Vívókönyv adatbázis Középkori német-magyar szótár Középkori német fordítási segédlet Fegyver és vívástechnikai szótárvisszavissza a főoldalra

Vívókönyv értelmezések, feldolgozások

Harcművészet
RekonstrukcióMS3227a

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Das ist von deme krumphawe etc

KRump auf behende wirf deynen ort
auf dy hende krump wer wol setczet *
mit schreten vil hewe letczet Haw kru~p
czu~ flechen * den meistern wiltu sie swech-
en Wen is klitzt oben stant abe das
wil ich loben Krump nicht kurcz hawe *
durchwechsel do mete schawe Kru~p wer
dich irret * der edele krig den vor virret
Das her nicht vorwar * weis wo her sye
ane var

Glosa

Hie merke vnd wisse
das der kru~phaw ist eyn oberhaw der do mit
eyme guten ausschrete krum~es dar get zam
noch eyner seiten Dorvem meynt lichtnawer
der den selben haw wol wil fure~ der sal wol
beseicz aus schreite~ czu der rechte~ hant dane
her den haw bre~gt vnd Sal wol krumphawe~
vnd behendlichen
vnd sal synen ort werfen
ader schißen ieme ober syn gehilcze of dy
hende vnd sal mit syner flechen hawen
wen her dene trift + zo sal her
stark dor of bleiben vnd vaste drucken
vnd sal sehen was her dene am endlichste~
vnd geradste~ dar bre~ge~ mag mit hewen
stichen ader sneten vnd sal mit nichte czu
korcz hawe~ vnd sal des durchwechsels
nicht vorgessen ab sichs gepürt

A lap bal oldalán található szöveg:

Enes
ert

A vastag betűs rész az eredeti átiratból hiányzik, Erényi Gábor pótlása.

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

A lap bal oldalán futó szöveget az értelmezésben + jellel jelölt helyre beillesztve fordítottuk.

A Krumphawe-ról és egyebekről szóló rész:

Vágd a Krump-ot fürgén, dobd fegyvered hegyét a kezére! Vágj Krump-ot az ellen ki jól véd, a lépéssel sok csapás sebez. Csapj Krump-ot a mesterek lapjára, ha meg akarod gyengíteni őket. Ha fentről villan, állj félre, ezt dicsőíteni fogom! Ne vágj Krump-ot, Durchwechsel (válts át), ezzel mutasd meg. Vágj Krump-ot arra, ki akadályoz, a nemes harc távol fogja tartani, hogy ezáltal tényleg nem fogja tudni, hogy hol lehetne biztonságban.

Magyarázat:

Jegyezd meg jól és tudd, hogy a Krumphaw egy Oberhaw (felső vágás), amelyik egy jó oldallépéssel csavartan megy és pediglen oldalra. Ezért érti úgy Lichtnawer, hogy aki ugyane vágást jól akarja végrehajtani, annak jól ki kell lépnie jobb keze irányába mikoron a csapást végrehajtja. És jól kell csavartan vágnod, és a kardod hegyét a keresztvasa fölött a kezére kell dobnod vagy lőnöd. És az ő lapjával kell vágnod, és amikor ott találkozol a kardjával, erősen rajta kell maradnod, nyomnod és figyelned, hogy hol tudod a legjobban és legegyszerűbben eltalálni, csapásokkal, szúrásokkal avagy nyírásokkal. És ne vágj túl rövidet, valamint a Durchwechsel-t (átváltást) se felejtsd el, ahol ez alkalmazható.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Ugyanezen tanítások más művekben (vastagon kiemelve a párhuzamok):

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Daß mutiern treyb also Wenn du
im mitt dem obern haw° ode~ sunst
an daß schwert bindest So winde
die kurcze~ schnide~ an sin schwert
vn far wol vff mit den armen
vn heng im dein schwerczs S
clingen vssen über sein schwert
vn stich im zu° der vndern blösse
vn dz tryb zu° bayden sytten ~

Der krumphaw° mitt sine~
stucken

Krump vff behende wirff
den ort vff die hende:

Glosa

Daß ist wie du krump solt haw°en
zu° den henden vn daß stuck tryb
also wenn er dir von deine~ recht~
sytten mitt aine~ obern ode~ vndern
haw~ zu° der blöss haw~et So

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

A Mutiern-t így hajtsd végre: mikoron egy felső vágással, vagy egyébbel kötésbe kerülsz a kardjával, csavard a rövid élt a kardján és kardodat magasba emelve lógasd be kardod pengéjét az ő fegyvere fölött, és szúrd meg az alsó védelmi résében. Ezt mindkét oldalon végrehajthatod.

A Krumphaw és technikái:

Vágd a Krump-ot fürgén, dobd fegyvered hegyét a kezére!

Azaz, hogyan vágj csavartan a kezekre. Ezt a technikát hajtsd végre úgy, hogy mikoron jobb oldaladról egy felső vagy alsó vágással a védelmi résed felé vág, ...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Spring vsß dem haw° mitt dinem
recht~ fu°ß gege~ im wol vff sin
Lincke sytten vn schlach in mit ge-
crüczenten arme~ mitt dem ort vff
die hende vn dz stuck tryb och gem
im wenn er gen dir stätt staut
In der hüt deß ochsen ~

Aber
ain stuck vß dem krumphaw°

Krump wer wol seczet mitt
schrytten er vil hew~ leczet ~:

Glosa

Daß ist wie du mitt
dem komp krump haw° die obern
häw abseczen solt daß stuck tryb
also Wann er dir von syme sine~
rechten sytten oben ein hawet
zu° der blosß so schryt mitt dem
rechten fu°ß vff syn lincke syten
v~ber sin schwert mit dem ort

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

A vágás elől ugorj jobb lábaddal a bal oldala felé és keresztezett karokkal csapd meg fegyvered hegyével a kezén. És ugyane technikát alkalmazhatod ellene mikor az ökör (Ochs) védőállásában áll fel ellened.

A Krumphaw-ból induló újabb technika:

Vágj Krump-ot az ellen ki jól véd, a lépéssel sok csapást sért.

