Vívókönyv adatbázis Középkori német-magyar szótár Középkori német fordítási segédlet Fegyver és vívástechnikai szótárvisszavissza a főoldalra

Vívókönyv értelmezések, feldolgozások

Harcművészet
RekonstrukcióMS3227a

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Als itzlieichs syn sönderleichs gesetze hat
yn der ku~st des fechtens noch dem als dy
Vebunge hat vnd findert als du itzlichs
besvnder hernoch wirst sehen vnd hören

Auch merke vnd wisse mit deme als her spricht
wiltu ku~st schawe~ etc meynt her das eyn
ku~stlicher fechter der sal den linke~ fuz vor-
setzen vnd vo der rechte~ seite~ mete hawen
gleich czu~ mane mit drewe hewen zo lang
bis das her siet wo her iene~ wol gehaben
mag vnd wol dirreiche~ mit seine~ schreten
Vnd meynt we~ eyn° stark wil fechte~ zo sal her
vo der linke~ seiten of fechte~ mit gancze~ leibe
vnd mit ganczer kraft czu köppe vnd czu leibe
wo her nur treffen mag vnd nu~mer czu key~
swerte zvnder her sal tuen zam iener keyn
sw°t habe aber zam hers nicht sehe vnd sal
keyne czecke~ ader ruren nicht vormeiden zon-
der vm~ermer in erbeit vnd in berüru~ge sey~
das iener nicht czu slage mag komen

Auch meynt her das eyner den hewe~ nicht
gleich sal noch gehen vnd treten zonder
etwas beseites vnd krum~es vm~e das her
ieme an dy seite kome do her in bas mit
allerleye gehabn mag dene vorne czu was
dene her nür of ienen hewt ader sticht
das mag im iener mit keynerleye durch-
wechsel ader andn gefechten gel wol weren
ader abeleiten nür das dy hewe ader stiche
gleich czu~ mane czu gehe~ key~ den blöße~ czu
koppe ad° czu leibe mit vm~eschrite~ vnd treten

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...mindegyik hasznodra lesz a kard művészetének alkalmazása és gyakorlása során, ahogy azt rögvest látni és hallani fogod.

Jegyezd meg jól és tudd azt is, hogy az alatt, hogy "Ha be akarod mutatni a művészetedet, stb." azt érti, hogy a művészetben jártas vívó a bal lábát helyezi előre és a jobb oldalról támad, egyenesen az emberre, igaz csapásokkal, mihamarabb, amint azt látja, hogy egy lépéssel elérheti. Azt is érti ezalatt, hogy ha erősen akarsz támadni, balról kell harcolnod teljes testeddel és erőddel, a fejre és testre csapva, ahol csak éred, de soha nem a kardra. Úgy kell tenned, mintha nem is lenne kardja, vagy nem látnád. És semmi szín alatt ne állj meg, hanem dolgozz folyamatosan, és maradj mozgásban, hogy ő maga nem tudjon csapásokhoz jutni.

Azt is érti ezalatt, hogy a csapásokba ne egyenesen menj bele, és fogd fel, hanem kissé oldalról és ferdén, hogy oldalról tudd megtámadni, ahol könnyebben eléred, mint szemből. Így mikor felé vágsz vagy szúrsz, nem tud átváltásokkal (Durchwechsel-el) vagy más technikákkal hárítani, mivel a támadásaid egyenesen az emberre irányulnak, a védelmi réseibe, a fejre avagy a testre, oldalsó lépésekkel.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Ugyanezen tanítások más művekben (vastagon kiemelve a párhuzamok):

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Langes schwercz dz du die
hew vo bayden sytten recht
solt lernen hawen Ist dz du
annders starck vn gerecht
fechten wilt Dz ver nym
allso Wenn du wilt howe~
von der rechten sytten So
sich dz dein lincker fu°ß vor
stee Vn wenn du wilt howe~
vo der lincken sytten so sich
dz dein rechter fu°ß vor stee
Häustu dann den ober
haw° von der rechten sytten
so folg dem haw nach mitt
dem rechten fu°ß tu°st du dz
nicht so ist der how falsch
vnd vngerecht wann dein

