Vívókönyv adatbázis Középkori német-magyar szótár Középkori német fordítási segédlet Fegyver és vívástechnikai szótárvisszavissza a főoldalra

Vívókönyv értelmezések, feldolgozások

Harcművészet
RekonstrukcióFiore dei Liberi

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Mezzani

Pisani-Dossi:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Noy colpi meçani andamo trauerssando;
Dal zenochio in su andamo guastando;
E rebatemo le punte fora de strada
E redopiando lo colpo de ferir e derada;
E si noy del meçano colpo intramo in fendent,
Asay cum tali colpi guastamo zent.

Getty:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Colpi mezzani semo chamadi perche noy andamo per mezi gli colpi soprani e sottani. E andamo cum lo dritto taglio la parte dritta, e de la parte riversa andamo cum lo falso taglio. E lo nostro camino si e dello zinochio ala testa.

Fordítás:

Mi mezzanik áthaladva megyünk;
A térdtől fölfele okozunk kárt;
Elütjük a szúrásokat az útból
És megduplázva a vágást már biztos a sebzés;
És ha mi a mezzano vágásból átmegyünk fendentébe,
Biztosan eléggé tudunk rongálni általa.

Fordítás:

Mezzani a mi vágásunk neve, mert a soprani és a sottani között haladunk. Mi a valódi éllel megyünk a jobb oldalról és hamis éllel jövünk az ellenkező oldalról. A mi utunk a térd és a fej között halad.

Az átirat Marco Rubboli és Luca Cesari munkája: Fiore dei Liberi - Flos Duellatorum, Manuale di arte del combattimento del XV secolo, il Cerchio, 2002

A fordítás Kismartoni Péter munkája.

Elemzés:

A középső vágások meghatározása roppant egyszerű: minden olyan vágás, ami nem fendente, vagyis felső vágás, vagy sottano, avagy alsó vágás. Vagyis forma szerint mezzanonak nevezzük azokat a vágásokat, amik a fendente és a sottano támadási irányok által határol, körülbelül 150 fokos tompaszögön belül hajtatnak végre a test mindkét oldalán. Szokatlan módon ezúttal a Pisani Dossi-féle szöveg ad bővebb eligazítást használatáról: ez a legalkalmasabb a szúrások hárítására. Mind az egy kézzel, mind a két kézzel forgatott kard esetében látunk majd példát erre, itt csak megemlítjük, hogy a rompere di punta nevű technika a legjellegzetesebb ilyen jellegű vágás.


Punte

Pisani-Dossi:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Ponte semo de grandissima offensione
E a tuti colpi façemo questione;
Venenose semo piu che serpente
E piu che tuti colpi alczidemo zente;
E noy ponte a li colpi si disemo:
Tanto no taiaret che noy cusiremo.

Getty:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Noy semo le punte crudele e mortale. E lo nostro camino si e per mezo lo corpo cominzando a lo petenichio infin a la fronte. E semo punte d'V rasone, zoe doy soprane una d'una parte l'altra de l'altra. E doy de sotta similimente un d'una parte e l'altra de l'altra, e una di mezo che esse di mezza porta di ferro overo di posta lunga e breve.

Fordítás:

Puntá-k vagyunk hatalmas sebzéssel
És valamennyi vágásnál jobbak vagyunk;
Mérgesebbek vagyunk, mint a kígyó
És minden vágásnál jobban ölünk embert;
És mi puntá-k a vágásnak azt mondjuk:
Nem annyira vágunk mint inkább szúrunk.

Fordítás:

Mi vagyunk a nyers és halálos puntá-k. És a mi utunk a testen át halad, kezdve az ágyéktól egészen a homlokig. Mi puntá-k 5 okból vagyunk, azaz kettő fent egyik és másik oldalon. És kettő lent hasonlóan egyik és másik oldalon, és egy középen ami a mezza porta di ferro-ból vagy a posta lunga és breve-ből.

Az átirat Marco Rubboli és Luca Cesari munkája: Fiore dei Liberi - Flos Duellatorum, Manuale di arte del combattimento del XV secolo, il Cerchio, 2002

A fordítás Kismartoni Péter munkája.

Elemzés:

A támadások utolsó típusa a szúrás. Amint a szövegből is kitűnik, Fiore a szúrásokat egyértelműen hatékonyabb támadási formának tartja a vágásoknál; ennek a későbbi technikáknál számos tanújelét láthatjuk és ezek a technikák számos esetben összecsengenek a német iskola szúrástechnikáival. A Getty szövegben láthatjuk a szúrások felosztását, amelyekből négy (jobb- és baloldalon alul és felül) párhuzamba állítható egyrészt az alsó- illetve felső vágásokkal, míg az ötödik a test előtt különböző pozíciókban tartott karddal hajtható végre.


Az alapállás

Pisani-Dossi:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Per lançare de spada e trare tayo e punta
Per la guardia che io ho niente me monta.
Vegna a uno a uno chi contra uole far,
Che cum tuti io uoio contrastar.
E chi uole udedere couerte e ferire,
Tor de spada e ligadure senza falire,
Guardi ghi mie scolari corno san fare;
Se elli non trouan contrario non ano pare.