Magyarázat:

Imígyen üsd félre a Krump haw-val a felső vágást, így hajtsd végre a technikát: amikor valaki jobb oldaláról felülről befelé vág a védelmi résed felé, lépj jobb lábaddal a bal oldala irányába és kardja felett a heggyel...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Vff die erden In die schranckhüte
dz tryb zu° bayden sytten Och magstu
In vß dem abseczen vff dz haupt
schlachen ~

Aber ain stuck
vsß dem krumhaw°

Haw krump zu° den flechen den
maistern wiltu sy schwechen:

Glo-
sa

Daß ist Wenn du aine~ maiste~
schwechen wilt So tryb dz stuck
also wen er dir oben einhawt
vo sine~ rechten sytten So haw~
kru~ mit gekrentzten
hende~ gege~ sine~ haw
vff sin schwert ~

Aber ain
stuck vß dem krumhaw°

Wenn es kluczt oben so stand ab
dz will ich loben:

Glosa

Dast ist
wenn du im mitt dem krumphaw~
vff sin schwert hawst So schlache
vom schwert mitt de~ kurczen schnide~

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

... a földön állj Schrancküte (sorompó) állásba. Ezt mindkét oldalon meg tudod tenni. Félreütés közben fejen is tudod csapni.

A Krumhaw egy másik technikája:

Csapj Krump-ot a mesterek lapjára, ha meg akarod gyengíteni őket.

Magyarázat:

Ez arról szól, hogy hogyan gyengíts meg egy másik mestert. Imígyen hajtsd végre: ha fönt a jobb oldaláról befelé vág feléd, csapj keresztezett kezekkel a csapásába a kardjára.

A Krumhaw egy másik technikája:

Ha fent villan, állj félre, ezt dicsőítem.

Magyarázat:

Amikor a Krumphaw-val a kardjára csapsz, csapj a kardról a rövid éllel...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Bald wider vff im oben ein zu° dem
kopff Oder windt Im mitt dem
krumphaw° die kurczen schnyden
an sin schwert vn stich im zu° der
brust ~~

Aber ain
stuck vß dem krumphaw°

Krum nicht kurcz haw° durch wechs-
el dar mitt schow :

Glosa

Das ist
wenn er dir von siner rechten
achseln oben ein will howen
So tu° alß ob du mitt dem krump-
haw° an sin schwert wöllest binden
Vnnd kurcz vnd far mitt dem ort
vnde~ sn sine~ schwert durch vnd
wind vff sin reche syttenn dein
gehülcz über din höppt vnd stich
im zu° dem gesicht ~~

Mörck wie man den krumphaw°
brechen sol ~

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

gyorsan fel befelé a fejére, vagy csavard a Krumphaw-val a rövid élt a kardján és szúrd mellbe!

Egy újabb Krumphaw technika:

Ne vágj Krumt, vágj rövidet, az átváltás hozza a sikert!

Magyarázat:

Amikor a jobb válláról felfelé befelé akar csapni, tégy úgy, mint aki Krumphaw-val szeretne a kardjával kötésbe kerülni. Legyen rövid és vidd a kard hegyét az ő kardja alatt át és csavard a markolatot jobb oldalánál a fejed fölött és szúrd arcba!

Figyeld meg, hogy hogyan törheted meg a Krumphaw-t:

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Krump wer dich Irret der edel
krieg in verwü°ret Daß er fürwar
nicht wayst : wo er sy one far :

Glosa

Daß ist Wann du im
von diner rechten sytten ober ode~
vnden zu° haw~est Hawt er dann
och von syner rechten sytten mit
gekreutzen armen krump vff din
schwert Vn verir°et dir do mitt
dein hew~ So blyb mitt dine~ schwert
starck an dem sine~ Vnnd schüß
im vnde~ dem schwert den ort
lang ein zu° der brust ~

Ain andern brüch über den
krumphaw°

Mörck wenn du im von diner
rechten sytten oben ein hawst
Hawt er den och vo sine~ recht~
sytten mit gekrenczten armen
komp

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

Vágj Krumpot arra, ki el akar veszejteni, a nemes harc fogja megzavarni, hogy valóban ne tudja, hol lehet vész nélkül.

Magyarázat:

Azaz, amikor jobb oldaladról fentről vagy lentről csapsz, ha ekkor ő is jobb oldaláról keresztezett karral Krump-ot vág kardodra és ezzel megakasztja csapásodat, maradj erősen kardoddal az övén, és a kardja alatt lődd a hegyet hosszan a mellkasába.

A Krumphaw egy másik megtörése:

Tanuld meg, hogy amikor jobb oldaladról fentről befelé csapsz, ha ő szintén jobb oldalról csap, keresztezett karokkal...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Vff dein schwert vnd drückt dir
das da mit vnder sich gen der er-
den So wind ge deiner rechten
syte~ vnd far mit den arme~ wol
vff v~ber dein hau°pt vnd secze
Im dein ort obe~ an die brust

Glosa

Versetzt er dir das so
plyb also sten mit dem gehu~lcz vo°
dem hau~pt vnd arbait behendtlich
mit dem ort von aine~ bloß zu°
der andere~ Das hayset der
edel krig Da mit verwirstü
In so gar Das er nit waysst wo
er vor dir blibe~ sol fur war

Der zwerhaw° mit sine~ stucken

Zwerch benymp was vo tag
her kümpt

Glosa

Merck de~
zwerhaw bricht alle hew die vo
oben nyder gehawe~ werde~ vnd
den haw tryb also We~ er dir
oben In hawet zu° dem kopf
So spring mit dem rechte~ fu°ß

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...a kardodon és nyom, hogy lefelé kerüljön a földre, csavarj jobb oldalad felé és karod emeld meg jól a fejed felé és állítsd bele a hegyet fenn a mellkasába.

Magyarázat:

Ha védi, maradj ott a keresztvasaddal a fej előtt és dolgozz fürgén a heggyel az egyik réstől a másikig. Ezt nevezik nemes harcnak. Ezzel eléred, hogy ne tudja hol legyen valójában.

A Zwerhaw és technikái:

A Zwerch elveszi mi a Tag-ból jön.

Magyarázat:

Figyeld meg, hogy a Zwerchaw megtöri az összes csapást, melyet fentról lefelé vágnak és a csapást így hajtsd végre: amikor felülről befelé csap a fejre, ugorj a jobb lábaddal...

A fordítás Erényi Gábor munkája.Hans Talhoffer: Alte Armatur und Ringkunst (Thott 290 2°)

Eredeti kép:

A képet a Det Kongelige Bibliothek honlapjáról linkeltük be.

Átirat:

Von den vir plößen
vier plöß wisse
Der hab acht so schlechtu gewisse
nit slach ungefar
lug eben Wie er gebaer

Die vier plöß brechen

Wiltu dich rechen
Die vier ploß künstlich brechen
obnen toplir
unden recht mutir
So sag ich ouch dier fürbaß
stand vest und biß nit laß
und erschrick ab kainen man
stand und sich in ernstlich an
hastuß denn recht vernomen
zuo dem slag mag er nit kumen

Von krumm // wiedre schnyd da kumm

Werff. krum uff sin hende
Slach den ort nach sinr lende
und darby wol versetz
Mit schaitler vil höw letst
how uff sin fleche
so tuostu in schwechen
wenn eß knuolt obnen
So nym ab Daz wil ich loben
und wer krum zu dir how
Durch wechsel du in schow
wil er Dich Jrren
Der krieg in verfieret
Daz er nit nympt war
wa er ist ungefar

Az átirat Jeffrey Hull munkája, Jeffrey Hull engedélyével tesszük közzé.

