Vívókönyv adatbázis Középkori német-magyar szótár Középkori német fordítási segédlet Fegyver és vívástechnikai szótárvisszavissza a főoldalra

Vívókönyv értelmezések, feldolgozások

Harcművészet
RekonstrukcióMS3227a

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Das ist von deme Twerehawe etc

Twere benym~et was von dem tage
dar küm~et Twere mit der sterke deyn
arbeit do mete merke Twere czu dem
pfluge czu den ochsen herte gefuge Was
sich wol tweret mit sprü~gen dem + geferet
++ Veller wer füret von vnden noch
wonsche her ri rüret Vorkerer twinget
durchlawfer auch mete ringet den ellen-
bogen gewis nym sprink yn den wogen
Veller czwefache trift man den snet mete
mache Czwefaches vorpas schreit yn
link vnd weze nicht las wen alles vechte~
wil rischeit habn von rechte Dorczu auch
kunheit vorsichtikeit list vnde klugheit

A lap jobb oldalán található különálló szöveg, mely a + jel helyére illesztendő be:

Hew

A ++ jellel jelölt pontra egy kéz rajza mutat. Ugyanez a rajz az előző oldalon is megtalálható.

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

A keresztvágásról, stb...

A lap jobb oldalán található szöveget az értelmezésben + jellel jelölt helyre beillesztve fordítottuk.

A Twere megfogja, mi a Tetőről (von dem Tage) jön. Keresztezz az erőssel, munkádat így figyeld meg! Keresztezz az Ekére (Pfluge), az Ökörhöz (Ochsen) keményen. Az, ki jól keresztez, ugrásokkal veszélyt hoz a csapásokra.

Az itt következő szövegre egy kéz rajza mutat. Ugyanez a rajz az előző oldalon is megtalálható, valószínűleg oda illesztendő be az itt megadott szöveg.

Aki a Hibát (Veller-t) jól hajtja végre, kívánság szerint alulról tud húzni. A Váltó (Vorkerer) kényszeríti az átfutót is, vele birkózik. Ragadd meg biztosan a könyökét, ugorj a mérlegbe. Hibázz kétszer, ha találsz, nyírj is! Még kétszer, lépj a bal oldalára és ne tétovázz, mivel minden harcnak gyorsnak kell lennie jobbról, továbbá ravasznak, óvatosnak, bölcsnek és okosnak.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Ugyanezen tanítások más művekben (vastagon kiemelve a párhuzamok):

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Vff dein schwert vnd drückt dir
das da mit vnder sich gen der er-
den So wind ge deiner rechten
syte~ vnd far mit den arme~ wol
vff v~ber dein hau°pt vnd secze
Im dein ort obe~ an die brust

Glosa

Versetzt er dir das so
plyb also sten mit dem gehu~lcz vo°
dem hau~pt vnd arbait behendtlich
mit dem ort von aine~ bloß zu°
der andere~ Das hayset der
edel krig Da mit verwirstü
In so gar Das er nit waysst wo
er vor dir blibe~ sol fur war

Der zwerhaw° mit sine~ stucken

Zwerch benymp was vo tag
her kümpt

Glosa

Merck de~
zwerhaw bricht alle hew die vo
oben nyder gehawe~ werde~ vnd
den haw tryb also We~ er dir
oben In hawet zu° dem kopf
So spring mit dem rechte~ fu°ß

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...a kardodon és nyom, hogy lefelé kerüljön a földre, csavarj jobb oldalad felé és karod emeld meg jól a fejed felé és állítsd bele a hegyet fenn a mellkasába.

Magyarázat:

Ha védi, maradj ott a keresztvasaddal a fej előtt és dolgozz fürgén a heggyel az egyik réstől a másikig. Ezt nevezik nemes harcnak. Ezzel eléred, hogy ne tudja hol legyen valójában.

A Zwerhaw és technikái:

A Zwerch elveszi mi a Tag-ból jön.

Magyarázat:

Figyeld meg, hogy a Zwerchaw megtöri az összes csapást, melyet fentról lefelé vágnak és a csapást így hajtsd végre: amikor felülről befelé csap a fejre, ugorj a jobb lábaddal...

A fordítás Erényi Gábor munkája.Hans Talhoffer: Alte Armatur und Ringkunst (Thott 290 2°)

Eredeti kép:

A képet a Det Kongelige Bibliothek honlapjáról linkeltük be.

Átirat:

Die tailung der kunst nach dem text den Rechten weg
und die uß richtung der zwierhin

Die zwierh benympt
waß von dem tag her kympt
und die zwierh mit der stercke
Din arbait darby mercke
Zwierh zuo dem pfluog
Zuo dem ochsen hart gefuog
Waß sich wol zwircht mit springen
Dem mag ouch gar wol gelingen
Den fäler darmit fiern
unden uff mit wunsch her rieren
verkere mit zwingen
Durch louff ouch mit ringen
Den elenbog nym in der waug
und mach den fäler nit traeg
zwifachß fürbaß
schnid lingg yn und biß nit laß

Daz ist die uß richtung von der schillherin

Schylher ain bricht
waß püfler schlecht oder sticht
wer von wechselhow drowt
Schilher daruß in beroubt
Schlecht er kurtz und ist dir gran
Durchwechsel so gesigest im an
Schilh zu dem ortte
Nym den halß ane forchte
Schilh zu der obern schaittel
Schlach starck wil er din baitten

Az átirat Jeffrey Hull munkája, Jeffrey Hull engedélyével tesszük közzé.

