Vívókönyv adatbázis Középkori német-magyar szótár Középkori német fordítási segédlet Fegyver és vívástechnikai szótárvisszavissza a főoldalra

Vívókönyv értelmezések, feldolgozások

Harcművészet
RekonstrukcióMS3227a

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

+Her treffe ader vele als lichtnawer spricht Haw
dreyn vnd hurt dar rawsche hin trif ader la var

Auch merke vnd wisse mit deme als her
spricht vor noch dy zwey dink etc do nent
her dy fünff wörter vor noch swach stark
Indes an den selben wörtn leit alle kunst
Meister lichtnaw°s vnd sint dy gruntfeste
kern vnd der alles fechtens czu fusse ader czu
rosse blos ader in harnüsche Mit deme
worte Vor meynt her das eyn itzlicher gut°
fechter sal alle mal den vorslag haben vnd
gewinen + wene her czu eyme gehet ader
lewft als balde als her nur siet das her in
mit eynem schrete ader mit eynem sprunge
dirreichen mag wo her dene indert in blos
siet do sal her hin varn mit frewden czu
koppe ader czu leibe künlich an alle vorchte
wo her in am gewisten gehabn mag alzo
das her ia den vorslag gewine is tu ieme
wol ader we vnd sal auch mit dem in syne~
schreten gewisse sein vnd sal dy haben
recht zam gemessen das her nicht czu
korcz ader czu lank schreite wen her nü
den vorslag tuet trift her zo volge her
dem treffen vaste noch weret her aber iener den
vorslag alzo das her im den vorslag is sy
haw ader stich mit syme swerte abeweiset
vnd leitet Dy weile her dene ieme noch an
syme swerte ist mit deme als her wirt abe
geweist von der blößen der her geremet
hat zo sal her gar eben fülen vnd merken

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

Jegyezd meg jól és tudd azt is, hogy amikor azt mondja, hogy "Vor (Előtt) Noch (Után), ez a két dolog, stb.", valójában öt dolgot nevez meg: Vor (Előtt), Noch (Után), Swach (Gyenge), Stark (Erős), Indes (Közben) - e szavakban nyugszik Lichtnawer Mester teljes művészete és ezek az alapjai és ez a magja minden harcnak gyalogosan avagy lóháton, vértezetlen avagy vértezetben. A Vor alatt azt ért, hogy egy jó vívó mindig maga végezi el az első csapást és így magához ragadja a kezdeményezést +, akár talált akár nem, ahogy Lichtnawer is mondja: "Csapj középre, csapj keményen, rohand le, nem számít talált, vagy nem". Amikor belépsz vagy beugrasz, amint azt látod, hogy egy lépéssel vagy ugrással el tudod érni és egy rést látsz a védelmén, bátran támadd, a fejét vagy a testét, ügyesen, így bizton le tudod győzni. Tehát ha az első csapás lehetőségét megnyerted, akár megsebezted akár nem, és biztos vagy a lépéseidben és a távolságot is jól mérted fel, hogy lépésed ne legyen túl rövid avagy túl hosszú, ha az első csapás talál is, azonnal kövesd egy másodikkal, ne vesztegesd az időt. Ha azonban védi azt, akár vágás, akár szúrás volt, és elvezeti a támadást és átveszi az irányítást, akkor maradj a kardján még akkor is, ha ezzel elviszi azt a céltól, és azonnal mérd fel és jegyezd meg...

A lap tetején + jellel ellátott sor a szövegben található + jel helyére szúrandó be, így azt a fordításnál ott vettük figyelembe.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Ugyanezen tanítások más művekben (vastagon kiemelve a párhuzamok):

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Wider gehalten wann man
dir starck daruff bindt Darum
so haw der rechten sytten so
magst du starck am schwert mitt
kunst arbayten waß du wilt
Des gelichen Bist du linck
so haw° och nitt von der rechtt~
wenn die kunst ist gar wild
aine~ lincken ze triben von
der rechten sytten Des glich
ist es och aine~ rechten von
der lincken sytten

Daß ist der text vn
ain lere von vor und nach

Vor vn nach die zway dinck
synd aller kunst ain vrsprimg
Schwöch vn störck
In/des daß
wort domitt mörck So magst

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...ellenállni, ha erősen védekezik. Ezért csapj jobbról, ahol erősen ellent tudsz tartani és a karddal művészien dolgozni, ahogyan csak akarsz. Ugyanígy, ha balkezes vagy, az első csapást ne jobbról hajtsd végre, mert egy balkezesnek nagyon durva jobbról űzni a művészetet, csakúgy, mint egy jobbkezesnek balról.