Fordítás:

A négy védelmi résről: ismerd a négy védelmi rést! Segítségükkel bizton tudsz csapni. Nem csapsz veszély nélkül, figyeld hogy viselkedik.

A négy védelmi rés megtörése:

Ha bosszút akarsz állni és művészien megtörni a négy rést, felül Toplir (duplázz), alul Mutir (válts)! Ezt mondom én továbbá: állj határozottan, ne légy erőtlen és ne ijedt meg senkitől. Állj és nézz határozottan. Ha ezt megérted, nem fog tudni csapásokhoz jutni.

A Krumm-ról: hogyan vágd?

Dobj Krum-ot a kezére, döfj a heggyel az ágyékára. Ezzel jól védekezel és a Schaitler-rel utolsót üt. Csapj a lapjára, így gyengíted meg. Mikor fenn csattan, vedd le, ezt dícsérem! Aki csapásodra Krum-ot vág, válts át, így mutasd meg. Ha ki akar cselezni, kényszerítsd közelharcba, hogy ne vegye észre, hogy veszélyben van.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Paulus Kal: Cgm 1507

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

A kép a Bayerische StaatsBibliothek München honlapján

Átirat:

Krumpf auf Behende werf den ort
auf die hennde

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Vágd a Krumpf-ot fürgén, dobd a hegyet a kézre!

A fordítás Erényi Gábor munkája.Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Text von dem Krůmphaů mit Sein
Stůckn

Krůmp aůf behende, wirff den ort auf die hende,
Krump wer wol Setzt, mit Schriten vil hew letzt,

GloSa

Der krumphaů iSt der vir verSetzen eins, wider die vir hůten, Wen domit
pricht man die hůten die do haiSt der Ochs, vnnd aůch den Ober vnd
Untherhaů, den treib alSo, Wen dů mit dem zůfechten zů im kůmpSt,
Steet er dan gegen dir vnd helt Sein Schwert fůr Seinem haůpt in der hůt
des OchSens, auf Seiner lincken Seiten So Setz den lincken vůs vor, vnd
halt dein Schwert an deiner rechten achSelnn, in der hut, vnnd Spring
mit dem rechten fůs, wol aůf dein recht Seyten, gegen im, vnd Schlag
in mit der langen Schneid, aůs gekreůtzten armen, vber die hend,

A lap oldalán található szöveg:

Krůmphaů pricht
Den OchSn,

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Szöveg a Krumphau-ról és technikáiról:

Vágd a Krump-ot fürgén, dobd fegyvered hegyét a kezére! Vágj Krump-ot az ellen ki jól véd, a lépéssel sok csapás sebez.

Magyarázat:

A Krumphau a négy Versetzen (félreütés) egyike, a négy védőállás ellen. Ugyanis ezzel törhető meg az a védőállás, melynek neve Ochs (ökör), valamint az Ober- és Unterhau (felső- és alsó vágás). Imígyen hajtsd végre: amikor Zufechten-be (küzdőtávolságba) kerülsz, és az ellenfél szemben áll veled, kardját pedig a feje előtt tartja az Ochs (ökör) állásában, a bal oldalánál, helyezd bal lábadat előre, és tartsd kardodat a jobb válladon, védőállásban, és szökkenj a jobb lábaddal jól a jobb oldalad irányába, ellene, és csapd meg a hosszú éllel, keresztezett karokból, a keze fölött.

A lap oldalán található szöveg fordítása:

A Krumphau megtöri az Ochs-ot (ökröt).

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Szöveg nélkül.

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Szöveg nélkül.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Eyn anders

Den krumphaů magStů auch treiben, aůs der Schranckhůt, von paiden Seitn,
Unnd in die hůt Schichkh dich alSo, wen dů mit dem zůfechtenn zů im kůmpSt,
so Stee mit dem lincken fůs for, unnd halt dein Schwert mit dem ort nebn
deiner rechten Seytn, auf der erdn, das die lang Schneid oben Sey, vnd gib dich
plos mit der lincken Seyten, Haůt er dir dan zů der plôs, So Spring aůs
dem haů gegen im mit dem rechten fues, wol auf dein rechte Seiten, Und
Schlag in mit gekreutzten henden, aus der langen schneid mit dem ort aůf
Sein hende,

Von der Schranckhůt

AlSo Schick dich in die Schranckhůt, zů deiner lincken Seiten wen dů mit
dem zůvechten zů im kůmpSt, So Stee mit dem rechtenn fůs vor, vnd halt
dein Schwert nebenn deiner lincken Seiten, aůf der erden mit gekreůtztn
henden, das die kůrtz Schneid oben Sei, vnd gib dich plôs mit der rechten
Seyten Haut er dir den zů der plos, So Spring aůs dem haů gegen im
mit dem lincken vůs wol aůf Sein rechte Seyten, vnd Schlag in im Sprung
mit der kůrtzen Schneiden ůber die hend,

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Egy másik (technika):

A Krumphau-t a Schranckhut (sorompó) állásból is végrehajthatod, mindkét oldalról. És imígyen vedd fel e védőállást, amikor vívótávolságba kerülsz: állj bal lábaddal elől, és tartsd kardodat heggyel a jobb oldalad előtt a földön, hosszú éllel felfelé és nyiss ezzel egy védelmi rést a bal oldaladon. Ha ebbe a védelmi résbe vág, ugorj el a vágás elől jól a jobb oldaladra, jobb lábaddal felé és vágd meg keresztezett kezekkel a hosszú élből, a heggyel a kezére.

A Schranckhutról:

Hasonlóképp vedd fel a Schranckhut állást a bal oldaladon: amikor vívótávolságba kerülsz, állj jobb lábaddal elől, és tartsd kardodat a bal oldalad mellett a földön, keresztezett kezekkel, a rövid éllel felfelé és nyiss ezzel egy védelmi rést a jobb oldaladon. Ha ebbe a védelmi résbe vág, ugorj el a vágás elől az ellenfél felé, jól a jobb oldalára a bal lábaddal és ugrás közben vágd meg a rövid éllel a keze fölött.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Szöveg nélkül.

