dw die
stuck mit nichte unrecht treffest die in die winden gehören Also das
dw nicht hawest wenn dw stechen solt und nicht stechest wenn dw
schneiden solt und wann man dir der ains versetzt das dw yn treffest
mit dem anderen Also versetzt man dir den stich so treib den haw
Laufft man dir ein so treib den undern schnidt in sein arm das
merck in allen treffen und anpinden der swert Wiltu anderst die
maister effen die sich wider dich setzen und nit versteen

Von den vier plössen

Vier plosse wise zw remen so schlechstu gewisse An alle
var on zweifell wie er gepar

Glosa

Hye soltu mercken die vier plössen an dem manne da dw alweg
zufechten solt Die erst plösse ist die recht seitten die ander die linck
seitten oberhalb der gürtl des mans Die ander zwo sind auch die
recht und die linck seitten underhalb der gürtl Der plösse nym ebn
war in dem zufechten mit welcher plössen er sich gegen dir emplösse
der selbn reme künlich an far mit einSchieSSen des langen orts vnd
mit nachraisen und auch mit den winden am swerte und sunst mit
allen geferten und acht nit wie er gegen dir gepar. so sichstu gewiß
und schlechst schleg darauff die da trefflich sein und lest in zw seinen
stucken nit kummen und rem albeg der ploss und nit des swertz Wirt dir
versetzt so arbait fürbas zu der nechsten plöss mit krieg oder anderen

A pirossal írt rész hiányzik a felhasznált átiratból, a fordító pótlása.

Az átirat Andreas Engström (Gothenburg Historical Fencing School) munkája, Andreas engedélyével közöljük.

Fordítás:

Amikor a kardodat csavarod, figyelned kell, a Windenhez tartozó technikákat nehogy helytelenül hajtsd végre. Azaz ne csapj, amikor szúrnod kellene és ne szúrj, ha vágnod lenne jó! És amikor az egyiket védik, támadd a másikkal! Azaz, ha védi a szúrást, támadd egy csapással! Ha pedig közel kerül hozzád, akkor alulról nyírd meg a karját! Erre figyelj a fegyverek minden találkozásakor és minden kardkötésben! Vagy pediglen ha a mestereket ki akarod gyúnyolni, kik újra védekezésre szorítkoznak és nem értik ezt meg.

A négy védelmi résről:

Tanuld meg a négy védelmi rést felismerni, így bizton fogsz csapni, kétségek nélkül, bármit is tegyen!

Magyarázat:

Itt meg kell figyelned a négy védelmi rést az emberen, melyeket minden esetben támadnod kell. Az első rés a jobb oldalon, a másik a bal oldalon található az ellenfél öve felett. A másik kettő szintén a jobb és bal oldalon van az öv alatt. A réseket figyeld a közelharcban, azt, hogy melyik rés nyílik meg. Ezeket figyeld ravaszul, a kard hegyét hosszan belőve, Nachraisen-nel, csavarásokkal a kardon és minden egyéb veszélyt jelentő dologgal, nem pedig azzal törődve, hogy ő mit tesz ellened. Így bizton meglátod és csapni tudsz az ellen, akivel kötésbe kerültél és ő nem fog tudni a saját technikáival előjönni. És mindig a réseket és ne a kardot figyeld! Ha védi, dolgozz tovább a következő rés ellen közelharccal vagy egyébbel.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Codex I.6.2°.5

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Wie man die vier plössen prechen soll

Wiltu dich rechen die vier plössen künstlichen prechen Oben
duplier nyden recht mutier Ich sag dir fürbar sich schützt
kain man anefar Hastu sy vernomen zw schlag mag er
klaine kumen

Glosa

Als maister hans niedl sagt ist So dw mit ainem auß oberen erns-
tlichen hewen oder sunst angepunden hast und dich rechen wilt und
die plöss darzwe er dir schlagen wolt versetzt hast und gebrochenn
schlecht er dann widerumb dir zw der anderen seitten zw der anderen
plösse deines haubtz mit abnemen oder sunst So soltu im die plöss
aber prechen das ist mit dem duplieren und mutieren schlagen So prichstu
die plössen von ainer seitten zu der anderen und wirt geschlagen und
dw versetzst und schlechst ains mals on schadenn