Ez a Vor-ról és a Nach-ról szóló lecke szövege:

A Vor és a Nach a két dolog, melyből minden művészet ered. Swöch (Gyenge) és Störck (Erős), In/des - e szavakat jól jegyezd meg! Így tudsz...

A fordítás Erényi Gábor munkája.Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Du leren mitt kunst arbaiten
vn weren Er schrickstu gern
kain fechten nim~er gelern

Glosa

Merck dz ist dz du
vor allen sachen wol solt verston
daß vor und daß nach wann
die zway ding sind ain vrspru~g
do alle kunst des fechtenß
außgät Daß vernym
also Daß vor daß
ist dz du all weg solt vorkum~en
mitt aine~ haw° ode~ mitt aine~
stich Im zu° der blöß Ee
wann er dir zu der deinen
so mu°ß er dir verseczen so arbayt
in der versachung behentlich
für dich mitt dem schwert

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...megtanulni művészien dolgozni és mozogni. De ha könnyen megijedsz, ne tanulj vívni!

Magyarázat:

Jegyezd meg, hogy mindenek előtt meg kell értened a Vor-t és a Nach-ot, mert e két dolog az alap, melyből a vívás minden művészete származik. Tanuld meg, hogy a Vor melyben mindenképp kezdeményezned kell, egy vágással vagy szúrással az ellenfél egy védelmi résébe, mielőtt ő tehetné ezt meg veled. Így védekezésre fog szorulni. Dolgozz hát ügyesen a kardoddal...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Von ainer be blöß zu° der andere~
so mag er vor deiner arbayt zu°
seine~ stucken nicht kom~en
Aber laufft er dir ein eynn
So kom~e vor mitt dem ringen ~~~~~

Hie mörck was da haysst daß nach

Mörck magstu zu° dem vor
nitt kom~en So wart uff
dz nach dz synd die brüch uff
allen stu°ck die er vff dich
trybt Das vernym
also Wann er vorkumpt daß
du ihm verseczen mu°st So arbait
mitt der versäczung Indes be-
hentlich für dich zu° der nächsten
blöß So triffestdu in ee Wann

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...az egyik védelmi réstől a másikig haladva, hogy a te munkád következtében ne tudja a saját technikáit alkalmazni. De ha berohan, kezdj birkózni!

Jegyezd meg mit jelent a Nach:

Tanuld meg hát, hogy ha nem tudsz Vorba jutni, akkor várj a Nach-ra! Ezek a védekezések minden dologra, mellyel ellened jöhet. Jegyezd meg, hogy amikor rád tör úgy, hogy azt védened kell, Indes (azonnal) a védés közben kell dolgoznod, a legközelebbi védelmi rést célozva. Tehát akkor támadod...

A fordítás Erényi Gábor munkája.Hans Talhoffer: Alte Armatur und Ringkunst (Thott 290 2°)

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Paulus Kal: Cgm 1507

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

KunSt zu treybenn von der rechten Seytenn, des gleichn iSt auch einem Rechten
von der linckenn Seyten

Text

Vor und noch die zwey ding, Seind aller KunSt ein urSprung
Schwech und Sterck, Inndes das wort domit merck So mag-
stu lern mit kunSt arbeiten, und wern, ErSchrickstu gern,
kain fechten nimer gelern

GloSa

Du Solt vor allenn Sachen recht vernemen und verSteen die zway ding das iSt das Vor
und das Nach. unnd darnach Schwech und Sterck. des Schwerts und darnach des
worts Indes. Wan daraus geet der gantz grunt aller künSt des fechtens.
wen du die ding recht vernimpSt. unnd verSteeSt und darzu des worts Indes
nit vergiSt in allen Stücken, die du treybSt So piStu wol ein güter maiSter
des Schwertz, unnd magSt wol lernen FürSten und Herzen, das Sy mit rechter
kunSt des Schwerts wol mogen beSten, Zu kampff und in ernSt,

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

...jobbról űzni a művészetet, csakúgy, mint egy jobbkezesnek balról.

A Vor és a Nach a két dolog, melyből minden művészet ered. Schwech (Gyenge) és Sterck (Erős), Inndes - e szavakat jól jegyezd meg! Így tudsz megtanulni művészien dolgozni és mozogni. De ha könnyen megijedsz, ne tanulj vívni!