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Szöveg nélkül.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Text eines gůten Stůcks aůs dem
Krůmphau

Hau krůmp Zů den flechn, den meinStern wiltů
Sie Schwechn, wen es glitzt oben, So Stand ab das wil
ich loben,

Das Stůck Soltu treiben, gegen den maiSternn aůs dem pant des Schwerts,
Unnd das treib alSo, Wen dů mit dem Zůfechten zů im kůmpSt, So
leg dein Schwert zů deiner rechtenn Seitn, in die Schranckhůt, unnd Stee
mit dem linckhn fůs vor, oder halt es ann deiner rechten achSeln,
Haůt er dir dan oben zůr plos, So haw Starck mit der langn Schneidn,
aůs gekreůtzten armen, gegen Seinem haw, und als bald die Schwert
zů Samen glitzen, So wind indes gegenn deiner lincken Seiten, die kůrtz
Schneid an Sein Schwert und Stich im zů dem geSicht, Oder wiltů

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Szöveg a Krumphau egy jó technikájáról:

Csapj Krump-ot a lapra, ha meg akarod gyengíteni a mestereket. Ha fent villan, állj félre, ezt dicsőítem.

Ezt a technikád a mesteren ellen kötésből kell végrehajtanod. Imígyen cselekedd: amikor közelharcba kerülsz vele, helyezd kardod a jobb oldaladra, a Schranckhut (Sorompó) állásba, és bal lábbal előre, vagy tartsd a jobb válladon. Ha ekkor magasan csap a védelmi résed felé, vágj erősen a hosszú éllel, keresztezett karokból a csapása ellen, és ahogy a kardok összecsattannak, azonnal csavard a rövid élt a kardján bal oldalad felé és szúrd arcba. Vagy ha...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

In nicht Stechen, So haů im indes mit der kůrtzen Schneid, vom Schwert
zů kopff oder leib,

Text aber eins Stůcks aůs dem krůmp
hau

Krump nicht kůrtzhaů, důrchwechSel damit Schaw

GloSa

Das iSt wen er dir von Seiner rechten Seitn, oben einn will haůen, So var
hoch aůf mit den henden, vnd thůe alß dů im mit dem krůmphaů an
Sein Schwert wolleSt pinden, vnnd var mit dem ort under Seinem Schwert
důrch, vnnd Stich im Zůr andern Seiten, Zu dem geSicht, oder der průSt, vnd
wart das dů obenn vor dem haůbt mit dem gehůltz wol gedacht SeieSt,
Aůch prichStů mit dem Stůck, die hůt des OchSen, den treib alSo wenn dů
mit dem Zůfechten zu im geSt, Stet er dan gegen dir vnnd helt Sein Schwert

A lap oldalán található szöveg:

Gegen dem OchS

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

...nem tudod megszúrni, azonnal vágd meg a rövid éllel, a kardjáról, a fejét vagy a testét.

Szöveg a Krumphau egy másik technikájáról:

Ne csavartat vágj, hanem rövidet, az átváltásd így mutasd be!

Magyarázat:

Amikor jobb oldaláról, fentről befelé akar megcsapni, emeld magasra a karod, és tégy úgy, mintha egy Krumphau-val kötésbe akarnál kerülni a kardjával, és kerülj a kardod hegyével az ő kardja alatt át, és szúrd meg a másik oldalon, arcon vagy mellkason. És figyelj arra, hogy keresztvasad a fej magasságában szilárdabn álljon. Ezzel a technikával töröd meg az Ochs állást is. Ugyanezt tedd amikor közelharcba kerül és szemben áll veled és a kardját...

A lap oldalán található szöveg fordítása:

Az Ochs ellen

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Mit dem gehůltz aůff Seiner lincken Seiten, vor dem heůpt, So wirf dein
Schwert an dein rechte achSell, vnd thů als dů im mit dem krůmphaů,
an Sein Schwert wolleSt pindenn, vnd haů kurtz, vnnd wechSel domit,
vnden důrch Sein Schwert, vnd Scheůs im den ort zů der andern Seytn,
lanck vnnder Sein Schwert ein, zů dem hals, So můs er verSetzen, domit
kůmpStů zů Schlegen, vnd ander arbeit mit dem Schwert,

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

...a keresztvassal bal oldalán a feje előtt tartja, dobd a kardodat a jobb válladnál és tégy úgy, mintha a Krumphau-val akarnál a kardjára kötni, és csapj rövidet, és válts át vele, keresztül a kardja alatt és lődd a hegyet a másik oldalra, hosszan a kardja alatt befelé, a torkába, hogy védeni kényszerüljön. Ezzel juthatsz csapásokhoz és tudsz egyéb technikákkal a karddal dolgozni.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Codex I.6.2°.5

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Der krumphaw mit
seinen stuckenn

Krump auf behende würff im den ort auf die
hende

Glosa

Das ist wie dw krump hawen solt zw den henden den treib also
Stee mit deinem glincken fues für und halt dein swert mit
dem ort auf die erde fürsich hinauß krump das ist mit gekr-
eutzten henden das die lang schneid ubersich stee wol in der wag
Und das erst stuck nach dem text treib also Wenn ainer dir von
seiner rechten achsel mit ainem ober oder underhaw zwhawt So
schreit wol zw im hinein mit deinem rechten fueß indes gegen
ym Und lass die kreutzten hendt oder das krump aufgeen vnd
setz im den haw ab mit deinem swert mit langer schneid oder ort
wol hinüber geworffen auf sein hendt gegen seiner linckenn
seitten darnach krieg und arbait wie dw wilt Wurfft er
aber dichmit den henden heruber mit gwalt mit seinem aufgeen
So lass gern geen und mach herumb umb dem haubt ain straich
im zw seiner lincken seitten mit kurtzer oder langer schneid die
kurtz get neher Er pricht dir das mit mutieren gegen dir
Der haw pricht auch die huet des ochsen Wann ainer gegen dir
dar inn stündt so magstu dein krumphaw dargegen prauchenn
auch ober und underhaw pricht er Und ist der vier versetzen ainß
wider die vier huten als den ochsen

Regula gib dich in dem krumphaw vast blo ß etc

Az átirat Andreas Engström (Gothenburg Historical Fencing School) munkája, Andreas engedélyével közöljük.

Fordítás:

A Krumphaw és technikái:

Vágd a Krump-ot fürgén, dobd fegyvered hegyét a kezére!

