Vívókönyv adatbázis Középkori német-magyar szótár Középkori német fordítási segédlet Fegyver és vívástechnikai szótárvisszavissza a főoldalra

Vívókönyv értelmezések, feldolgozások

Harcművészet
RekonstrukcióMS3227a

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Glosa

Hie merke vnd wisse das of dem
ganczen sw°te keyn haw als redlich zo hef-
tik zo vertik vnd zo gut ist als der twer-
haw Vnd der get dar zam dy twer czu
beyden seiten mit beiden sneiden der hin-
dern vnd der vörd°n czu allen blossen vnden
vnde oben Vnd alles das von dem tage dar ku-
~pt das sint dy öb°n hewe ader was söst
von obe~ neder gehet das bricht vnd weret
eyner mit den twer hewen der dy wol kan
dar bre~gen ader das sw°t wol vörwirft
dy twer vor das hawpt czu weler seiten
her wil recht zam her in dy ob°n henge~
ader winden wolle kome~ Nür das eyner
in den twerhewe~ dy flechen des sw°tes eyne
oben ader of dy ander vnden ader neder
kert vnd dy sneiden czu den syten dy twer
eyne czu der rechte~ vnd eyne czu der linken
seiten Vnd mit den selbe~ twerhewe~ ist gar
gut eyme an das sw°t czu kome~ vnd wen
den eyner eyme an das sw°t ku~pt wy das nür
dar kome~ ist zo mag ien° mülich von
im kome~ her wirt von desem geslage~ czu
beiden seiten mit den twerhewe~ den wy her
eynen twerhaw nür dar bre~gt czu weler
seite~ is ist vnden ader oben zo get im io
das sw°t obń mit dem gehilcze mit vorworf-
ner hant vor deme hewpte das her io
wol bewart vnd bedekt ist Vnd eyner sal
dy twerhewe eczwas mit sterke dar bre~ge~

Vnd wen eyner vem syne~ hals sölde fechten
So solde her schaffen mit der vorgeschrebń

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

Magyarázat:

Itt jegyezd meg és tudd, hogy az egész kardnál egy csapás sem oly erős, kész és jó, mint a Twerhaw. És a Twer mindkét oldalon muködik mindkét éllel, a hátsóval és az elülsővel, minden védelmi rés felé, az alsók és a fölsők felé is. És mindent, mi a Von dem Tage-bol jön, azaz a felső vágásokat, vagy ami felülről lefelé halad, a Twerrel töri meg és védekezik ellen mind, ki jól tudja csapni. Avagy jól előredobja a kardot a Twer-rel a fej elé valamelyik oldalra, mintha csak felső lógatásba akarna kerülni, vagy csavarni szeretne. A Twerhewe-ben a kard lapját felfelé vagy lefelé vagy alá fordítják az éleket pedig a Twerben egyszer jobbra, egyszer pedig balra. És ugyanevvel a Twerhewe-el nagyon jól lehet a kardra kerülni és amikor valaki emígy a kardra kerül, csak nehezen fog tudni szabadulni és mindkét oldalról támadni fogják a Twerhewe-el. Ezért amikor Twerhaw-t hajtasz végre bármelyik oldalon, lefelé vagy felfelé, kerülj fel a keresztvassal, előredobott karddal a fej elé, hogy védett és takart legyen. És a Twerhewe-t erősen kell kivitelezni.

És amikor valakinek a nyakáért kell harcolnia, úgy kell eljárnia, mint az elobb leírt

A fordítás Erényi Gábor munkája.Ugyanezen tanítások más művekben (vastagon kiemelve a párhuzamok):

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Vff dein schwert vnd drückt dir
das da mit vnder sich gen der er-
den So wind ge deiner rechten
syte~ vnd far mit den arme~ wol
vff v~ber dein hau°pt vnd secze
Im dein ort obe~ an die brust

Glosa

Versetzt er dir das so
plyb also sten mit dem gehu~lcz vo°
dem hau~pt vnd arbait behendtlich
mit dem ort von aine~ bloß zu°
der andere~ Das hayset der
edel krig Da mit verwirstü
In so gar Das er nit waysst wo
er vor dir blibe~ sol fur war

Der zwerhaw° mit sine~ stucken

Zwerch benymp was vo tag
her kümpt

Glosa

Merck de~
zwerhaw bricht alle hew die vo
oben nyder gehawe~ werde~ vnd
den haw tryb also We~ er dir
oben In hawet zu° dem kopf
So spring mit dem rechte~ fu°ß

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...a kardodon és nyom, hogy lefelé kerüljön a földre, csavarj jobb oldalad felé és karod emeld meg jól a fejed felé és állítsd bele a hegyet fenn a mellkasába.