Magyarázat:

Mindenek előtt meg kell értened e két dolgot: a Vor-t és a Nach-ot, majd a kard Schwech-jét és Sterck-jét, végül pedig az Indes-t! Ugyanis e szavakból származik a harc művészetének alapja. Ha ezt jól felfogod és megérted, és ehhez még az Indes szócskát sem felejted el egyik alkalmazott technikádban sem, akkor a kardnak egy kíváló mestere leszel, és meg fogod tanulni akár a harc művészetét jól ismerő Nemeseket és Hercegeket is legyőzni, komoly harcban is.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Was das Vor Sey

Das ist das du vor Solt kumen alweg es Sey mit dem hau oder mit dem Stich
ee wen er Und wen dü ehe kümpSt mit dem haw oder SünSt das er dir ver-
Setzen müs, So arbait Indes behendiglich in der verSatzung für dich mit
dem Schwert, oder SünSt mit anndern Stückenn: So mag er Zu kainer arbeit
komen

Was das Nach Sey

Ist der prüch wider alle Stück, und hew die mann aüff dich treybt, Unnd
das vernim alSo Wen er ee kümpt mit dem haü, wen dü, das du im ver-
Setzen müSt, So arbait Inndes behendiglich Zür nechSten plos, So prich
im Sein Vor, mit deinem Nach,

Von Schwech und Sterck
des Schwertz,

Schwech unnd Sterckh vernim alSo, am Schwert von dem gehültz pis in

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Mi is a Vor:

A Vor az amikor egy vágással vagy szúrással kezdeményezel, azaz amikor egy vágással vagy mással egyből megtámadod, hogy védekezésre kényszerítsd. Így dolgozz Indes-ben (közben, azonnal), védése közben a karddal, vagy más technikákkal, hogy ő maga ne tudjon cselekedni.

Mi is a Nach:

A technikák és az ellened irányuló csapások megtörése. Jegyezd meg, hogy amikor rád tör egy csapással úgy, hogy azt védened kell, a védésben Inndes (azonnal) támadd ügyesen a következő védelmi rését. Így töröd meg az ő Vor-ját saját Nach-oddal.

A kard Schwech (gyenge) és Sterck (erős) részéről:

Tanuld meg a Schwech-et és a Sterck-et is. Kardod markolatától...

A fordítás Erényi Gábor munkája.Codex I.6.2°.5

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Pindet Darumb haw von der rechten seitten So magstu starck
an dem swert mit kunst arbeitten was dw wilt Desgleichen bistu
linck so haw auch nit von der rechten seitten Wann die kunst ist
gar wild ainem lincken zetreiben von der rechten seitten desgleich
ist auch ainem rechten von der lincken seitten

Ain text ainer lere von
dem vor und nach

Vor und nach die zway ding Send aller kunst ain ur-
spring Schwech und stercke Indes das wort domit mercke
So magstu leren mit kunst arbaiten und weren Erschrickst
dw gerne kain vechten nymmer lerne

Glosa

Das ist das dw vor allen sachen solt recht versteen und vernemen
die zwai ding das ist das vor und das nach Darnach swech
und sterck des swertz und des wortz indeß darauß kumpt der
gantz grundt und ursprung aller kunst des vechtens Wann
dw die ding recht vernimbst und vorauß das wort indeß
nit vergist in allen stucken die dw treibt bistu wol ain guter
maister

Das vor +ob du wolt

Das vor ist das dw albeg vor kummen solt + mit ainem haw oder
mit ainem stich im zw der plösse ee wann er dir zw deiner
plösse So muß er dir versetzen So arbait in der versatzung be-
hentlich für dich mit dem swert von ainer plössen zw der
anderen So mag er vor deiner arbait zw seiner nicht kummen
Aber laufft er dir ein so khum vor mit dem ringen oder ort lauffen

Das nach +oder sunst nit dem nemen wöllest

Das nach ist so dw dem vor nit kummen magst + so wart auf
das nach das send die prüch auff alle stuck die er auf dich treibt
das vernim also wann er vor kumbt das dw im versetzen must
So arbait mit der versatzung indeß behentlich für dich zw der
nächsten plösse So triffstu in ee wann er sein stuck verbringt
Also gewinstu aber das vor und er pleibt nach Auch soltu
in dem nach und in dem vor mercken wie dw mit dem wort
indeß arbaiten solt nach swech und nach sterck seines swertes
und das vernym also Von dem gehiltz des swertz biß in die
mitte der klingen hat das swert sein stercke damit dw wol
magst widerhalten wann man dir darein pindet und fürbaß
von der mitten biß an das ort hat es sein schwech da magstu

Az átirat Andreas Engström (Gothenburg Historical Fencing School) munkája, Andreas engedélyével közöljük.