Magyarázat:

Vagyis hogy hogyan vágj Krump-ot a kezére. Imígyen cselekedd: állj bal lábaddal előre, és tartsd kardodat úgy, hogy a hegyével a föld fele nézzen, magad előtt, kifelé, csavartan, azaz keresztezett karokkal, a hosszú éllel felfelé, egyensúlyban. És a szöveg első technikáját hajtsd végre imígyen: amikor valaki jobb válláról alulról vagy felülről feléd csap, rögvest lépj be hozzá a jobb lábaddal, és keresztezett karjaidat vagy a csavarást hagyd felmenni és hajtsd végre a csapást a kardoddal, a hosszú élt vagy a hegyet felülről a kezére dobra a bal oldalán. Eztán kerülj közelharcba és tedd amit csak akarsz. Ha erősen felkapja a kezét, hagyd nyugodtan és vidd körbe egy fejrecsapással a bal oldalára a rövid avagy a hosszú éllel. (A rövid éllel szűkebb.) Ez megtöri az ellened irányuló Mutieren-t. A csapás az Ochs (ökör) állást is megtöri. Ha valaki így áll veled szemben, akkor törd meg egy Krumphaw-val. A felső és alsó vágásokat is megtöri. És ez a négy félreütés egyike, a négy védőállás ellen, mint az Ochs.

Szabályokat ad a Krumphaw-ból, a résekről, stb.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Codex I.6.2°.5

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Aber ain stuck

Krump wer wol setzt mit schreiten vil hew letzt Glosa
Das ist wie dw mit dem krumphaw die obernhew absetzen
sollt Das treib also Stee wol krump neben deinem glincken fueß
der soll vor steen überzwerch auf der selben seiten das ist in
dem krumpen ansetzen mit deinem swert mit gekreutzten henden
mit dem ort auf der erden Wann er dann dir von seiner rechten
seitten schlecht zw der ploss so schreit und schlag oder setz ab
Und arbait wie oben am nechsten doch magstu im wol über die
hendt fallen mit dem ort biß auf die erdenn in die schranckhuet
als etlich nennent geet auf baiden seitten

Und so dw steest und hast dein swert auf der anderen seittenn
in dem krumpen ansetzen und nit mit gekreutzten henden sunder
mit offen armen so soll aber die lang schneid oben steen und
mit absetzen wie vor und arbeiten Darnach mit kriegen
oder anderem das ist das dw in auch aus dem absetzenn auff
sein haubt wol schlahenn magst Oder mit dem krumpen ein
oder auffwinden schlahenn oder stossen ist auch gut wider den
alber oder flechenn Würfft er dich herüber wie obenn so
schlach wie obenn etc

Az átirat Andreas Engström (Gothenburg Historical Fencing School) munkája, Andreas engedélyével közöljük.

Fordítás:

Egy újabb technika:

Vágj Krump-ot az ellen ki jól véd, a lépéssel sok csapás sebez. Magyarázat: Ez a rész arról szól, hogy a Krumphaw-val hogyan üsd félre a felső vágásokat. Imígyen hajtsd végre: fegyveredet állítsd teljesen csavartan a bal lábad mellé, melynek elől kell állnia, vízszintesen kifordítva ugyanarra az oldalra, vagyis csavartan állított karddal, keresztezett kezekkel, a heggyel a földön. Amikor tehát jobb oldaláról a védelmi résed felé vág, lépj és csapj, vagy helyezd be a kardod. És a továbbiakon dolgozz, mint fent. Így tudsz a kard földön levő hegyével a kezére esni, a Schranckhuet (sorompó) állásban, ahogy némelyek nevezik, mindkét oldalról működően.

És így állsz és így van a kardod a másik oldalon a csavart állásban, de nem keresztezett kezekkel, hanem nyitott karokkal, tehát a hosszú élnek kell felül állnia, és úgy kell félrecsapnod, mint az előbb, majd közelharci technikákkal vagy egyébbel dolgozz, azaz a félreütésből is jól fejbe tudod vágni. Vagy csavarva, befelé vagy kifelé tekerve, csapva vagy szúrva is jó az Alber (bolond) állás vagy a lap ellen. Ha föléd dobja a fegyvert, mint fentebb, akkor csapj, mint fent, stb.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Codex I.6.2°.5

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Aber ain stuck

Haw krump zw den flechen den maistern wiltu sy schw-
echen Wenn es klitzt oben so stand vest das will ich loben

Das ist wann dw die maister swechen wilt so merck wann ainer vor
dir stat an der flech oder alber mit rechtem fueß vor verhengt So
haw von deiner rechten seitten aus dein krumpen ansetzen und setz
im ab mit gekreutzten henden krump auf sein swert und trit zw
Und als pald dein swert klitzt auf das sein so stand vest und wart
auf das nach etc Oder aber wiltu nit warten so schlag resch vom
swert wider auf mit der kurtzen oder langen schneid im zw dem kopf
zw seiner lincken seitten oder wind mit dem krumphaw die kurtz
schneid an sein swert und stich in zw der brust oder mach was dich gut
dunckt

Aber ain stuck

Krump nicht kurtzhaw durchwechsel domit schaw - Glosa

Das ist wann er hawt oder steet gegen dir in der fleche oder alber
wie oben am nechsten etc So thue als dw im mit dem krumphaw
oder ansetzen an sein swert binden wollest So haw kurtz und var
mit dem ort under sein swert durch und wind oder zeuch auff
dein rechte seitten mit dem ort zwischen ewer baider durch in ain
stoss im auf sein rechte seitten und stich im zw dem gesicht gleich
als so dw in den flech standt kummest und stoss scharpf hinein

Aber ain stuck

Krump wer dich irret der edel krieg verwirret, das er
nicht wais fürbar wo er sey anefar - Glosa

Das ist wenn dw den krumphaw treiben wilt so mustu dich albeg
domit plos geben Und das vernym also Wann dw im mit dem
krumphaw von deiner rechten seitten oder lincken einhawest oder
an sein swert pindest von welcher seitten dw hawest so bistu
auf der anderen plos Ist er dann also gescheid und will dir von
dem swert nach der plos hawen und will dich mit behendikeit
irr machen so pleib mit deinem swert an seinem swert Oder haw
nach und wind im ein krump oder den ort zw dem gesicht und
arbait fürbas mit dem krieg oder schlag zw den plössen so wirt
er verirret das er fürbar nit wissen wirt wo er sich vor hawen
oder stechen vor dir hüten soll Auch ob er dich also irren wolt
das er dir aufsess mit seinem swert und nit auflassen etc so pleib
an seinem swert wie oben und volge im nach wie obenn

Az átirat Andreas Engström (Gothenburg Historical Fencing School) munkája, Andreas engedélyével közöljük.

Fordítás:

Egy újabb technika:

Csapj Krump-ot a mesterek lapjára, ha meg akarod gyengíteni őket! Ha fent villan, állj erősen, ezt dicsőítem.

