Vívókönyv adatbázis Középkori német-magyar szótár Középkori német fordítási segédlet Fegyver és vívástechnikai szótárvisszavissza a főoldalra

Vívókönyv értelmezések, feldolgozások

Harcművészet
RekonstrukcióGoliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Zornhau, Krůmp, Zwer, hat Schiler, mit Schaitler, Alber,
Versetzt, NachreySen, Uberlaůff, haů Setzt, DůrchwechSel,
Zůck, Důrchlaůff, AbSchneid, heng, hendrůck, Wind,
mit PlöSSen, Schlach, nach Streich, Stich, mit StoSSen,~

GloSa

Hie werdent dir genant die rechten haüpStůck des Zedel. des Lanngn Schwerts.
wie Sie haiSenn. yglichs beSünder. mit Seinem naman. darumb das du Sie
deSter pas erkennen und verSten kůndeSt. Das erSt Seind die fünff haw wie
Sie beSůnder genant Seind. Der erSt haiSt der :Zornhaů: der ander der
:Krumphaů: der drit der :Zwer haw: der vird der :Schilhaw: der fünft der
:Schaittelhaw: ~ Nun mergkh die Stuckh, Das erSt
Sein die vier Hůet, das annder die vier VerSetzen, Das drit die Nachrey-
Senn, Das virt Uberlauffen, Das fünfft die AbSetzenn, Das Sechst iSt
das DůrchwechSeln, Das Siebent iSt das Zucken, Das acht das Důrchlaufen
Das neůnt das AbSchneidenn, Das zehent iSt das Hentdrůckhen, Das
ailfft das Seind die Hengen, Das zwellft das Seind die Winden, ~ Und
was du aus den Stückn fechten Solt, und wie dů dich mit den Hengen und

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Zornhau, Krůmp, Zwer, a Schiler, a Schaitler-rel, Alber, Versetzt, Nachreysen, Uberlaůff, Haů Setzt, Důrchwechsel, Zůck, Důrchlaůff, Abschneid, Heng, Hendrůck, Wind, a Plössen-nel, Schlach, Nach Streich, Stich, a Stossen-nel.

Magyarázat:

Itt vannak számodra megnevezve Zedel hosszúkard művészetének helyes fő technikái, oly nevekkel, hogy könnyen felismerhesd és megértsd őket. Az első az öt csapás, melyek külön is meg vannak nevezve. Az első a Zornhaů, a második a Krumphaů, a harmadik a Zwer haw, a negyedik a Schilhaw, az ötödik a Schaittelhaw. Jegyezd meg a technikákat is! Azt első a négy Hůet, a második a négy Versetzen, a harmadik a Nachreysenn, a negyedik az Uberlauffen, az ötödik az Absetzenn, a hatodik a Důrchwechseln, a hetedik a Zucken, a nyolcadik a Důrchlaufen, a kilencedik az Abschneidenn, a tizedik a Hentdrůckhen, a tizenegyedikek a Hengen-ek, a tizedikek pedig a Winden-ek. És hogy hogyan harcolj e technikákkal és miként alkalmazd a Hengen-t és...

A fordítás Erényi Gábor munkája.vissza
előreHibát találtam az oldalon,
vagy módosítási ötletem, javaslatom van!


bejelentkezés