Fordítás:

...köt. Ezért csapj jobb oldalról! Így tudsz erősen és ügyesen dolgozni kötésben, ahogyan csak akarod. Ugyanígy, ha balkezes vagy, akkor ne vágj jobb oldalról! Mert a művészet ugyanolyan, mikor a balkezes harcol a jobb oldalon, mint amikor a jobbkezes a bal oldalon.

Egy újabb szöveg a Vor-ról és a Nach-ról szóló leckéről:

Vor (Előtt) és Nach (Után) - e két szó minden muvészet alapja. Schwech (Gyenge) és Stercke (Erős) Indes (Közben) - e szavakat jegyezd meg! Így tanulsz meg művészien dolgozni. De ha könnyen megijedsz, ne tanulj meg vívni!

Magyarázat:

Mindenekelőtt értsd meg és jegyezd meg jól a két dolgot, ami a Vor és a Nach! Azután a kard Swech, és Sterck nevű részeit, az Indeß elnevezésu szócskát. Ez a harc művészetének a teljes alapja és gyökere. Ha ezt jól eszedbe vésed és mindenek elott az Indeß-t nem feleded semmilyen technika esetében sem, akkor jó mester lesz belőled.

A Vor:

A Vor az, mikoron egy csapással vagy szúrással az ellenfél védelmi rését támadod, hogy hárítania kelljen. Így dolgozz a kötésben a kardoddal egyik védelmi résrol a másikra haladva, hogy saját dolgait ne tudja véghez vinni! Ha pedig berohanva még közelebb kerül, akkor birkózz vagy irányítsd a kardod hegyét!

A Nach:

A Nach az, amikor nem tudsz Vor-ba jutni, vagy nem nyílik rá mód. Ez esetben várj a Nach-ra, ami azt jelenti, hogy törd meg a technikáit, bármivel is próbálkozzék! Jegyezd meg, hogy amikor rád tör egy csapással úgy, hogy védekezned kell, akkor haladéktalanul dolgozz Indeß-ben (ugyanazon időben) a következő védelmi rés elérésén. Akkor támadd, miközben a technikáit hajtja végre, így nyered meg a Vor-t és ő Nach-ban marad. A Nach-ban és a Vor-ban azt is tudod kell, hogy hogyan kell az Indeß-szel dolgoznod a kard Swech (Gyenge) és Sterck (Erős) része ellenében. Azaz a kard markolata és a penge közepe közötti rész neve Sterck, amivel jól tudsz ellenálni, ha ott kerülsz kötésbe, és a penge közepétol a hegyéig terjedő rész neve a Schwech, ahol...

Az oldalt + jellel ellátott szövegek a szövegben található + jelek helyére szúrandók be, így azokat a fordításnál ott vettük figyelembe.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Da mit nicht wider gehalden wenn er mit
dir starck ein haut da von so haw von der
rechten so magstu wol starck wider gehal-
ten und am swert arbaitten was du wild
Des geleichen pistu linck So haw auch den
ersten haw nicht von der rechten seitten
wenn es ist einem lincken gar wild kunst
zu treiben von der rechten seitten Des
geleichen ist auch einem rechten von der
lincken seitten -

Das ist der text+ und die glos
aber von einer ler

Vor und nach dy tzway dinck Sind aller kunst
ein urspring Swech und sterck jnndes
das wort do mit merck So magstu leren
mit kunst arbaitten und weren der schri-
ckestu gerne kain vechten nymer gelerne

Glosa
Merck das ist das du vor allen sachen recht
solt vernemen und versten dy tzway dinck
Das ist das vor und das nach und dar
nach swech und sterck des swertzs und
des wortz inndes wenn dar aus get
der gantz grunt aller kunst des fechtens
Wenn du die dinck recht vernympst und
verstest und dar zu des wortz jnndes
nicht vergist In allen stucken die du
treibest So pistu wol ein gueter maister
des swertz und magst wol lernen fürsten
und herzen das sy mit rechter gunst
des swertz wol mügen besten In kampff
und in ernst

Hie merck was da
haist das vor

A + jellel jelölt rész a szöveg fölötti beszúrás.