Azaz, ha egy mestert meg akarsz gyengíteni, tanuld meg, hogy ha valaki előtted áll lappal vagy Alber (Bolond) állásban, jobb lábbal elől, lógatva, csapj jobb oldaladról Krump-ból és állj keresztezett kezekkel Krump-pal a kardjára, valamint lépj be! És ahogy a kardod az ő kardján villan, állj szilárdan és várj a Nach-ra, stb. Vagy ha nem akarsz várni, csapj fürgén a kardról fel a rövid vagy hosszú éllel a fejére a bal oldalán, vagy csavard a Krumphaw-val a rövid éledet a kardján és szúrd mellbe vagy tedd, mit jónak gondolsz.

Egy újabb technika:

Ne vágj Krump-t, vágj rövidet, az átváltást mutatod meg! - Magyarázat:

Azaz, amikor csap, vagy lappal vagy Alber (Bolond) állásban áll veled szemben, mint fentebb áll, stb, tégy úgy, mintha a Krumphaw-val vagy ráállással kötésbe akarnál kerülni a kardjával, vágj rövidet és vidd a hegyet keresztül a kardja alatt és csavarj vagy ránts a jobb oldalad felé a hegyeddel a keresztül befelé és szúrj a jobb oldala felé és szúrd arcon rögvest, amint lappal érkezel, és szúrj élesen befelé!

Egy újabb technika:

Vágj Krump-ot arra, ki akadályoz, a nemes harc távol fogja tartani, hogy ezáltal tényleg nem fogja tudni, hogy hol lehetne biztonságban. - Magyarázat:

Azaz, amikor a Krumphaw technikáit használod, egy védelmi rést is kell nyitnod. Ezt így értsd: Amikor Krumphaw-val jobb oldaladról vagy balról befelé csapsz, vagy kötésbe kerülsz, amelyik oldalról csapsz, a másik oldalon lesz a rés. Ha ő a kardról a védelmi résbe akar csapni, és gyorsan meg akar sebezni, maradj kardoddal az ő kardján, vagy csapj utána és csavarj Krump-pal vagy a heggyel az arcába és dolgozz tovább a közelharcban, vagy csapj a védelmi réseibe, ezáltal távol tartva, hogy valóban ne tudja, hogyan védje magát a vágások vagy szúrások ellen. És azt sem, hogy téged hogyan tartóztasson fel a kardjával, stb. Tehát maradj a kardján, ahogy fent írva van, és kövesd, mint fent.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Plösen Schlach vach streich stich mit stössen

Der zoren haw

Wer dir öberhawt Zornhaw ort dem drawt
Wirt er es gewar Nym oben ab öne far
Pis starck her wider Wind stich sicht leger
waich oder ers nym es nyder Das eben
merck haw stich leger waich oder hert
jnndes und vare nach an hurt Dein krieg
sey nicht gach Wes der krieg Rempt
oben nyden wirt er beschempt In allen
winden Haw stich schnydt lere vinden
Auch soltu mit prufen haw stich oder
schnyd In allen treffen den maistern wil-
tu sy effen

Dye vier plossen

Vier plossen wisse Reme so schlestü gewi-
sse an alle var an zweyfel wie er ge-
parr

Dye vier plossen
zw prechen

Wildu dich rechen Dye vier ploss kunstlich
prechen Oben duplir Nyden recht mu-
tir Ich sag fur war Sich schützt kain
man ane far Hastu vernomen zu slag
mag er klain kummen

Der krump haw

Krump auff behende wirff dein ort auff
dye hende krump wer wol setzt

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

...Plösen, Schlach, Vach, Streich, Stich a Stössen-nel.

A Zoren haw:

Az ellen, ki fentről vág, csapj Czornhaw-t, majd told bele a hegyet. Ha észreveszi, emeld el a fegyvert félelem nélkül. Légy erősb, csavarj, szúrj, nézd az állást, ha puha vagy első, vidd lejjebb. Figyeld meg: csapás, szúrás, pozíciók, puha vagy kemény, Jnndes és Vare, Nach, de a közelharcba ne siess, mert az, ki közelharcba kerül, gyakran alant megszégyenül. Minden csavarásban találd meg a vágást, szúrást avagy nyírást. És figyeld a csapásokat, szúrásokat vagy nyírásokat. Minden találkozáskor így gúnyolod ki a mestereket is.

A négy védelmi rés:

Ismerd a négy rést, célozz, így bizton találsz. Minden esetben kétség nélkül biztonságban leszel.

A négy rés megtörése:

Ha meg akarod tudni hogyan törd meg művészien a négy védelmi rést, fent Duplir, jobbra lent Mutir! Valóban mondom néked, senki nem védekezhet vész nélkül. Ha jól cselekedsz, nem jut csapásokhoz.

A Krump haw:

Vágj Krump-ot fürgén, dobd a hegyet a kézre! Aki jól vágja a Krumpot,...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Mit schriten vil haw letzt Haw krump zů
flechen Den maistern wiltu sy swechen
Wenn es glitzst oben So stand ab das wil
ich loben Krump nit kurtz haw Durch-
wechsel do mit schaw Krump wer dich
irret Der edel kriegk in vor wirret Das
er nicht weis vor war wo er sey ane far

Der twer haw

Twer benympt was vom tag her chümpt
Twer mit der sterck Dein arbait do mit
merk Twer zu dem pflug zu dem
ochsen hart gefüg Was sich wol twert
mit sprüngen dem haupt gevert Veler
wer furt Von unden nach wünsch er rurt
Verkerrer twingt Durchläuffer auch mit
ringt Den elpogen Gewis nym spring
im in die wage Veler zwifach Trifft mann
den schnit mit mach Zwifach es fürpas
Scheitt in linck und pis nicht las

Der schilhaw

Schiler am pricht was püffel slecht oder
sticht Wer wechsel drawt Schiler dar
aus Inn beraubt Schil kürtzt er dich an
Durchwechsel gesigt im an Schill zu dem
ort Und nym den hals ane vorcht
Schill zů dem öberen haupt hend wild
du bedöberen

Der schaittelhaw

Der scheitlar dem antlützt ist gevar
Mit seiner kar Der prüft vast gefer

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

...lépéssel, utolsóként csap. Csapj Krumpot a lapra, ha a mestereket akarod meggyengíteni. Ha fent villan, lépj el, ezt dicsőítem. Ne vágj Krumpot, vágj rövidet, Durchwechsel hozza a sikert. Aki Krumppal akar becsapni, a nemes harc fogja megzavarni, hogy végképp ne tudja, mit tehet vész nélkül.