Hie merck wie du Das duplieren treiben solt zu beyde seyten

Das duplieren soltu also machen wann er dir von seiner rechten seitten
mit ainem oberhaw oder sunst dir anpunden hat dir zw deiner
lincken etc Und schlecht dir herumb wider zw deiner rechten seitten
So thue nit mer als pald dw das empfindest die weil er schlecht
so wind under seinen swert dein swert mit kurtzer schneid im neben
ein zw dem kopf auf sein lincke seitten so wirt er geschlagen und
ist dem verpinden oder zulegen gleich Das haist dan oben duplirt
und domit die plossen prochen Auch magstu das duplieren gegen
seiner rechten seitten auch machen doch mustu krump einwinden etc
Ob er nach deinen duplieren wolte widerumb schlahen dir zw deiner
linken seitten zw deinem haubt so mutier im zw seiner rechten

Hie merck wie du Das mutieren treiben solt zu beyden seyten

Das mutieren mach also So dw im oben ein duplirt hast und die
ploss gebrochen wie oben gelert ist Wolt er dann herwiderumb schlahen
dir zw deiner lincken seitten etc Ob aber er nit herwider schlahen
wolt so magstu nichtz minder zwischen durchlassen geen wie oben etc
So lass resch dein ort zwischen ewr baider herdurch geen Unnd
schlag im zw der anderen ploss des kopfs seiner rechten seitten
Schlecht er dan dir aus dem selben zw den undern plössen So wind
dw alweg mit deinem swert oder ort unden herwider So brichstu
ym also alle plosse das er nit wais fürbar wo er ist anefar und nit
wol zu schlegen kummen mag das haist niden recht mutirt und die
plossen künstlichen prochenn und gerochen Also sagt maister
hanns niedl von Saltzpurg

Az átirat Andreas Engström (Gothenburg Historical Fencing School) munkája, Andreas engedélyével közöljük.

Fordítás:

Hogyan törjük meg a négy védelmi rést?

Ha bosszút akarsz állni, törd meg a négy védelmi rést művészien! Fent Duplier, jobb oldalt alul Mutier. Igazat beszélek, mikor azt mondom, senki nem védekezhet veszély nélkül! Ha ezt megérted, ellenfeled kevéssé tud csapásokhoz jutni.

Magyarázat:

Ahogy Maister Hans Niedl mondja, ha egy felső erős csapásból kötésbe kerültél, és bosszút forralsz, és abból a résből, ahová csapni próbált, félreütötted a fegyvert és megtörted a támadást, akkor ha újra csap a másik oldalon, a fejed egy másik védelmi rése felé, Abnemennel, vagy mással, akkor a védelmi rést meg kell törnöd egy Duplierennel vagy Mutierennel. Imígyen töröd meg a védelmi réseket egyik oldalról a másikra, és viszel be találatot, míg te sérelem nélkül védekezel és csapod meg a másikat.

Tanuld meg hát, hogyan kell a Duplierent végrehajtanod mindkét oldalon:

A Duplierent tehát akkor kell alkalmaznod, amikor ellenfeled egy jobb oldaláról indított felső vágással vagy hasonlóval kötésbe került veled a bal oldalodon, stb. és újra vág, körbe a jobb oldalad felé. Ekkor ne tégy mást, minthogy a vágása közben, abban a pillanatban ahogy azt észreveszed, csavard a kardod rövid éllel az övé alatt befelé a feje felé bal oldalon. Így eltalálod, míg ugyanakkor kötésben maradsz vagy hárítasz. Ezt hívják úgy, hogy "felül Duplirt" és ezzel tudod megtörni a védelmi réseket. A Duplierent jobb oldala ellen is végrehajthatod, ekkor keresztben kell csavarnod, stb. Ha a Duplierened után újra csapni próbálna a fejed felé a bal oldaladon, akkor Mutier a jobb oldala felé.