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...a hosszúkard első tanítása az, hogy meg kell tanulnod a csapásokat mindkét oldalról, hogy erősen és jól tudj harcolni. Jegyezd meg, hogy amikor jobb oldalról akarsz csapni, tedd a bal lábad előre. És mikoron balról akarsz csapni, akkor pediglen jobb lábad légyen elől! Ha felülről csapsz eztán jobb oldalról, a csapást kövesse a jobb láb lépése, mivelhogy ha nem így teszel, a csapás hamis lesz és nem lesz jó iránya mikor...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Rechte syten pleibpt dahinden
Daru~ ist der haw zu° kurcz
vn mag sein rechten gang
vndersich zu° der rechten
andere~ sytten vor dem
lincken fu°ß nicht gehaben
Des glychen wenn du haw°st
von der lyncken sytten vnd
dem haw nicht nachfolgest
mitt dem lincken fu°ß so ist
der haw° och falsch Daru~
so merck von welcher sytten
du haust dz du mitt dem
selbige~n fu°ß haw° nachfolgest
so magstu mitt sterck alle dein
stuck gerecht tryben Vnnd
also süllen alle andere hew
°

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...jobb oldalad lemarad. Így a csapás túl rövid lesz és helyes útját nem tudja követni jobbról a másik oldalra a bal láb elé. Ugyanígy, ha bal oldalról csapsz és nem követed bal lábaddal a csapást, az ekkor is hamis lesz. Ezért jegyezd meg, hogy amelyik oldalról csapsz, ugyane lábbal követned kell. Így tudod erővel és jól végrehajtani az összes technikádat. És minden más csapást is...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Och gehawen werden ~:

Der text aber vo aine~ lere

Wer nach gat haw°en der
darff sich kunst wenig fröwen
Haw nachent waß du wilt
kain wechsel kumpt in dein
schilt Zu° koppff zu° lybe die
zeck nicht vermyde mitt
ganczem lyb ficht waß du
strarck gerst zu° tryben :

Glosa

Wenn du mitt dem zu°fechten
zu° im kumpst so solt du vff
sein hew nicht sechen noch
warten wie er die gegen dir
trybt wann alle fechte~ die
do sechen vn warten vff aines
anderen hew Vnnd wellend
anderß nicht~ thon

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...így kell végrehajtanod.

Egy másik tanítás szövege:

Ki a csapások után megy, kevés örömöt lel a művészetben. Vágj szűken, ezt akarod, a Wechßler (Átváltás) nem jön át a védelmeden. A fejre és a testre, a Zeck-t (Kirántás) nem feledve. A teljes testeddel harcolj, erre kell törekedned erősen.

Magyarázat:

Mikoron küzdőtávolságba érsz, ne a csapásaival törődj, és ne várj arra, hogy mit próbál ellened tenni. Mivel minden harcos, kik csak védekeznek és várnak a másik csapásaira, és mást nem tesznek...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Dan verseczen die durffen sich
söllicher kunst wenig fröwen
wann sy werden do by offt
geschlagen

Item du solt mercken alles dz
du fechten wilt dz trüb mitt
ganczer störck deines lybs
Vnnd haw im do mitt nahent
ein zu° kopff vn zu° lyb so
mag er vor dinem ort nicht
durch wechslen Vn mitt
dem haw° solt du im den an-
binden des schwerts der
zeckru°re nicht vermyden
zu° der nächsten blöß di dir
hernach in den fünff hewen
vnd in anderen stucken vßgericht

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...csak védekeznek, kevés örömöt lelnek a művészetben, mert gyakran vesztenek.

Item, jegyezd hát meg, hogy ha harcolni akarsz, azt teljes tested erejével kell tenned. És csapj felé szűken, a fejére, a testére, hogy ne tudjon átváltani a hegyed előtt. És a kötésben a kitépést ne kerüld el, a következő védelmi résbe, ahogyan azt az öt csapásnál és következő egyéb technikákban kifejtésre...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Werden

Aber ain lere

Höre waß du schlecht ist ficht
nitt oben linck so du recht bist
Vn ob du linck bist Im rechte~
auch ser hinckest :

Glosa

Mörck die lere trifft an zwu°
personen aine~ lincken vnd
ain grechten ................
..........................
.................. Das vernym
also Wann du mitt zu° fechten
zu° im kumpst Bist du dann
gerecht vn mainest den man
zu° schlachen So haw den erste~
haw° nicht von der lingen
sytten Wann der ist schwach
vnd magst damitt nicht

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...kerülnek.

Egy újabb tanítás:

Halld hát, mi rossz! Ne harcolj magasan fent, ha jobbkezes vagy, és ha balkezes vagy, jobb oldalt vagy ügyetlen.

Magyarázat:

Jegyezd meg, hogy e tanítás két emberról szól, egy balkezesről és egy jobbkezesről ...(hosszú törölt szöveg)... Tanuld meg hát, hogy amikor küzdőtávolságba kerülsz, akkor ha jobbkezes vagy, és meg akarod támadni az ellenfeled, akkor az első csapást ne bal oldalról vágd, mert ott gyenge vagy és nem tudsz...

