Vívókönyv adatbázis Középkori német-magyar szótár Középkori német fordítási segédlet Fegyver és vívástechnikai szótár Fordítások, értelmezések:visszavissza a főoldalra

Vívókönyv értelmezések, feldolgozások

Harcművészet
RekonstrukcióSalvator Fabris

A bevezetőt írta: Fábián Gábor

Salvator Fabris

Salvator Fabris

Salvator Fabris Padovában született 1544 körül. A korban a Pótól délre a bolognai iskola - Achille Marozzo, Antonio Manciolino és mások működése nyomán létrejött harcművészeti stílus - virágzott; Fabris szülőföldjén viszont megjelentek annak az új stílusnak a kezdeményei, amely a szúrásra, az egyetlen tempóban végrehajtott egyenes irányú támadásokat hangsúlyozta. Ez a művészet aztán később rendkívül népszerűvé vált európa-szerte, s ez az itáliai vívómestereket a kontinens királyi udvaraiban keresetté tette.

Sajnos Fabris korai életpályájáról nem állnak rendelkezésre források. Először az 1570-es években tűnik fel a padovai egyetemre járó dán nemesúr, Christian Barnekow társaságában. A következő húsz év ismét homályba veszik; 1598-ban találkozunk vele ismét, immár a schleswig-holsteini János Frigyes herceg vívómestereként. A tanítvány - egyben Bréma érseke és IV. Keresztély dán király unokatestvére - bizonyára elégedett lehetett a tanultakkal, így 1601-ben Fabris Kereztély fő udvari rapíroktatójává avanzsált.

Előző patrónusának búcsúajándékként adta át kézíratos, színes ábrákkal illusztrált művét, a Scientia e prattica dell' arme-t. Ennek 1606-os, kibővített koppenhágai nyomtatott kiadása képezi vizsgálatunk tárgyát, mely a Lo Schermo, overo Scienza d' Arme címet kapta.

A királyi udvart 62 évesen hagyta el, és Párizs érintésével visszatért szülővárosába, ahol 1618. november 18-án hunyt el.

Ekkorra nevét már európa-szerte ismerték. Padova városa fejedelmi temetésben részesítette, később szobrot is állítottak neki. Az őt követő vívógeneráció "Salvatornak, a nagymesternek" és "hivatásunk legnagynevűbb űzőjének" titulálta. Művét 1713-ig rengetegszer kiadták és számos nyelvre lefordították. És ahogy ilyenkor lenni szokott, hamar legendák szövődtek neve köré; mesélték, hogy Shakespeare őt kérte fel a Hamlet vívójeleneteinek megkoreografálására, továbbá azt is híresztelték róla, hogy az 1590-s években részese volt a svéd király élete ellen irányuló merényletnek, amelyet egy stockholmi álarcosbálon hajtottak volna végre.

A Scienza d'Arme mestermű a maga nemében.A 260 oldalnál is hosszabb traktátus példás alapossággal és rendszerességgel van megszerkesztve. Az arisztotelészi elvek szigorú tiszteletével, az oksági viszonyok, az egyes testhelyzetek és vívótechnikák objektív értékelésével, az alapoktól kiindulva a részletekig eljutva tárgyalja a vívás művészetét. A könyvet díszítő 190 illusztráció Ian Halbeeck, Keresztély király udvari festőjének kezét dicséri. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy mind tartalmában, mind esztétikai megjelenésében felülmúlja kora hasonló értekezéseit (Giganti, vagy Capoferro munkáit) és talán nem túlzunk, amikor az első tudományos igényű vívástechnikai kézikönyvként aposztrofáljuk.

Salvator Fabris a vívókönyv adatbázisban
A Vívásról, avagy a Fegyverek Tudománya


I. könyv


Az Olvasóhoz

Általános előszó az első könyvhöz a kardvívás alapjairól. 1. fejezet


A négy alapvető guardiáról, és arról, miként kapták neveiket. 2. fejezet


A kard felosztása hogy megismerjük az erős és a gyenge részét. 3. fejezet


Hogyan vegyük fel az contraposturákat azért, hogy megtanuljuk, hogyan tartsuk a kardot és a testet és hogy mikor érdemes contraposturát felvenni. 4. fejezet


Magyarázat a két távolságról: a larga és a stretta. Hogyan nyerjük el az egyiket és a másikat kis veszéllyel. 5. fejezet


A kard lendítéséről és a két tempó elvéről. Arról, hogy vajon alkalmasabb e a higgadt szúrások véghezvitele, illetve a helyes tempó betartásáról. 6. fejezet


A vágásokról. Számukról, természetükről és hasznukról; hogy közülük melyik jobb; hogy vajon vágni, vagy szúrni alkalmatosabb. 7. fejezet


A hárítás előnyeiről és hátrányairól; azokról, akik bal kézzel hárítanak a csak karddal folytatott harcban. 8. fejezet


Mi a kard megtalálása, és hogyan érjük azt el. Mikor mondjuk azt, hogy a kardot megtalálták. 9. fejezet


A tempóról és a kontratempóról. Melyik jó és melyik rossz; hogyan tévesszük meg az ellenfél által a kontratempóban adott sebzésért nyitott hamis tempót. 10. fejezet


A cavazionéról, contracavazionéról, ricavazionéról, fél-cavazionéról és a kard elkötelezése; hogyan és mikor használjuk ezeket. 11. fejezet


Mik a cselek és miért nevezzük így őket. Hogyan és mikor alkalmatos a használatuk. 12. fejezet


Mi a határozott támadás és mi a lerohanás. 13. fejezet


A kard kinyújtva, egyenesen, átlósan, vagy visszahúzva való tartásáról. 14. fejezet


Arról, hogyan tartsuk a testet. Hogy magasan, vagy alacsonyan jobb tartani, 15. fejezet


Néhány tanács arra az esetre, amikor magas, alacsony, gyenge, erős, forrófejű, vagy hidegvérű ellenféllel állsz szemben. 16. fejezet


Általánosságban a guardiákról. 17. fejezet


A vágások természetét bemutató képről, avagy hova sújtanak le. 18. fejezet
  Tovább  
Bibliográfia:


Hibát találtam az oldalon,
vagy módosítási ötletem, javaslatom van!


bejelentkezés