Tanuld meg a Mutieren végrehajtását mindkét oldalon:

Így hajtsd végre a Mutierent: ha felül dupláztál (Duplierent hajtottál végre) és megtörted a védelmi rést, ahogy fentebb tanítva vagyon, ő pedig ismét csak vágni akar a bal oldalad felé, stb. vagy ha nem akar körben vágni, de nem tudsz átjutni úgy, ahogy fentebb áll, stb. ekkor hagyd gyorsan a kardod hegyét keresztülszaladni. És csapd meg a fején, a másik védelmi résén keresztül a jobb oldalán. Ha ekkor ugyanígy az alsó védelmi rés felé csap, csavard végig a kardod lefelé. Így töröd meg az összes védelmi rést, hogy már nem is fogja tudni, hogy hol lenne biztonságban és nem fog tudni csapásokhoz jutni. Ezt hívják úgy, hol jobb oldalt alul Mutirt és a védelmi rések művészi megtörése. Imígyen beszélt saltzpurgi Maister Hanns Niedl.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Plösen Schlach vach streich stich mit stössen

Der zoren haw

Wer dir öberhawt Zornhaw ort dem drawt
Wirt er es gewar Nym oben ab öne far
Pis starck her wider Wind stich sicht leger
waich oder ers nym es nyder Das eben
merck haw stich leger waich oder hert
jnndes und vare nach an hurt Dein krieg
sey nicht gach Wes der krieg Rempt
oben nyden wirt er beschempt In allen
winden Haw stich schnydt lere vinden
Auch soltu mit prufen haw stich oder
schnyd In allen treffen den maistern wil-
tu sy effen

Dye vier plossen

Vier plossen wisse Reme so schlestü gewi-
sse an alle var an zweyfel wie er ge-
parr

Dye vier plossen
zw prechen

Wildu dich rechen Dye vier ploss kunstlich
prechen Oben duplir Nyden recht mu-
tir Ich sag fur war Sich schützt kain
man ane far Hastu vernomen zu slag
mag er klain kummen

Der krump haw

Krump auff behende wirff dein ort auff
dye hende krump wer wol setzt

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

...Plösen, Schlach, Vach, Streich, Stich a Stössen-nel.

A Zoren haw:

Az ellen, ki fentről vág, csapj Czornhaw-t, majd told bele a hegyet. Ha észreveszi, emeld el a fegyvert félelem nélkül. Légy erősb, csavarj, szúrj, nézd az állást, ha puha vagy első, vidd lejjebb. Figyeld meg: csapás, szúrás, pozíciók, puha vagy kemény, Jnndes és Vare, Nach, de a közelharcba ne siess, mert az, ki közelharcba kerül, gyakran alant megszégyenül. Minden csavarásban találd meg a vágást, szúrást avagy nyírást. És figyeld a csapásokat, szúrásokat vagy nyírásokat. Minden találkozáskor így gúnyolod ki a mestereket is.

A négy védelmi rés:

Ismerd a négy rést, célozz, így bizton találsz. Minden esetben kétség nélkül biztonságban leszel.

A négy rés megtörése:

Ha meg akarod tudni hogyan törd meg művészien a négy védelmi rést, fent Duplir, jobbra lent Mutir! Valóban mondom néked, senki nem védekezhet vész nélkül. Ha jól cselekedsz, nem jut csapásokhoz.

A Krump haw:

Vágj Krump-ot fürgén, dobd a hegyet a kézre! Aki jól vágja a Krumpot,...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Du im mit dem zorenhaw ein haust So
soltu mit den winden am swert gar
wol geübt ung gantz fertig sein wenn
ein iglichs winden hat drey besunder
stuck Das ist ein haw ein stich und ein
schnidt und wenn du windeßt am swert
So soltu gar eben gedencken das du die
stuck nicht unrecht treibst die in die
winden gehörent Also das du nicht haust
wenn du stechen solt und nit schneideßt
wenn du hauen solt und nicht stichst
wenn du schneiden solt und also soltu
das stuck albeg wissen das mit recht
gehört dar zu zu treiben in allen tre-
ffen und an pinden des swertz wildu
anders die maister effen oder teuschen
die sich wider dich setzen und wie du
die winden treiben solt und wie vil ir
ist an der zal das vindestu in dem
letzten stuck der zedel geschriben das
da also spricht wer wol furt und recht
pricht -

Das ist der text und die glos
von den vier plössen

Vier plossen wisse Reme so slechstu ge-
wisse In alle far an tzweifel wie er ge- par

Glosa Merck wer ein maister des
swertz sein wil Der sol wissen die wie man
die vier plöss mit kunst suechen sol
wil er anders gerecht und gewis
vechten Die erst plöss ist die recht
seit die ander die linck oberhalb der