A fordítás Erényi Gábor munkája.Hans Talhoffer: Alte Armatur und Ringkunst (Thott 290 2°)

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Paulus Kal: Cgm 1507

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Text

Wiltu kunSt schauen, Sey linck und recht mit hawen,
und linck mit rechten, iSt das du gerecht, und Starck
wilt fechtn,

Merckh das iSt die erSt kunnSt des lanngen Schwerts, Das du vor allem
dinngen, die hew Sollt lerrnnen gerecht hauen, iSt das du annders
Starck vechtenn wilt, Unnd das vernim alSo, Wen du mit dem linckn
fues vor SteeSt, unnd hawSt von dainer rechtenn Seytenn, volgStu dann dem
haw nicht nach, mit deinem zutrit, deins rechtn fueß So iSt der hau falSch,
unnd ungerecht, Wenn dein rechte Seit pleybt da hindenn, dar umb wirt der
haw zu kurtz, unnd mag Seinenn rechtenn gangk zu der andern
Seytenn, vor dem linckenn fues unnderSich nicht gehabenn, alSo das wider-
spill, vonn der linncken Seitn, durch Soll albeg hau unnd trit mit ein-
annder gleich geSchehen

Text einr ler

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Szöveg:

Ha be akarod mutatni a művészeted, lépj ballal és vágva a jobbal! És bal a jobbal, így fogsz erősen harcolni.

Jegyezd meg, hogy a hosszúkard első tanítása az, hogy mindenek előtt meg kell tanulnod a csapásokat helyesen végrehajtani, hogy erősen tudj harcolni. Jegyezd meg, mikoron bal lábad teszed előre és jobbról csapsz, és nem követed lépéssel, mégpediglen a jobb lábaddal, akkor a csapás hamis lesz és nem lesz jó iránya mikor jobb oldalad lemarad. Így a csapás túl rövid lesz és helyes útját nem tudja követni a másik oldalra a bal láb elé. Ugyanígy, megfordítva, ha bal oldalról csapsz a vágásnak és lépésnek egyszerre kell történnie.

Egy másik tanítás szövege:

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Wer nach get hauen der darff Sich kunSt wenig frawen

GloSa

Das ist wen du mit dem zu fechtenn zu im kumpst, So Soltn nicht Still Sten
und auff Sein haw Sehen noch wartn, was er gegen dir ficht, Wis das
alle vechter, die do Sehen und warten auff aines andern hau, und wollen
anders nicht thon wen vorSetzen, die bedurffen Sich Sollicher kunst gar we-
nig freuwen, wenn Sie iSt vernicht, unnd werdenn do pei geSchlagen

Text

Hau nohent was du wilt kein WechSler kumpt an
deinen Schilt Zu kopff, zu leib die zeck nit vermeid
Mit gantzem leib ficht was du Starck gereSt treibn

GloSa

Wen du mit dem zu vechtenn zu im kompSt, was du dann fechtenn wildt,
das treyb mit ganzer Sterckh des leibs, unnd haw im domit nahet
ein zu kopf, unnd zu leib, Unnd beleib ime mit dem ort vor dem ge-
sicht oder brust, So kan er vor deinnem ort nit durchwechSln

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Ki a csapások után megy, kevés örömöt lel a művészetben.

Magyarázat:

Mikoron küzdőtávolságba érsz, ne a csapásaival törődj, és ne várj arra, hogy mit próbál ellened tenni! Tudd, hogy minden minden harcos, ki csak védekezik és a másik csapásaira vár, és mást nem akar tenni, csak védekezni, kevés örömöt lelhet a teljes művészetben, mert legyőzetik és veszít.

Vágj szűken, ezt akarod, a Wechsler (Átváltás) nem jön át a védelmeden. A fejre és a testre, a Zeck-t (Kirántás) nem feledve. A teljes testeddel harcolj, erre kell törekedned erősen.

Magyarázat:

Mikoron küzdőtávolságba érsz, és harcolni akarsz, azt teljes tested erejével kell tenned. És csapj felé szűken, a fejére, a testére, és maradj a fegyver hegyével az arca vagy mellkasa előtt! Így nem tud a hegy előtt átváltani.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Codex I.6.2°.5

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Paulus Hector Mair: Mscr. Dresd. C 93/94

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Codex I.6.2°.2

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.vissza
előreHibát találtam az oldalon,
vagy módosítási ötletem, javaslatom van!


bejelentkezés