A Twer haw:

A Twer állítja meg mi vom Tagból jön. Vágj Twer-t a Sterck-kel, figyeld mit teszel! Twer-t vágj a Pflug-ra, az Ochsen-re keményen! Amikor Twer-t vágsz, az ugrással védd a fejed! Aki cselez, alul fog találni, ahogy csak akarja. A Verkerrer Durhläuffer-t és birkózást hoz. Fogd a könyökét és ugorj az útjába! Cselezz kétszer, ha találsz, nyírj! Még kétszer, lépj balra és ne feledd a vágást!

A Schilhaw:

A Schiler megtöri amit az ökör vág vagy szúr. Aki átvált, a Schiler elveszi tőle. Röviden Schil-elj, Durchwechsel és szúrd meg! Schill a hegyre és félelem nélkül célozd a torkot! Schill a fejre fent, és a kezeket fogod megsebezni.

A Schaittelhaw:

A Scheitlar veszélyes az arcra, fordulásával a mellre.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Wider bleibt er denn starck am swert So var
pald auff mit den armen und slach yn hin-
der seiner swertz klingen mit der kurtzen
schneid auff den kopff

Hie merck wie man das mutiren treiben
solt zu paiden seiten

Merck wenn du ym von deiner rechten
achsel oben starck ein haust zu dem kopff
vor setzt er und ist waich am swert So wind
auff dein lincke seitten die kurtz schneid
an sein swert und var wol auff mit den
armen und var ym mit deiner swertz
klingen oben über sein swert und stich
ym zu der underen plöss

Eyn anderß

Merck wenn du ym von deiner lincken
seitten oben ein haust zu dem kopff vor
setzt er und ist waich am swert So var
auff mit den armen und heng ym den
ort oben über sein swert und stich in zu
der underen plös Also magstu die zwai stuck
treiben aus allen häwen Dar nach als
du emphindest swech und sterck am swert

Das ist der text und die glos von
dem krump haw mit seinen stucken

Krump auf behende wirff den ort auf
die hende krump wer wol setzet mit
schritten vil haw letzet

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

Ha továbbra is erosen marad a kardon, emeld fel gyorsan a karjaid és vágd meg kardjának pengéje mögött a rövid éllel a fején.

Figyeld meg, hogy hogyan hajtsd végre a mutiren-t mindkét oldalon.

Figyeld meg, hogy ha jobb válladról fentrol erosen befelé csapsz a fejére és o hárítja, és puha a kardon, csavard a bal oldalad felé a rövid élet a kardján és emeld jól fel a karod és kardod keresztvasát emeld az o kardja fölé és szúrd meg az alsó védelmi résén.

Egy másik:

Figyeld meg, hogy ha bal oldaladról fentrol befelé csapsz a fejre, ha hárítja és puha a kardon, emeld fel a kardod és lógasd be a hegyet a kardja felett és szúrd meg az alsó védelmi résén. Hasonlóképp tudod e két technikát végrehajtani bármilyen csapásból, miután felfedezted, hogy gyenge vagy eros a kardon.

Ez a Krump haw és technikáinak szövege és magyarázata:

Vágd a Krump-ot fürgén, dobd fegyvered hegyét a kezére! Vágj Krump-ot az ellen ki jól véd, a lépéssel sok csapás sebez.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Merck der krump haw ist der vier vor setzen
ains wider die vier hüten wenn do mit
pricht man die hüten die do haist der öchss
und auch der öber und den under haw den
treib also wenn du mit dem zu vechten
zu im kumpst stet er denn gegen dir und
helt sein swert für seinem haubt In der
hut der ochsens auff seiner lincken seitten
So setz den lincken fuess vor und halt dein
swert an deiner rechten achsel in der
hut und spring mit dem rechten fuess
wol auff dein rechte seitten gegen ym
und slach yn mit der langen schneid aus
gekräutzten armen uber sein hend

Ein anderß

Merck den krump haw magstu auch trei-
ben aus der schranck hut von paiden seitten
und in die hut schick dich also wenn du
mit dem zu vechten zu ym kumpst So
ste mit dem lincken fuess vor und halt
dein swert mit dem ort neben deiner
rechten seitten auff der erden das die
lang schneid oben sey und gib dich plös
mit der lincken seitten haut er dir denn
zu der plös So spring aus dem haw
gegen ym mit dem rechten fuëss wol
auff dein rechte seitten und slach yn
mit gekräutzten henden aus der langen
schneid mit dem ort auff sein hend

Item

Also schick dich mit der schranck-
hut zu deiner lincken seitten wenn du
mit dem zu vechten zu ym kumpst So
stee mit dem rechten fues vor und

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

A Krump haw a négy Vor setzen (félreütés) egyike, a négy védoállás ellen. Ugyanis ezzel törheto meg az a védoállás, melynek neve Öchss (ökör), valamint az Öber- és Under haw (felso- és alsó vágás). Imígyen hajtsd végre: amikor Zu vechten-be (küzdotávolságba) kerülsz, és az ellenfél szemben áll veled, kardját pedig a feje elott tartja az Ochsen (ökör) állásában, a bal oldalánál, helyezd bal lábadat elore, és tartsd kardodat a jobb válladon, védoállásban, és szökkenj a jobb lábaddal jól a jobb oldalad irányába, ellene, és szúrd meg, keresztezett karokból a hosszú élbol, a heggyel, a keze fölött.

Egy másik (technika):

A Krump haw-t a Schranck hut (sorompó) állásból is végrehajthatod, mindkét oldalról. És imígyen vedd fel e védoállást, amikor vívótávolságba kerülsz: állj bal lábaddal elol, és tartsd kardodat heggyel a jobb oldalad elott a földön, hosszú éllel felfelé és nyiss ezzel egy védelmi rést a bal oldaladon. Ha ebbe a védelmi résbe vág, ugorj el a vágás elol jól a jobb oldaladra, jobb lábaddal felé és szúrd meg keresztezett kezekkel a hosszú élbol, a heggyel, a kezét.