Magyarázat:

Ha védi, maradj ott a keresztvasaddal a fej előtt és dolgozz fürgén a heggyel az egyik réstől a másikig. Ezt nevezik nemes harcnak. Ezzel eléred, hogy ne tudja hol legyen valójában.

A Zwerhaw és technikái:

A Zwerch elveszi mi a Tag-ból jön.

Magyarázat:

Figyeld meg, hogy a Zwerchaw megtöri az összes csapást, melyet fentról lefelé vágnak és a csapást így hajtsd végre: amikor felülről befelé csap a fejre, ugorj a jobb lábaddal...

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Gen Im vß dem hawe Vff Sin
lincken sytten vnd im springen
verwent din schwert mit de~
gehu~ltz houch vor deine~ haupt
das din dou~m vnnde~ kome
vmd schlach In mit der kurtze~
schnide~ zu° siner lincken sytten
So vaschdü sine~ haw In din
gehu~ltz vnd triffest In zu° dem
kopff ~

Ain stuck vß dem zwerhaw°

Zwer mit der stoerck den arbait
do mit moerck

Glosa

Das ist
wie dü mit der stoerck auss der
zwer arbaite~ solt vnd dem
thu°n also we~ dü Im mit der
zwer zu° hauest So gedenck
das dü Im mit der zwer sterck
deines schwerts starck In das Sin
Helt den er starck wyder So schlach
In am schwert mit ge-
kru~czte~ arme~ hinder seines sch-
wertz klinge~ vff den kopff

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

...kifelé a csapásból a bal oldalára és ugrás közben használd a kardodat a keresztvassal magasan a fejed elott, hogy a hüvelykujjad lent legyen és vágd meg a rövid éllel a bal oldalát. Így hárítod a csapását a keresztvassal és eltalálod a fején.

Egy technika a Zwerhaw-ból:

Vágj Zwer-t az erossel, ezzel figyeld meg a munkád!

Magyarázat:

Ez arról szól, hogy hogyan kell dolgoznod az erossel a Zwer-bol, és így hajtsd végre: amikor a Zwer-rel csapod meg, gondold meg hogy erosen kell a Zwer-nél a kard erosével tartanod. Ha o is erosen tart ellen, csapd meg a kardon keresztezett karokkal a pengéje mögött a fején.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Sigmund Ringeck: Mscr. Dresden C 487

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Oder schnyd In mit dem stuck
dürch das mau~l ~

Aber ain stuck vß dem zwerhaw°

Merck we~ du Im vß der zwer
mit der stoerck deines schwerts
an sin Schwert bindest helt
den er starck wyder So stoss
mit deine~ gehülcz sin schwert
vő dir vnderisch vff dein rechte~
sytte~ vnd schlach bald mit der
zwer wyderu~ gen siner rechte~
syten Im zu° dem kopffe ~

Aber/ain stuck vß dem zwerhaw°

Itm~ wan dü Im mit der zwer
an sin schwert bindest Ist da
er waich am schwert So leg
Im die kurtze~ schnyde~ zu° seine~
rechte~ sytten an den halß
vnd spring mit dem rechte~ fu°ß
hinder seine~ lincke~ vnd ru~cke In
mit dem schwert daru~ber

Ain ander stuck

Az átirat Dierk Hagedorn (Hammaborg Historischer Schwertkampf) munkája. Az átiratot Dierk engedélyével közöljük.

Fordítás:

Vagy vágd meg ezzel a technikával az arcán keresztül.

Egy másik, a Zwerhaw-ból származó technika:

Tanuld meg, hogy ha a Zwer-rel kardod eros részével kötsz a kardján, ha erosen ellenáll, lökd el markolatoddal a kardját toled lefelé a jobb oldalad felé, és sebesen szúrj a Zwer-rel a jobb oldala körül a fejére.

Egy újabb, a Zwerhaw-ból származó technika:

It(e)m, ha Zwer-rel kötsz a kardján, és gyenge a kardon, fektesd a rövid élt a jobb oldalára, a nyakára és ugorj jobb lábaddal az o bal lába mögé és nyomd le a karddal.