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

...amikor egy Zorenhaw-al felé csapsz, a kardon történő csavarásban teljesen gyakorlottnak és késznek kell lenned. Minden egyes csavaráskor három technikát alkalmazhatsz: egy csapást, egy szúrást és egy nyírást. És mikoron csavarsz a kardon, már gondolnod kell arra, hogy a csavaráshoz tartozó technikát ne helytelenül végezd. Azaz nem csapsz, amikor szúrnod kellene és nem nyírsz, amikor csapnod kellene, és nem szúrsz, amikor nyírnod kellene. És mindig tudnod kell, hogy minden találkozáskor és a kardok kötésekor melyik technika alkalmazható. Ellenkező esetben azon mestereket majmolod és utánzod, kik állandóan védekeznek. És hogy hogyan alkalmazd a Winden-t (Csavarást), és hogy mennyi van belőlük szám szerint, azt a Zedel következő részeiben találod leírva, mely arról is beszél, hogy ki végzi a technikát jól és töri meg a másikét.

Ez a négy védelmi réshez tartozó szöveg és magyarázat:

Tanuld meg a négy védelmi rést felismerni, így bizton fogsz csapni, mindenek előtt, kétségek nélkül, bármit is tegyen!

Magyarázat: Jegyezd meg, hogy ki a kardnak mestere kíván lenni, tudnia kell, hogy hogyan kell a négy védelmi rést művészien keresni, hogy jól és bizton tudjon harcolni. Az első rés a jobb oldalon, a második pedig a balon az...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Gürtel des mans Die anderen zwo plöss das
sind auch die recht und die linck seytt
underhalb des gurtel Nu sind zway ge-
fert dar aus man die plössen suechen sol
Zu dem ersten sol man sy suechen aus dem
zu fechten mit nach raysen und mit ein-
schiessen des langen ortes Zu dem an-
deren mal so man sy suechen mit den
acht winden Wenn einer dem anderen
an das swet gepunden hat Das soltu
also versten wenn du mit dem zů
vechten zů ym kumst das du albeg mit
einem haw oder mit einem stich kunleich
an alle vorcht solt remen der vier plössen
eine zu welicher du am pesten komen
magst und acht nicht was er gegen
dir treibt oder vicht Do mit twingstu
den man das er dir vor setzen mues
und wenn er hat versetzt so suech pald
in der versatzung mit den vinden an
seinen swert aber die nagst ploss
und also rem albeg der plössen des
mans und vicht nicht zu dem swert
In dem stuck das da also spricht Setz
an vier enden pleib dar auff lere
wiltu enden

Das ist der text und die glos
wie man die vier plössen sol prechen

Wiltu dich rechen die vier plöss kunstlich
prechen Oben duplier Niden recht
mutir Ich sag dir für wär Sich schutzt

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

...ember öve felett. A másik két rés szintén a jobb és a bal oldal, de az öv alatt. Két helyzetben kell keresned a réseket. Az elsőnél a Zufechten-ből kell keresni Nachraysen-nel és a hosszú hegy belövésével. A másik esetben a nyolc csavarással amikor az egyik kard a másikkal kötésbe került. Azaz meg kell értened, hogy amikor Zufechtenben közel kerülsz hozzá, egy csapással vagy szúrással kell támadnod a négy rés közül azt, amelyikhez legjobban hozzá tudsz férni és ne törődj azzal, hogy mit tesz vagy hogyan támad ellened. Ezzel hárításra kényszeríted a másikat, és amint ezt megtette, keresd gyorsan a a következő rést, a hárítás közben csavarásokkal a kardján. Azaz mindig a réseket támadd és ne a kard ellen küzdj! Erről szól e részben az hogy 'Tanulj meg a négy végre állni és ott maradni, ha be akarod végezni'.

Ez annak a szövege és magyarázata, hogy hogyan törjük meg a négy védelmi rést:

Ha bosszút akarsz állni, törd meg a négy védelmi rést művészien! Fent duplier, jobb oldalt alul mutier. Igazat beszélek, mikor azt mondom, senki sem védekezhet...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Kain man ane far Hastu vernommen zů
slag mag er klain kümen etc

Glosa
Merck wenn dir einer erenstlich ein hawt
wiltu dich dann an im rechen und ym
die plössen mit kunst an gewinnen das
er sich an seinen danck slahen mues la-
ssen So dreib das dupliren gegen der
sterck seins swertz und das mutiren
wenn er swach am swert ist So sag ich
dir fur war das er sich für dir vor
slegen nicht beschützen mag und kann
selber zů slegen nicht kumen