Fordítás:

A művészet helyes felosztása a szöveg szerint és a Zwierh kifejtése:

A Zwierh megfogja, mi a Tetőről (von dem Tag) jön. És ez a keresztezés az erőssel, munkádat így figyeld meg! Keresztezz az Ekére (Pfluog), az Ökörhöz (Ochsen) keményen. Aki jól Zwirch-el, ugrásokkal hamar sikerre jut. Cselekkel irányíts, kívánságod szerint hátulról. Fordíts (Verkere) korlátokkal, fuss keresztül (Durch louff) birkózással is. A könyököt ragadd meg, vedd mérlegre és ne késlekedj a csellel! Duplázz tovább, nyírj balról, ne lazsálj!

Ez a Schillherin kifejtése:

A Schyher megtöri, mint a bölény (a "tahó" középkori megfelelője) csap vagy szúr. Aki a Wechselhow-val (Váltóvágás) fenyeget, a Schilher megfosztja ettől. Ha rövidet vág és ezzel elszomoít, válts át, így szállj szembe vele! Schilh a hegyre, ragadd meg a torkát félelem nélkül! Schilih fejének tetejére, szúrd meg erőst, ha bántani akar.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Paulus Kal: Cgm 1507

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Szöveg nélkül.

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Szöveg nélkül.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Codex I.6.2°.5

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Der twirhaw mit
seinen stuckenn

Twirhaw benimpt was von dem tag her kümpt Glosa

Der twirhaw ist nichtz anderst dann der mittelhaw der pricht
alle hew die von oben nider oder vom tag her kummen oder ge-
hawen werden den soltu also treiben Stee mit dem lincken fues
vor und hallt dein swert in deiner mitte oder waich in hinten
bey deinem rechten fueß oder seitten in dem mittelhaw das die
lang schneid oben sey und wann ainer dir oben einhawt vom
tag zw der plösse oder kopfe So schreit oder spring mit dem
rechten fues gegen im herfür und setz im den haw ab mit der
twir das ist krump wol auff dein lincke etc Und nach dem ab-
setzen so wind ob dw pleiben woltest im ein auf seinem swert
zw der plös seiner rechten seitten Oder behend schlag von
seinem swert mit der kurtzen schneid im zw seiner lincken zw
dem kopf krieg thut es not Ob er aber machet ain zuckenn
und wolt dich schlagen von seiner lincken So thun resch wider
mit dem undern krumpen schnidt in sein arm darumb so ver-
far nit zw weit hinüber im absetzenn

Az átirat Andreas Engström (Gothenburg Historical Fencing School) munkája, Andreas engedélyével közöljük.

Fordítás:

A Twirhaw és technikái:

A Twirhaw elveszi, mi a tetőről (von dem Tag) jön. Magyarázat:

A Thirhaw nem más, mint egy Mittelhaw (középső vágás), mely megtör minden csapást, meg fentről lefelé, vagy a Tagból jön vagy innen vágják. Imígyen hajtsd végre: állj bal lábbal előre és tartsd a kardodat középen vagy puhán hátul a jobb lábadnál vagy oldaladnál Mittelhaw-ban, hogy a hosszú él legyen felül. És amikor valaki felülről a Tag-ból a védelmi réseidbe vagy a fejedre csap, lépj vagy ugorj felé a jobb lábbaddal és állítsd belé a csapást a Twir-rel, azaz csavarj jól a bal oldalad felé, stb. És a félrecsapás után, ha rajta akarsz maradni, csavarj befelé a kardján a jobb oldali védelmi rése felé. Vagy sebesen csapj a kardjáról a rövid éllel befelé a bal oldalára a fejére. A közelharcban muszáj lesz, hogy kirántsa a fegyverét és így akarjon megcsapni bal oldaláról. Ezért gyorsan haladj tovább és egy alsó csavarással nyírj a karjára, azaz ne védekezz szélesen.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Paulus Hector Mair: Mscr. Dresd. C 93/94

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

A kép a Sächsische Landesbibliothek, Drezda honlapján

Átirat:

Der Zwirchhaw vonn baiden Seiten

Item wann dů mit Dem zufechten zů dem mann kompSt So
Stee mit dem Rechten fůoß vor das die kůrtz Schneide gogen dir gewenndt Sey Volg mit dei-
nem Linncken Schennckel hinnach vnnd haw dich Inn die zwirch mit geczeytzgiten Ar-
men verSetzt er dir das So winnd dich Inn die Schweche vnnd haw Im Lanng ein zu der ob-
ern PlöSSe SteeStů aber mit dem Linncken fůoß vor vnnd ligSt aůch gogen Im Inn der zwirch
mit gecreyczgiten Armen So volg mit deinnem Rechten fůoß hinnach vnd verwend deinne
hennd das dů mit flachem Schwert vor Im SteeSt vnnd haw dich gogen Im Inn die zwirch
hinnein zů Seinem Linncken Or verSetzt er dir die zwirch So laß ain zwifachen feler laůffen
vnnd haw Im zů der Schaitel Seinner rechten Seiten

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

A Zwirchhaw mindkét oldalról

Item, amikor a küzdőtávolságba kerülsz, állj jobb lábbal előre, hogy a rövid él feléd forduljon. Kövesd utána a bal lábaddal és vágj Zwirch-et felé keresztezett karokkal. Ha védi, csavard befelé a gyengén és hosszan csapj befelé a felső résekbe. Ha azonban bal lábbal állsz előre és keresztezett karokkal fekszel ellene a Zwirch-ben, kövesd utána a jobb lábaddal és használd a kezed, hogy a kard lapjával állj előtte és csapj ellene egy Zwirch-et befelé a bal fülére. Ha kivédi a Zwirch-et, hajts végre egy kettős cselt és csapd meg fejének tetejét a jobb oldalán.

A fordítás Erényi Gábor munkája.vissza
előreHibát találtam az oldalon,
vagy módosítási ötletem, javaslatom van!


bejelentkezés