Egy további technika:

A fordítás Erényi Gábor munkája.Hans Talhoffer: Alte Armatur und Ringkunst (Thott 290 2°)

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Paulus Kal: Cgm 1507

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Hie merck die průch wider den Twer-
haů

Wen dů gegenn im Stest inn der hůt vom tag So haů im hinlich oben
ein zů dem kopf Springt er denn aůs dem haů vnnd meint er wol vor
kůmen mit dem Twerhaů vnnd Schlecht dir domit zů deiner linckn
Seitenn zů dem kopf So val im mit der langen Schneiden aůf das Schwert
Schlecht er denn mit der thwer aber vmb dir zu der andern Seitn So
kůn dů inndes vor aůch mit der thwer forn fůr vnnder Seinem Sch-
wert im an hals So Schlecht er Sich Selber mit deinem Schwert

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Itt figyeld meg a Twerhau megtörését:

Amikor vom Tag-ban állsz ellene, csapj magasan befelé a fejére. Ha félreugrik a csapás elől és egy Twerhau-val akar jönni ellened, és bal oldaladra, a fejedre csap, ess a hosszú éllel a kardjára. Ha ekkor a Thwer-rel körbecsap a másik oldalra, jöjj te is azonnal elő a Thwer-rel az ő kardja alatt a torkára. Így magát csapja meg a kardoddal.

A fordítás Erényi Gábor munkája.

Goliath

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Szöveg nélkül.

Az átirat Erényi Gábor munkája.

Fordítás:

Szöveg nélkül.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Codex I.6.2°.5

Eredeti kép:

A kép megtekintéséhez be kell jelentkezned

Átirat:

Der twirhaw mit
seinen stuckenn

Twirhaw benimpt was von dem tag her kümpt Glosa

Der twirhaw ist nichtz anderst dann der mittelhaw der pricht
alle hew die von oben nider oder vom tag her kummen oder ge-
hawen werden den soltu also treiben Stee mit dem lincken fues
vor und hallt dein swert in deiner mitte oder waich in hinten
bey deinem rechten fueß oder seitten in dem mittelhaw das die
lang schneid oben sey und wann ainer dir oben einhawt vom
tag zw der plösse oder kopfe So schreit oder spring mit dem
rechten fues gegen im herfür und setz im den haw ab mit der
twir das ist krump wol auff dein lincke etc Und nach dem ab-
setzen so wind ob dw pleiben woltest im ein auf seinem swert
zw der plös seiner rechten seitten Oder behend schlag von
seinem swert mit der kurtzen schneid im zw seiner lincken zw
dem kopf krieg thut es not Ob er aber machet ain zuckenn
und wolt dich schlagen von seiner lincken So thun resch wider
mit dem undern krumpen schnidt in sein arm darumb so ver-
far nit zw weit hinüber im absetzenn

Az átirat Andreas Engström (Gothenburg Historical Fencing School) munkája, Andreas engedélyével közöljük.

Fordítás:

A Twirhaw és technikái:

A Twirhaw elveszi, mi a tetőről (von dem Tag) jön. Magyarázat:

A Thirhaw nem más, mint egy Mittelhaw (középső vágás), mely megtör minden csapást, meg fentről lefelé, vagy a Tagból jön vagy innen vágják. Imígyen hajtsd végre: állj bal lábbal előre és tartsd a kardodat középen vagy puhán hátul a jobb lábadnál vagy oldaladnál Mittelhaw-ban, hogy a hosszú él legyen felül. És amikor valaki felülről a Tag-ból a védelmi réseidbe vagy a fejedre csap, lépj vagy ugorj felé a jobb lábbaddal és állítsd belé a csapást a Twir-rel, azaz csavarj jól a bal oldalad felé, stb. És a félrecsapás után, ha rajta akarsz maradni, csavarj befelé a kardján a jobb oldali védelmi rése felé. Vagy sebesen csapj a kardjáról a rövid éllel befelé a bal oldalára a fejére. A közelharcban muszáj lesz, hogy kirántsa a fegyverét és így akarjon megcsapni bal oldaláról. Ezért gyorsan haladj tovább és egy alsó csavarással nyírj a karjára, azaz ne védekezz szélesen.

A fordítás Erényi Gábor munkája.Peter von Danzig: Codex 44 A 8 (Cod. 1449)

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.Paulus Hector Mair: Mscr. Dresd. C 93/94

Ebben a műben nem sikerült párhuzamot találni a vizsgált oldallal.vissza
előreHibát találtam az oldalon,
vagy módosítási ötletem, javaslatom van!


bejelentkezés