Getty:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Noy semo tre zugadori che volemo alcider questo magistro. Uno gli de trare di punta, l'altro di taglio, l'altro vole fatt lanzare la sua spada contra lo ditto magistro. Si che ben sara grande fatto ch'ello non sia morto che dio lo faza ben tristo.
Voy seti cativi e di quest'arte savete pocho. Fate gli che parole non ano loco. Vegna a uno a uno chi sa fare e po' che se voi fossi cento tutti vi guastero per questa guardia ch'e chossi bona e forte. Io acresco lo pe' ch'e denanci un pocho for de strada e cum lo stancho io passo ala traversa. E in quello passare incroso rebattendo le spade ve trovo discoverti e de ferire vi faro certi. E si lanza o spada me ven alanzada, tutte le rebatto chome t'o ditto passando fuora di strada, segondo che vedreti li miei zochi qui dreto, de guardagli che v'in prego. E pur cum spada a una mano faro mia arte como n'e dereto in quete carte.

Florius:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Nem áll rendelkezésre.

Fordítás:

A felém dobott kard,vágás vagy szúrás
Ebben a gárdban semmi nem ér el.
Jöjjön egyenként, aki ellenem akar tenni,
Mert én mindegyikkel meg akarok küzdeni.
Aki látni akarja a hárítást és sebzést,
Kardelvételt és leszorítást hibázás nélkül,
Nézzék meg, hogy tanítványaim miként csinálják;
Ha nem találnak náluk jobbat, nincs párjuk.

Fordítás:

Mi vagyunk a három játékos, akik ezt a Mestert meg akarjuk ölni. Az egyik meg akarja szúrni, a másik meg akarja vágni, a harmadik a kardját akarja beledobni a már említett Mesterbe.Nagy tett lesz az, ha nem hal meg, az Isten szomorítsa meg. Ti rosszak vagytok és erről a művészetről keveset tudtok. Csináljátok, mert szónak itt nincs helye. Gyertek csak egyenként, aki úgy érzi, hogy tudja, ha később százan lennétek is tönkre tennélek titeket ezzel a gárddal, ami olyan jó és erős. Előretolom egy kicsit az elől lévő lábam, ki az útból, míg a ballal keresztbe lépek. Elhaladás közben leütöm a keresztezett kardokat, téged fedezetlenül talállak és biztosan megsebesítelek. Legyen lándzsa vagy kard, amit felém dobnak, elütöm mindet, mint mondtam, kitérve az útból, amint látni fogod az itt lerajzolt gioco-kat, amit kérek hogy nézzetek meg. Az egykezes karddal megmutatom a művészetemet, mint az le van rajzolva ezeken a papírokon.

Fordítás:

Nem áll rendelkezésre.

Az átirat Marco Rubboli és Luca Cesari munkája: Fiore dei Liberi - Flos Duellatorum, Manuale di arte del combattimento del XV secolo, il Cerchio, 2002

A fordítás Kismartoni Péter munkája.

Elemzés:

Ezeken a képeken láthatjuk az egy kézzel forgatott kard esetében az egyetlen alapállást, Fiore mester tanítása szerint mindenféle támadást ezzel célszerű elhárítani. Az alapállás főbb elemei a következők: a fej az ellenfél felé néz, a törzs balra, illetve ha a Getty-féle verzió képét nézzük, balra-hátrafelé fordul; a jobb kéz a jobb comb előtt helyzekedik el, míg a kard lazán, hegyével rézsútosan a föld felé mutat; a bal kar a törzs előtt behajlítva. Az elöl lévő jobb lábfej az ellenfél szemszögéből nézve jobbra, harántirányba mutat, a láb maga egyenesen a testhez képest nyújtva áll; míg a bal lábfej hátrafelé áll, maga a láb pedig enyhén berogyasztva. Ezen álláselemek mindegyike mögött logikus érvek szólnak: a fej nyilvánvalóan az ellenfél felé néz, a törzs pedig azért fordul el, hogy minél kisebb támadási felületet nyújtson A kard pozíciója elsőre talán nem egyértelmű, de a rekonstrukciós munka során kiderült, hogy a hárítást lényegesen könnyebb kivitelezni ebből a laza pozícióból, mint ha a kard a víszinteshez közelebbi helyzetben állna. A jobb kar szerepe majd az ezután leírt technikáknál fog kidomborodni, itt egyelőre elég annyit leszögezni, hogy azért kell a test előtt tartani, hogy minél kevesebb időt kelljen eltölteni azzal, hogy az ellenfél felé mozdítsuk. A jobb láb abban a helyzetben van, ahonnan természetesen következik a kezdőlépés, a bal láb pedig azzal, hogy a testsúly erre helyeződik, azért van ebben a pozícióban, hogy a második lépéstkellő lendülettel lehessen végrehajtani.
Maga a hárító mozdulatsor a következőképpen zajlik: először a jobb lábbal jobbra lépünk. Ez az úgynevezett 'fora di strada', vagyis ki az útból momentum. A német iskolához képest talán kissé szokatlan (ugyanakkor ott sem ismeretlen, elég csak a Schielhaura gondolni), de az itáliaiban nem ritka eset az, amikor a technika végrehajtója arra az oldalra lép, ahonnan az ellenfél támadása indul, ezzel mintegy elébevágva a fenygetésnek, megszakítva az ellenfél kardjának útját a célig. Ez a lépés önmagában elég ahhoz, hogy az ellenfél vágása elől kitérjünk - ennek megfelelően a fora di strada lépésnek kellően nagynak kell lennie, hogy kvázi az ellenfél kardja mögé, annak jobb oldalára kerüljünk. Ezután következik két, egyidejúleg végrehajtott mozdulat: a bal lábbal gyakorlatilag megkerüljük a jobbat és átlósan lépünk vele, miközben a karddal vágunk egy sottanot, ha vágás, vagy dobás ellen védekezünk, vagy - mint azt később látjuk - egy félig sottanót, félig mezzanót, ha az ellenfél szúrni akar. A vágások és dobások elleni sottano esetében két nagyon fontos dolgot kell megemlíteni: az egyik, hogy a vágás ténylegesen legyen sottano, vagyis nagyon szűk, meredek beesési szögű vágás. A tapasztalatlan vívók hajlamosak arra, hogy inkább széles ívben lendítsék meg a kardot, mert így szélesebb térszeletet kívánnak ellenőrizni a vágással, de ezzel a kard olyan pozícióba kerül, ahonnan lényegesen nehezebb folytatni a technikát és megsebezni az ellenfelet. Tudatosítani kell magunkban, hogy a mozdulatsor fő védekező eleme a fora di strada első lépés, minden, ami utána következik, már az ellenfél megsebzését célozza. A másik fontos dolog a vágás hossza - figyelembe véve a kifacsart testhelyzet adta lendületet az ember hajlamos arra, hogy a vágást túl hosszúra méretezze eladdig, hogy a kard markolat a vágás végén a fej fölé kerül. Ez két okból sem ajánlott: egyrészt ellentmond a madzagelvnek, vagyis annak a princípiumnak, hogy az ellenfelet a lehető legrövidebb úton érjük el a karddal, másrészt pedig ha a fej fölé kerül a kardmarkolat, akkor az ellenfél jóval könnyebben fogja tudni félresöpörni az őt fenyegető kardunk gyenge részét. Ezért fontos hát, hogy, amint a képeken is látjuk, a kardmarkolat a vágás végén ne legyen a szem vonalánál magasabban.


Első játék

Pisani-Dossi:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Cum passo o fata couerta cum mia spada
E aquella in lo peto subito t'e intrada.

Getty:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Quello che a ditto lo magistro io l'o ben fatto: zoe ch'io passai fora de strada facendo bona coverta. E lo zugadore trovo discoverto si che una punta gli voglio metter in lo volto per certo e cum la man stancha voglio provare se la tua spada posso in terra far andare.

Florius:

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Nem áll rendelkezésre.

Fordítás:

A lépéskor kardommal végrehajtottam a hárítást
És az azonnal a melledbe hatolt.

Fordítás:

Azt, amit a Mester mondott jól elvégeztem, azaz kiléptem az útból és jól hárítottam. És az ellenfelet fedezetlenül találván, világos, hogy egy szúrást akarok az arcába nyomni biztosra és a bal kezemmel megpróbálom, hogy a kardodat a földre tudom-e vinni.

Fordítás:

Nem áll rendelkezésre.

Az átirat Marco Rubboli és Luca Cesari munkája: Fiore dei Liberi - Flos Duellatorum, Manuale di arte del combattimento del XV secolo, il Cerchio, 2002

A fordítás Kismartoni Péter munkája.

Elemzés:

A fent említett lépéskombináció, majd a hárítás végrehajtása után azonnal szúrni kell a mellbe (PD) vagy az arcra (Getty). Az utóbbi egy kiegészítő elemként bemutatja, miként lehet az ellenfél kardját semlegesíteni azzal, hogy a jobb kézzel megragadjuk az ellenfél jobb csuklóját és lefelé kényszerítjük azt. Ennek azért van jelentősége, mert bár maga az eredeti technika önmagában kedvező helyzetbe hozza végrehajtóját, az ellenfél természetes reakciója az, hogy (anélkül, hogy közben lépne) elüti az őt fenyegető kardpengét az útból, amit - tekintettel arra, hogy az ő kardjának erős része feszül a mi kardunk gynege része ellen, viszonylag könnyen kivitelezhető. A csukló lefogása az egyik módszer, amivel ezt megakadályozhatjuk.Ugyanezen tanítások más művekben (vastagon kiemelve a párhuzamok):

Philippo Vadi

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.

Elemzés:vissza
előreHibát találtam az oldalon,
vagy módosítási ötletem, javaslatom van!


bejelentkezés