Hye merck wie du das duplieren
treiben solt zu paiden seitten

Merck wenn er dir oben zů haut von
seiner rechten achsal So haw auch von
deiner rechten mit ym geleich oben
starck ein zů dem kopff ver setzt er
und beleibt starck am swert So var
Indes auff mit den armen und stos mit
der lincken hant dein swertz knopff un-
der deinen rechten arm~ und slach yn
mit der langen schneid aus ge-
kreutzten armen hinder seiner swertz
klingen auff den kopf

Ein anders

Merck haut er dir von seiner lincken
achsal mit der langen schneid oben
ein zu dem kopff und tue ym also

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

...vész nélkül. Ha megértetted, nem jut csapásokhoz, stb...

Magyarázat: Tanuld meg, hogy mikoron valaki komolyan feléd csap, ha bosszút akarsz állni, és művészien szeretnéd a védelmi résein keresztül legyőzni, hogy saját kigondolt technikáit ne tudja alkalmazni, hajts végre Duplieren-t kardja erős része ellen és a Mutiren-t ott, ahol gyenge a kardon. Így valóban mondom néked, hogy csapásaid elől nem fog tudni védekezni és nem fog saját csapásaihoz jutni.

Itt figyeld meg, hogyan hajtsd végre a Duplieren-t mindkét oldalon:

Tanuld meg, hogy amikor jobb oldaláról felülről feléd csap, csapj te is jobbról vele egy időben erősen befelé a fejére. Ha védi és erősen a kardon marad, emeld Indes (azonnal) fel a karod és lökd be a bal kezeddel a markolatgombot a jobb karod alá és szúrj be a hosszú éllel a keresztezett karjaidból a kardpengéje mögött a fejére.

Egy másik:

Jegyezd meg, ha a bal válláról csap, a hosszú éllel felfelé, befelé a fejre, akkor te is cselekedj úgy.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Wider bleibt er denn starck am swert So var
pald auff mit den armen und slach yn hin-
der seiner swertz klingen mit der kurtzen
schneid auff den kopff

Hie merck wie man das mutiren treiben
solt zu paiden seiten

Merck wenn du ym von deiner rechten
achsel oben starck ein haust zu dem kopff
vor setzt er und ist waich am swert So wind
auff dein lincke seitten die kurtz schneid
an sein swert und var wol auff mit den
armen und var ym mit deiner swertz
klingen oben über sein swert und stich
ym zu der underen plöss

Eyn anderß

Merck wenn du ym von deiner lincken
seitten oben ein haust zu dem kopff vor
setzt er und ist waich am swert So var
auff mit den armen und heng ym den
ort oben über sein swert und stich in zu
der underen plös Also magstu die zwai stuck
treiben aus allen häwen Dar nach als
du emphindest swech und sterck am swert

Das ist der text und die glos von
dem krump haw mit seinen stucken

Krump auf behende wirff den ort auf
die hende krump wer wol setzet mit
schritten vil haw letzet

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

Ha továbbra is erosen marad a kardon, emeld fel gyorsan a karjaid és vágd meg kardjának pengéje mögött a rövid éllel a fején.

Figyeld meg, hogy hogyan hajtsd végre a mutiren-t mindkét oldalon.

Figyeld meg, hogy ha jobb válladról fentrol erosen befelé csapsz a fejére és o hárítja, és puha a kardon, csavard a bal oldalad felé a rövid élet a kardján és emeld jól fel a karod és kardod keresztvasát emeld az o kardja fölé és szúrd meg az alsó védelmi résén.

Egy másik:

Figyeld meg, hogy ha bal oldaladról fentrol befelé csapsz a fejre, ha hárítja és puha a kardon, emeld fel a kardod és lógasd be a hegyet a kardja felett és szúrd meg az alsó védelmi résén. Hasonlóképp tudod e két technikát végrehajtani bármilyen csapásból, miután felfedezted, hogy gyenge vagy eros a kardon.

Ez a Krump haw és technikáinak szövege és magyarázata:

Vágd a Krump-ot fürgén, dobd fegyvered hegyét a kezére! Vágj Krump-ot az ellen ki jól véd, a lépéssel sok csapás sebez.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Paulus Hector Mair: Mscr. Dresd. C 93/94

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.vissza
előreHibát találtam az oldalon,
vagy módosítási ötletem, javaslatom van!


bejelentkezés