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

...tudsz ellenállni, ha erősen csap a vágásba. Ezért csapj jobbról, ahol erősen ellent tudsz tartani és a karddal dolgozni, ahogyan csak akarsz. Ugyanígy, ha balkezes vagy, az első csapást ne jobbról hajtsd végre, mert egy balkezesnek nagyon durva jobbról űzni a muvészetet, csakúgy, mint egy jobbkezesnek balról.

Ez egy másik lecke szövege és magyarázata:

A Vor és a Nach a két dolog, melybol minden művészet ered. Schwech (Gyenge) és Sterck (Erős), Inndes - e szavakat jól jegyezd meg! Így tudsz megtanulni művészien dolgozni és mozogni. De ha könnyen megijedsz, ne tanulj vívni!

Magyarázat: Jegyezd meg, hogy mindenek előtt meg kell értened e két dolgot: a Vor-t és a Nach-ot, majd a kard Schwech-jét és Sterck-jét, végül pedig az Indes-t! Ugyanis e szavakból származik a harc művészetének alapja. Ha ezt jól felfogod és megérted, és ehhez még az Indes szócskát sem felejted el egyik alkalmazott technikádban sem, akkor a kardnak egy kíváló mestere leszel, és meg fogod tanulni akár a harc művészetét jól ismero Nemeseket és Hercegeket is legyőzni, komoly harcban is.

Itt tanuld meg, hogy mit jelent a Vor (Előtt):

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Das ist das du albeg solt vor komen es
sey mit dem haw oder mit dem stich ee
wenn er und wenn du ee kumpst mit
dem haw oder süst das er dir vor setzen
mües So arbait jnndes behendich In der
versatzung für dich mit dem swert oder
sünst mit anderen stucken So mag er zu
kainen arbait komen

Hye merck was da
haist das nach

Das nach das sind die pruch wider alle
stuck und häw die man auff dich treibt
und das vernym also wenn er ee kumpt
mit dem haw wenn du das du im ver-
setzen muest So arbait jnndes mit deiner
vorsatzung behendlich mit dem swert
zu der nagsten plöss So prichstu ym
sein vor mit deinem nach

Hie merck die swech und
die sterck des swertz

Die swech und die sterck ver nym also
am swert von dem gehultz pis in die
mitt der klingen so ist die sterck des swertz
und fürpas uber die mitt pis an den ort
ist die swech und wie du mit der sterck
deines swertz nach der swech seins
swertz arbaitten solt das wir dir her-
nach vorklert

Das ist der text von
funff häwen und die
gloß

Az átirat Grzegorz Zabinsky, Stefan Dieke, Bartlomiej Walczak és Monika Maziarz munkája. Az átiratot az ő engedélyükkel közöljük, de a copyright továbbra is az ő tulajdonukban marad, így az átirat felhasználásához az ő engedélyük szükséges. Stefan Dieke honlapja a www.alte-kampfkunst.de címen érhető el.

Fordítás:

Az amikor egy vágással vagy szúrással kezdeményezel, azaz amikor egy vágással vagy mással egyből megtámadod, hogy védekezésre kényszerítsd. Így dolgozz Jnndes-ben (közben, azonnal), védése közben a karddal, vagy más technikákkal, hogy ő maga ne tudjon cselekedni.

Itt jegyezd meg, hogy mit is jelent a Nach:

A Nach a technikák és az ellened irányuló csapások megtörése. Jegyezd meg, hogy amikor rád tör egy csapással úgy, hogy azt védened kell, a védésben Jnndes (azonnal) támadd ügyesen a következő védelmi rést a kardoddal. Így töröd meg az ő Vor-ját saját Nach-oddal.

Itt jegyezd meg, hogy mi a kard gyenge és erős része:

Tanuld meg a Swech-et és a Sterck-et is. Kardod markolatától a penge közepéig tart a kard Sterck (Erős) része, továbbá, a középrésztol a hegyig tart a Swech (Gyenge). És hogy hogyan dolgozz a kardod Sterck-jétől a másik Swech-jéig, az eztán lészen elmagyarázva.

A szöveg az öt csapásról és kifejtésük:

A fordítás Erényi Gábor munkája.Paulus Hector Mair: Mscr. Dresd. C 93/94

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Codex I.6.2°.2

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.vissza
előreHibát találtam az oldalon,
vagy módosítási ötletem, javaslatom van!


bejelentkezés