Item

Hasonlóképp vedd fel a Schranckhut állást a bal oldaladon: amikor vívótávolságba kerülsz, állj jobb lábaddal elol, és...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Halt dein swert neben deiner lincken sey-
tten auff der erden mit gekräutzten hen-
den das die kurtz schneid oben sey und
gib dich plos mit der rechten seytten
Haut er dir denn zu der plöss So spring
aus dem haw gegen ym mit dem lin-
cken fuess wol auff sein rechte seitten
und slach yn mit ym sprung mit der
kurtzen schneid uber die hend

Das ist der text und die glos eines guten
stucks aus dem krump haw

Haw krump zu den flechen den maisteren
wiltu sy swechen wenn es klitzt oben
So stand ab das wil ich loben

Glosa Merck das stuck soltu treiben ge-
gen den maisteren aus dem pandt des
swertz und das treib also wenn du
mit dem zu vechten zu ym kumpst So
leg dein swert zu deiner rechten seitten
in die schranck hut und stee mit dem
lincken fuess vor oder hald es an deiner
rechten achsel haut er dir dann oben zu
der plöss So haw starck mit der langen
schneid aus gekräutzten armen gegen
seinem haw und als pald die swert zu-
sammen klitzen So wind indes gegen
deiner lincken seitten die kürtz schneid
an sein swert und stich ym zu dem ge-
sicht Oder wildu yn nicht stechen So
haw ym Indes mit der kurtzen schneid
vom swert zu kopff oder zu leib

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

...tartsd kardodat a bal oldalad mellett a földön, keresztezett kezekkel, a rövid éllel felfelé és nyiss ezzel egy védelmi rést a jobb oldaladon. Ha ebbe a védelmi résbe vág, ugorj el a vágás elol az ellenfél felé, jól a jobb oldalára a bal lábaddal és ugrás közben vágd meg a rövid éllel a keze fölött.

Ez a Krumphau egy jó technikájának szövege és magyarázata:

Csapj Krump-ot a lapra, ha meg akarod gyengíteni a mestereket. Ha fent villan, állj félre, ezt dicsoítem.

Ezt a technikád a mesteren ellen kötésbol kell végrehajtanod. Imígyen cselekedd: amikor küzdotávolságba kerülsz, helyezd kardod a jobb oldaladra, a Schranck hut (Sorompó) állásba, és bal lábbal elore, vagy tartsd a jobb válladon. Ha ekkor magasan csap a védelmi résed felé, vágj erosen a hosszú éllel, keresztezett karokból a csapása ellen, és ahogy a kardok összecsattannak, azonnal csavard a rövid élt a kardján bal oldalad felé és szúrd arcba. Vagy ha nem akarod megszúrni, azonnal csapj a rövid éllel, a kardról, a fejére vagy a testére.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Das ist der text und die glos aber eins aus
dem krumphaw

Krump nicht kurtz haw Durchwechsel
do mit schaw

Glosa merck das ist wenn er dir von seiner
rechten seitten oben ein wil hauen So
var hoch auff mit den henden und thue
als du ym mit dem krump haw an sein
swert wellest pinden und var mit dem
ort und seinen swert durch und stich ym
zu der anderen seitten zu dem gesicht
oder der prust und wart das du oben
vor dem haubt mit dem gehültz wol
gedacht seist Auch prichstu mit dem
stuck die hut des ochsen Den treib also
Wenn du mit dem zu vechten zu ym
gest stet er denn gegen dir und heltt
sein swert mit dem gehültz auff seiner
lincken seitten vor dem haupt So wirff
dein swert an dein rechte achsel und
thue als du im mit dem krumphaw an sein
swert an pinden und haw
kurtz und wechsel do mit unden durch
sein swert und schewss im denn ort zu
der anderen seitten lanck under seinen
swert ein zu dem hals So mües er
vor setzen do mit kumpstu zu schlegen
und zu ander arbait mit dem swert

Das ist der text und die glos aber
eins stucks aus dem krumphaw

A lap jobb oldalán a margón olvasható szöveg:

Krumphaw
der pricht die
Huet des Ogsen

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

Ez egy újabbnak a szövege és magyarázata a Krumpaw-ból.

Ne vágj Krump-t, vágj rövidet, az átváltást mutatod meg!

Magyarázat: Figyeld meg, hogy amikor jobb oldaláról, fentrol befelé akar csapni, emeld magasra a kezeid és tégy úgy, mintha egy Krump haw-val szeretnél a kardján kötésbe kerülni, és menj a heggyel és kardján keresztül és szúrd meg a másik oldalon az arcán vagy a mellkasán és várd, hogy a fej fölött a markolattal határozott légy. Valamint így töröd meg ezzel a darabbal az Ochsen (ökör) állását. Így hajtsd végre: amikor küzdotávolságba kerülsz vele, ellened áll és a kardját a markolattal a feje felett tartja a baloldalon, dobd a kardot a jobb válladról és tégy úgy, mintha Krumphaw-val kötésbe akarnál kerülni a kardjával, és vágj rövidet és válts át a kardja alatt és lodd a hegyet a másik oldalra hosszan a kardja alatt a torkába. Így hárítania kell és így tudsz csapásokhoz és egyéb technikákhoz jutni a karddal.

Ez a Krumphaw egy még újabb technikájának a szövege és magyarázata

A lap jobb oldalán a margón olvasható szöveg fordítása:

A Krumphaw, mely az Ogsen (ökör) állását töri meg.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Paulus Hector Mair: Mscr. Dresd. C 93/94

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

A kép a Sächsische Landesbibliothek, Drezda honlapján

Átirat:

Der Krumphaw vonn baiden Seiten.

Item merckh wann dů Mit dem zůfechten zum mann
kůmpSt, So Setz den Lincken fuoß für vnnd halt dein Schwert mit dem Ort ann deinner
rechten Seiten vnnd bleib alSo Stan Inn dem krůmphaw hawt er dir dann oben ein Zů
der plöSSe So trit mit deinnem Rechten fůoß hinnach vnnd gee Im krůmp ein auf Seiner
rechten Seiten vnnd haw Im zu der nechSten plösse gat er dir alSo krůmp ein vnd dů mit dei-
nem Rechten fuß vorSteeSt aüch Inn dem krůmphaw So trit mit deinem Linncken Schenckel
hinnein vnnd verSetz Im den haw mit deinner lanngen Schneid Inn dem volg mit dem rech-
ten fůoß hinnach vnnd fall im krůmp aůf Sein Schwert mit deinner kürtzen Schneid vnnd
Schneid Im damit dürch Saimen kopff

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

A Krumphaw mindkét oldalról:

Item, jegyezd meg, hogy mikoron ellenfeleddel küzdőtávolságba érsz, bal lábadat helyezd előre és kardodat tartsd hegyével a jobb oldaladon, vagyis maradj a Krumphaw-ban állva. Ha ekkor felülről csap befelé a védelmi rés felé, lépj jobb lábbal mögé és menj csavartan a jobb oldalára és vágj a következő védelmi résébe. Ha ő is csavartan jön be, és te jobb lábbal állsz előre, szintén Krumphaw-ban, lépj bal comboddal befelé, és a hosszú éleddel csapd félre a kardját. Közben kövesd a jobb lábaddal és a rövid élet ejtsd rá csavartan a kardjára, és így vágd meg a fején keresztül

A fordítás Erényi Gábor munkája.vissza
előreHibát találtam az oldalon,
vagy módosítási ötletem, javaslatom van!


bejelentkezés